Help for English

Slovíčko DEAL

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.05.2019

Článek o mnoha významech slovíčka DEAL. (upravený článek z roku 2008)Slovíčko DEAL

Slovíčko deal/'di:l/ má mnoho významů a použití. Může se jednat o podstatné jméno i sloveso.

DEAL podstatné jméno

deal = dohoda

Patrně nejznámější význam je podstatné jméno dohoda, úmluva. Hodit se mohou například tyto kolokace:

a business deal = obchod, obchodní dohoda, transakce
a square deal = solidní (férová) dohoda
a good / bad deal = dobrý / špatný obchod, dohoda, nabídka
make / do a deal (with sb) = udělat (s někým) dohodu
close a deal (with sb) = uzavřít (s někým) dohodu

  • It's a deal. = Ujednáno.
  • Deal? = Dohoda? (Dohodnuto?)

The company closed a major deal with a new strategic business partner. TTT
Paul got a good deal on the car. TTT
I'll make a deal with you. You'll stop your whining and I will buy you the doll. TTT
Let me talk to him. I'm sure we can get a better deal. TTT
I think I got a square deal on the car. Don't you? TTT
They closed the deal after a month of negotiating. TTT
It was unbelievably cheap. We got a very good deal from our travel agent. TTT
We stayed in the hotel for 5 nights and paid for 3 nights only. Well, I know it wasn't a five-star hotel as they advertised. It only had four stars, but it was still a great deal. TTT 

deal = “věda”

Další význam by se dal do češtiny přeložit jako “věda”.

it's no big deal = to není žádná velká věda, o nic nejde
it's not a big deal = to není velká věda, o nic nejde
make a deal (out) of sth = nadělat s něčím, dělat z něčeho vědu

  • Big deal! = To je toho! To je věda! No a co! (ironicky)

So we have to pay extra for delivery. It's no big deal. TTT
Actually, it is a big deal. They want £100. TTT
Oh, come on, Dave. She's just a kid. Kids make up stories all the time. Don't make such a big deal out of it. TTT
So he can speak five languages. Big deal! TTT 

deal = množství

Další význam je formálnější a používá se s nepočitatelnými podstatnými jmény.

a good deal (of sth) = mnoho / hodně / velké množství (něčeho)
a great deal (of sth) = mnoho / hodně / velké množství (něčeho)

He spent a good deal of his time in London. TTT
They needed a great deal of money to buy the house. TTT
He knows a great deal more about the problem than I do. TTT
I rely a great deal on you. TTT
There is a great deal of useful information that you can find on this site. TTT
Usually it takes my mum 20 minutes to get to work, but in bad weather it takes a good deal longer. TTT 

DEAL sloveso

Jedná se o nepravidelné sloveso:

  • deal/'di:l/ – dealt/'delt/ – dealt/'delt/

deal (out) = rozdávat (karty)

It's your turn to deal. TTT
I was dealt two clubs and one heart. TTT
Who's dealing? TTT 

deal with sth = vyřídit, řešit, poradit si

No problem. I can deal with that. TTT
How are we going to deal with this problem? TTT
You've got no choice. Just deal with it! TTT
This department deals with our customers' complaints. TTT
The problem has already been dealt with. TTT
I'm fine. I'm dealing with it. TTT
Deal with the matter urgently. TTT 

deal with sth = pojednávat, zabývat se něčím

The movie deals with stereotypical relationships between men and women. TTT
What is the main issue the author deals with in this book? TTT 

deal with sb = věnovat se, jednat (s někým)

He deals fairly with his employees. TTT
I am dealing with another client right now. Please take a seat and I'll be with you shortly. TTT 

Pozn.: “Jednat” ve smyslu “vyjednávat” není deal, ale negotiate.

deal with sb = obchodovat (s někým)

Their company only deals with ISO accredited suppliers. TTT 

Pozn.: dealership = obchodní zastoupení

deal in sth = obchodovat s něčím (v něčem), “dělat” do něčeho, kšeftovat

They deal in larger quantities only. TTT
He deals in stolen phones. TTT 

deal = prodávat drogy

He is suspected of dealing cocaine. TTT 

Pozn.: Jelikož deal může znamenat ‘obchodovat’ nebo ‘prodávat drogy’, i podstatné jméno dealer, které je od něj odvozeno, může znamenat ‘obchodník, prodejce’ nebo také ‘distributor drog’: car dealer / drug dealer.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: It's not that big a deal!

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit ve větách správné pořadí slovíček před podstatnými jmény.

UPPER-INTERMEDIATE

It's not that big a deal!

Článek o zvláštnosti v umístění členu ve vazbách s přídavným jménem a THAT, AS, SO atd. (Přepracovaný článek z roku 2009)

ALL LEVELS

Pod pokličkou: Jak funguje zkoušení slovíček v English Me?

Jak funguje zkoušení slovíček v English Me? Jakým způsobem se snažíme docílit, aby se člověk skutečně naučil vybraná slovíčka?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko DEAL 18 21427 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 17 dny