Help for English

It's not that big a deal!

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.04.2018

Článek o zvláštnosti v umístění členu ve vazbách s přídavným jménem a THAT, AS, SO atd.It's not that big a deal!

Věta v titulku tohoto článku obsahuje jev, na který se dnes podíváme. Pokud nezasvěcený student takovou větu uvidí, pomyslí si, že takto to je jistě špatně. Člen přeci nepatří mezi přídavné jméno a podstatné jméno! Člen by měl být vždy na začátku celé fráze, ne?

a car
a nice car
a very nice car

Pokud byste se ale tímto řídili i ve větě v názvu článku, udělali byste chybu:

It's not a that big deal.

Pojďme si vysvětlit, jak to s pozicí členu opravdu je.

Podstatné jméno rozvité přídavným jménem

Bez příslovce that by věta vypadala tak, jak jsme zvyklí:

It's not a big deal. TTT *1  

Je-li podstatné jméno rozvité přídavným jménem, člen patří před celé toto spojení.

It was a hot day. TTT *2
He's a stupid boy. TTT *3
We have a large garden. TTT *4  

Běžná příslovce

Pokud přídavné jméno rozvineme nějakým příslovcem, např. very, fairly, considerably, completely apod., člen bude ještě před tímto příslovcem:

It was an extremely hot day. TTT *5
He's a very stupid boy. TTT *6
We have a fairly large garden. TTT *7  

Slovíčka SUCH, WHAT, QUITE a RATHER

Existují ale slovíčka, která patří před člen. Je to příslovce quite/'kwaɪt/ a determinátory such/'sʌtʃ/ a what/'wɒt/:

What a hot day it was! TTT *8
He's such a stupid boy. TTT *9
We have quite a large garden. TTT *10  

Slovíčko rather/'rɑ:ðə/ lze použít oběma způsoby:

It was a rather serious problem. TTT *11
It was rather a serious problem. TTT *12  

Příslovce THAT, AS, SO, TOO a HOW

Nyní již přijde na řadu věta z nadpisu.

It's not that big a deal. TTT *13  

Existuje totiž ještě jedna skupina příslovcí, které se slovosledem zamíchají trochu více. Jedná se o slovíčka that (až tak), as (tak … jako), so (tak … že), too (až moc) a how (jak). U nich dojde k tomu, že neurčitý člen bude mezi přídavným a podstatným jménem.

It wasn't that hot a day. TTT *14
Honestly, it's not that good a book but I like it nonetheless. TTT *15  

He's as tall a man as his father was. TTT *16
We have as large a garden as you do. TTT *17 

He's so stupid a boy that he can't find California on a map. TTT *18
It was so cold a day that we decided to stay home. TTT *19  

It was too hot a day for a barbecue. TTT *20
I think you are far too young a man to be getting married. TTT *21  

How stupid a question is that? TTT *22
This test will tell you how good a lover you are. TTT *23  

Pozor, tento jev se týká výhradně spojení s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle.

They were so hot days that we… (days je množné číslo)
We have as pretty flowers as you… (flowers je množné číslo)
It wasn't that bad weather. (weather je nepočitatelné)

Dále je potřeba mít na paměti, že se vesměs jedná o styl spíše formální (věta z nadpisu je výjimkou, protože ta je velmi běžná i v hovoru). V hovorové angličtině se problému se slovosledem vyhneme jednoduše tím, že větu formulujeme tak, aby ve vazbě podstatné jméno vůbec nebylo.

It was too hot for a barbecue. TTT *24 (místo too hot a day…)
He's so stupid that he can't find California on a map. TTT *25 (místo so stupid a boy…)
You are far too young to be getting married. TTT *26 (místo far too young a man…)
We have a garden as large as yours. TTT *27 (místo as large a garden…)

Závěrem

Protože se jedná o gramatický jev poměrně formální, zabývat by se jím měli spíše pokročilejší studenti. Není ale vyloučeno, že se s tímto slovosledem setkáte při četbě knih a sledování filmů. Je proto dobré o této gramatice mít alespoň základní povědomí. Potom vás totiž celkem běžná věta “It's not that big a deal!” a jí podobné nemůže zaskočit.

 
Překlad:
 1. To není žádný problém.
 2. Byl to horký den.
 3. Je to hloupý kluk.
 4. Máme velkou zahradu.
 5. Byl to extrémně horký den.
 6. Je to velmi hloupý kluk.
 7. Máme poměrně velkou zahradu.
 8. To byl ale horký den!
 9. Je to tak hloupý kluk.
 10. Máme docela velkou zahradu.
 11. Byl to poměrně závažný problém.
 12. Byl to poměrně závažný problém.
 13. Není to zase takový problém.
 14. Nebyl to až tak horký den.
 15. Upřímně, není to zas tak dobrá kniha, ale mně se stejně líbí.
 16. Je tak vysoký chlap jako byl jeho táta.
 17. Máme tak velkou zahradu, jako máte vy.
 18. Je to tak hloupý kluk, že nedokáže najít Californii na mapě.
 19. Byl to tak chladný den, že jsme se rozhodli zůstat doma.
 20. Na opékání to byl až moc horký den.
 21. Myslím si, že jsi až moc mladý muž na to, aby ses ženil.
 22. Co je to za hloupou otázku?
 23. Tento test vám ukáže, jak dobrým milencem jste.
 24. Na opékání bylo až moc velké horko.
 25. Je tak hloupý, že nenajde Californii na mapě.
 26. Jsi moc mladý na to, aby ses ženil.
 27. Máme zahradu stejně velkou jako ta vaše.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: It's not that big a deal!

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit ve větách správné pořadí slovíček před podstatnými jmény.

INTERMEDIATE

Slovíčko DEAL

Článek o mnoha významech slovíčka DEAL.

ELEMENTARY

Použití SOME / ANY / A / AN (2)

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno It's not that big a deal! 33 30348 Od ---- poslední příspěvek
před 3 lety