Help for English

Irregular Verbs: Section 2.2.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.06.2009

Sedmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Začínáme novou podkategorii: nepravidelné tvary končící na -D. Dnes se bude měnit koncové -EED v infinitivu na -ED v nepravidelných tvarech.Irregular Verbs: Section 2.2.1

Tímto článkem začínáme sekci 2.2.0, kde budou nepravidelné tvary končit vždy písmenem -d. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -t (více v mapě kurzu nahoře).

Dnes bude krátká kategorie, kde končí infinitiv na -eed (popřípadě -ead) a nepravidelné tvary jsou zkráceny na -ed.

Section 2.2.1

Pravopis:

Pravopisné změny jsou velice jednoduché. V podstatě ‘ubereme’ jedno -e- z infinitivu. U slovesa lead pak ubereme písmeno -a-.

Výslovnost:

Výslovnost se ‘zkracuje’. Místo dlouhého /i:/ vyslovujeme krátké /e/. Koncové -d pochopitelně zůstává.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena hvězdičkou.


*bleed – bled – bled

bleed /bli:d/ – bled /bled/ – bled /bled/

Sloveso bleed/'bli:d/ znamená krvácet a podstatné jméno je blood/'blʌd/ (pozor na výslovnost u obou slov).


breed – bred – bred

breed /bri:d/ – bred /bred/ – bred /bred/

Sloveso breed/'bri:d/ = znamená chovat, pěstovat, šlechtit (zvířata, rostliny), množit se, plodit a jako podstatné jméno je to rasa, odrůda, plemeno

Sloveso breed popisuje chování zvířectva nebo pěstování plodin či rostlin. Oba dva české výrazy mají i své samostatné překlady, o kterých si řekneme níže. Sloveso breed se však nejčastěji používá, pokud chováte zvířectvo za účelem potomstva, nebo šlechtíte rostliny či plodiny.

Nejčastější samostatné výrazy jsou:

grow plants = pěstovat rostliny
raise/keep animals = chovat zvířata

Pozn.: Nepleťte si raise/'reɪz/ a rise/'raɪz/. Více zde.

Užitečné složeniny se slovem breed:

  • crossbreed (v) = křížit (crossbreed – crossbred – crossbred)
  • crossbreed (n) = kříženec
  • purebred / pure-bred (adj) = čistokrevný

*feed – fed – fed

feed /fi:d/ – fed /fed/ – fed /fed/

Sloveso feed/'fi:d/ znamená krmit, nakrmit. Možná znáte hovorové spojení fed up:

be fed up with sth / sb = mít něčeho (někoho) po krk (doslova ‘být něčím překrmen’)

Hodí se připomenout i složenina breastfeed = kojit, která je také nepravidelná (breastfed).


*lead – led – led

lead /li:d/ – led /led/ – led /led/

Sloveso lead/'li:d/ znamená vést, zavést, být ve vedení, přivádět ale pozor, uprostřed je v infinitivu ea.

Možná znáte slovo, které z tohoto sloves vzniklo – leader (vůdce).


speed – sped – sped

speed /spi:d/ – sped /sped/ – sped /sped/

Sloveso speed/'spi:d/ znamená uhánět, jet rychle a možná znáte slovo speeding = jízda nepovolenou rychlostí

Toto sloveso může být i pravidelné (speeded).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bleed /bli:d/ bled /bled/ bled /bled/ krvácet
breed /bri:d/ bred /bred/ bred /bred/ šlechtit, množit se
feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ krmit
lead /li:d/ led /led/ led /led/ vést
speed /spi:d/ sped /sped/ sped /sped/ uhánět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čekají v kategorii 2.2.2 slovesa, jejichž infinitiv končí na koncovku -ind, která se mění v nepravidelných tvarech na -ound.

Domácí úkol: Jaká slovesa budou patřit do kategorie 2.2.2? Jsou celkem čtyři.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 3.0.0

Dvacátá čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce nepravidelných sloves je určitě nejoblíbenější. Všechny tvary sloves jsou zde totiž stejné. Jako vždy si ukážeme několik užitečných vazeb a spojení.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.2.1 6 9448 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety