Help for English

Irregular Verbs: Section 2.2.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.06.2009

Sedmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Začínáme novou podkategorii: nepravidelné tvary končící na -D. Dnes se bude měnit koncové -EED v infinitivu na -ED v nepravidelných tvarech.Irregular Verbs: Section 2.2.1

Tímto článkem začínáme sekci 2.2.0, kde budou nepravidelné tvary končit vždy písmenem -d. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -t (více v mapě kurzu nahoře).

Dnes bude krátká kategorie, kde končí infinitiv na -eed (popřípadě -ead) a nepravidelné tvary jsou zkráceny na -ed.

Section 2.2.1

Pravopis:

Pravopisné změny jsou velice jednoduché. V podstatě ‘ubereme’ jedno -e- z infinitivu. U slovesa lead pak ubereme písmeno -a-.

Výslovnost:

Výslovnost se ‘zkracuje’. Místo dlouhého /i:/ vyslovujeme krátké /e/. Koncové -d pochopitelně zůstává.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena hvězdičkou.


*bleed – bled – bled

bleed /bli:d/ – bled /bled/ – bled /bled/

Sloveso bleed/'bli:d/ znamená krvácet a podstatné jméno je blood/'blʌd/ (pozor na výslovnost u obou slov).


breed – bred – bred

breed /bri:d/ – bred /bred/ – bred /bred/

Sloveso breed/'bri:d/ = znamená chovat, pěstovat, šlechtit (zvířata, rostliny), množit se, plodit a jako podstatné jméno je to rasa, odrůda, plemeno

Sloveso breed popisuje chování zvířectva nebo pěstování plodin či rostlin. Oba dva české výrazy mají i své samostatné překlady, o kterých si řekneme níže. Sloveso breed se však nejčastěji používá, pokud chováte zvířectvo za účelem potomstva, nebo šlechtíte rostliny či plodiny.

Nejčastější samostatné výrazy jsou:

grow plants = pěstovat rostliny
raise/keep animals = chovat zvířata

Pozn.: Nepleťte si raise/'reɪz/ a rise/'raɪz/. Více zde.

Užitečné složeniny se slovem breed:

  • crossbreed (v) = křížit (crossbreed – crossbred – crossbred)
  • crossbreed (n) = kříženec
  • purebred / pure-bred (adj) = čistokrevný

*feed – fed – fed

feed /fi:d/ – fed /fed/ – fed /fed/

Sloveso feed/'fi:d/ znamená krmit, nakrmit. Možná znáte hovorové spojení fed up:

be fed up with sth / sb = mít něčeho (někoho) po krk (doslova ‘být něčím překrmen’)

Hodí se připomenout i složenina breastfeed = kojit, která je také nepravidelná (breastfed).


*lead – led – led

lead /li:d/ – led /led/ – led /led/

Sloveso lead/'li:d/ znamená vést, zavést, být ve vedení, přivádět ale pozor, uprostřed je v infinitivu ea.

Možná znáte slovo, které z tohoto sloves vzniklo – leader (vůdce).


speed – sped – sped

speed /spi:d/ – sped /sped/ – sped /sped/

Sloveso speed/'spi:d/ znamená uhánět, jet rychle a možná znáte slovo speeding = jízda nepovolenou rychlostí

Toto sloveso může být i pravidelné (speeded).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bleed /bli:d/ bled /bled/ bled /bled/ krvácet
breed /bri:d/ bred /bred/ bred /bred/ šlechtit, množit se
feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ krmit
lead /li:d/ led /led/ led /led/ vést
speed /spi:d/ sped /sped/ sped /sped/ uhánět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čekají v kategorii 2.2.2 slovesa, jejichž infinitiv končí na koncovku -ind, která se mění v nepravidelných tvarech na -ound.

Domácí úkol: Jaká slovesa budou patřit do kategorie 2.2.2? Jsou celkem čtyři.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.2

Osmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se koncové -IND v infinitivu bude měnit na -OUND v nepravidelných tvarech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.3.1

Dvacátá první část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se bude měnit -I- v infinitivu na -U- v nepravidelných tvarech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.2.1 6 9882 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety