Help for English

It's not that big a deal!

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.04.2018

Článek o zvláštnosti v umístění členu ve vazbách s přídavným jménem a THAT, AS, SO atd. (Přepracovaný článek z roku 2009)It's not that big a deal!

Věta v titulku tohoto článku obsahuje jev, na který se dnes podíváme. Pokud nezasvěcený student takovou větu uvidí, pomyslí si, že takto to je jistě špatně. Člen přeci nepatří mezi přídavné jméno a podstatné jméno! Člen by měl být vždy na začátku celé fráze, ne?

a car
a nice car
a very nice car

Pokud byste se ale tímto řídili i ve větě v názvu článku, udělali byste chybu:

It's not a that big deal.

Pojďme si vysvětlit, jak to s pozicí členu opravdu je.

Podstatné jméno rozvité přídavným jménem

Bez příslovce that by věta vypadala tak, jak jsme zvyklí:

It's not a big deal. TTT

Je-li podstatné jméno rozvité přídavným jménem, člen patří před celé toto spojení.

It was a hot day. TTT
He's a stupid boy. TTT
We have a large garden. TTT 

Běžná příslovce

Pokud přídavné jméno rozvineme nějakým příslovcem, např. very, fairly, considerably, completely apod., člen bude ještě před tímto příslovcem:

It was an extremely hot day. TTT
He's a very stupid boy. TTT
We have a fairly large garden. TTT 

Slovíčka SUCH, WHAT, QUITE a RATHER

Existují ale slovíčka, která patří před člen. Je to příslovce quite/'kwaɪt/ a determinátory such/'sʌtʃ/ a what/'wɒt/:

What a hot day it was! TTT
He's such a stupid boy. TTT
We have quite a large garden. TTT 

Slovíčko rather/'rɑ:ðə/ lze použít oběma způsoby:

It was a rather serious problem. TTT
It was rather a serious problem. TTT 

Příslovce THAT, AS, SO, TOO a HOW

Nyní již přijde na řadu věta z nadpisu.

It's not that big a deal. TTT 

Existuje totiž ještě jedna skupina příslovcí, které se slovosledem zamíchají trochu více. Jedná se o slovíčka that (až tak), as (tak … jako), so (tak … že), too (až moc) a how (jak). U nich dojde k tomu, že neurčitý člen bude mezi přídavným a podstatným jménem.

It wasn't that hot a day. TTT
Honestly, it's not that good a book but I like it nonetheless. TTT 

He's as tall a man as his father was. TTT
We have as large a garden as you do. TTT 

He's so stupid a boy that he can't find California on a map. TTT
It was so cold a day that we decided to stay home. TTT 

It was too hot a day for a barbecue. TTT
I think you are far too young a man to be getting married. TTT 

How stupid a question is that? TTT
This test will tell you how good a lover you are. TTT 

Pozor, tento jev se týká výhradně spojení s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle.

They were so hot days that we… (days je množné číslo)
We have as pretty flowers as you… (flowers je množné číslo)
It wasn't that bad weather. (weather je nepočitatelné)

Dále je potřeba mít na paměti, že se vesměs jedná o styl spíše formální (věta z nadpisu je výjimkou, protože ta je velmi běžná i v hovoru). V hovorové angličtině se problému se slovosledem vyhneme jednoduše tím, že větu formulujeme tak, aby ve vazbě podstatné jméno vůbec nebylo.

It was too hot for a barbecue. TTT (místo too hot a day…)
He's so stupid that he can't find California on a map. TTT (místo so stupid a boy…)
You are far too young to be getting married. TTT (místo far too young a man…)
We have a garden as large as yours. TTT (místo as large a garden…)

Závěrem

Protože se jedná o gramatický jev poměrně formální, zabývat by se jím měli spíše pokročilejší studenti. Není ale vyloučeno, že se s tímto slovosledem setkáte při četbě knih a sledování filmů. Je proto dobré o této gramatice mít alespoň základní povědomí. Potom vás totiž celkem běžná věta “It's not that big a deal!” a jí podobné nemůže zaskočit.

 Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: It's not that big a deal!

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit ve větách správné pořadí slovíček před podstatnými jmény.

ELEMENTARY

Použití SOME / ANY / A / AN (2)

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?

PRE-INTERMEDIATE

Členy v angličtině (Articles)

Co jsou to členy, k čemu slouží a jak se v angličtině používají.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno It's not that big a deal! 28 25149 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem