Help for English

Použití SOME / ANY / A / AN (2)

ELEMENTARY Vydáno dne 19.09.2019

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?  1. When I was younger, I had two dogs and ________ cat.

  2. He didn't like his sister much, when he was ________ teenager. Now they get along just fine.

  3. Good morning, I'm looking for ________ trainers. – What about these? Do you like them?

  4. Would you like ________ more coffee, madam? – No, thanks.

  5. Where is everyone? I don't see ________ people in the garden.

  6. I would like ________ new bike, but I don't have enough money and my parents don't want to give me any.

  7. My dad bought ________ orange notebook for me and two pencils for my little sister.

  8. These are ________ my sunglasses, but you can wear them if you want.

  9. Are there ________ eggs in the fridge? I'd like to make an omelette.

  10. She picked ________ fresh strawberries and made an excellent strawberry cake.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Použití SOME / ANY / A / AN

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?
INTERMEDIATE

SOME u počitatelných podst.jmen v jednotném čísle

Článek o zvláštním použití slůvka SOME, o kterém učebnice většinou mlčí.

ELEMENTARY

Some / any / no

Kdy použít slůvka SOME, ANY a NO, a kdy pouze neurčitý člen? Vyzkoušejte si tento test.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář