Help for English

Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.12.2013

(Přepracovaný článek z roku 2006) Slovíčka, ve kterých často chybujeme: SAY, TELL, SPEAK, TALK – vysvětlení rozdílu mezi nimi a příklady použitíSay / Tell / Speak / Talk

Chyby v použití těchto čtyř slovíček vídám a slýchám téměř denně. Všichni víme, že tyto výrazy mají něco do činění s mluvením. Nejedná se však o synonyma. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl a co které z nich ve skutečnosti znamená?

Český překlad těchto slovíček nám příliš nepomůže:

SAY (said – said) říci
TELL (told – told) říci
SPEAK (spoke – spoken) mluvit
TALK (talked – talked) mluvit

Proto je na místě bližší vysvětlení, popř. příklady, jak lze každé z těchto slovíček použít.

SAY

Sloveso SAY použijeme ve významu ‘říci NĚCO, pronést něco, vyslovit něco’, vždy s přímým předmětem.

say something
say hello

&22601 &22602 &22603 &22604 &22605

Můžeme doplnit i nepřímý předmět, tedy komu, ten však musí vždy stát až za přímým předmětem a to navíc s předložkou TO: say something to somebody

&22606
&22607
&22608

SAY lze použít i v dalších frázích, jako např. IT IS SAID THAT… (people say that… – říká se, že…)

&22609

Se slovesem SAY nelze použít rovnou NEPŘÍMÝ předmět (tedy ‘říci KOMU’), jak jsme na to zvyklí z češtiny.

Say me what the time is.
I said my mother about my problems.

Možná ale znáte starší píseň od L. Richieho, kde se zpívá :

Say you, say me,
Say it together, naturally

Znamená to snad, že Lionel Richie neumí anglicky? Nebo že pravidla ohledně SAY a TELL nejsou zase tak striktní? Rozhodně nikoliv. V textu této písně totiž chybí uvozovky, tedy

Say ‘you’, say ‘me’ – Řekni ‘ty’, řekni ‘já’, řekni to dohromady…

Takže pravidlo, že za SAY musí být přímý předmět, stále platí, YOU i ME je zde přímým předmětem slovesa SAY.

TELL

TELL znamené ‘říci’ ve významu ‘sdělit, předat informaci’. Je zde důležité spojení s nepřímým předmětem – říci KOMU – a až potom vyjádříme předmět přímý – říci CO.

Porovnejte dva slovesné vzorce:

say something (to somebody)
tell somebody something

Nyní několik příkladů použití TELL:

&22610
&22611
&22612
&22613

Pokud potřebujeme přímý předmět vyjádřit osobním zájmenem IT (tedy např. ‘řekni mi to’), zájmeno IT se vynechává. Místo tell me it tedy použijeme jen tell me.

&22614
&22615
&22616

Zde se rozumí, že přímý předmět je ‘it’, zůstává však nevyjádřený.

Sloveso TELL se velmi často používá ve vazbě s předmětem a infinitivem – TELL sb to DO sth – Říci někomu, aby něco udělal:

&22617
&22618

TELL se také používá ve významu ‘Vyprávět’, např. tell a story, tell jokes, a nebo např. ve spojeních tell the truth (říct pravdu) a tell a lie (zalhat).

&22619
&22620
&22621

TELL také může znamenat ‘rozeznat, poznat rozdíl’:

&22622

SPEAK

Sloveso SPEAK vyjadřuje to, že někdo mluví, produkuje jazyk, věty, slova. Ostatní potom spíše poslouchají:

&22623
&22624

Často se SPEAK používá tehdy, kdy se nezaměřujeme na obsah sdělení, ale na formu sdělení – tedy např. na jazyk, rychlost, srozumitelnos­t apod.

&22626
&22627

TALK

TALK používáme tehdy, když se jedná spíše o konverzaci dvou lidí než o ústní projev jednoho. Jedná se o výměnu informací.

&22628
&22629

Jinak si ale slovesa TALK a SPEAK jsou velmi podobná a někdy je lze zaměnit bez vážnějšího rozdílu ve významu. SPEAK je určeno pro poněkud formálnější situace:

I want to speak to the manager. – formální situace, pravděpodobně si budu stěžovat
I want to talk to the manager. – spíše POPOVÍDAT SI

Sloveso TALK se pojí zpravidla s předložkou TO (povídat si s), i když WITH se také používá. SPEAK se v britské angličtině pojí s TO, v americké spíše s WITH:

I'd like to talk to you. – nejčastější
I'd like to talk with you. – méně časté
I'd like to speak to you. – britská angličtina
I'd like to speak with you. – americká angličtina

Ve významu ‘mluvit o něčem’ se používá předložka ABOUT. Ve vazbě s TALK je ve formální angličtině možná i předložka OF.

Závěrem

Na závěr krátké shrnutí:

SAY something (to somebody) říci, pronést, vyslovit něco
TELL somebody something říci, povědět, sdělit někomu něco
SPEAK mluvit, hovořit
TALK mluvit, povídat si

Nyní si můžete vyzkoušet krátký test na používání těchto čtyř slov:
Test: SAY / TELL / SPEAK / TALKPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: SAY / TELL / SPEAK / TALK

Test toho, jak správně dokážete použít slovíčka SAY, TELL, SPEAK, TALK.
ALL LEVELS

Jak na to: SPEAKING

Chtěli byste se naučit mluvit anglicky plynule, bez koktání? Chcete aby Vaše angličtina zněla opravdu anglicky?
PRE-INTERMEDIATE

Who says this? = Kdo to říká?

Test, ve kterém vybíráte, kdo asi říká dané věty.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK 53 55121 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety