Help for English

Irregular Verbs: Section 2.3.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.07.2009

Dvacátá první část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se bude měnit -I- v infinitivu na -U- v nepravidelných tvarech.Irregular Verbs: Section 2.3.1

Tímto článkem začínáme novou podsekci 2.3.0, kde se bude v nepravidelných tvarech měnit samohláska. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary písmenem -t, a 2.2.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -d (viz mapa kurzu nahoře).

Dnešní sekce bude dlouhá, ale důležitých slovíček zde tolik nenajdete. Nepravidelné tvary tentokrát nebudou končit ani na -t, ani na -d. Bude se zde měnit samohláska, konkrétně -i- v infinitivu se bude měnit na -u- v nepravidelných tvarech.

Section 2.3.1

Pravopis:

Infinitivní -i- se mění na -u- u minulého času i příčestí minulého:

Výslovnost:

Výslovnost také není obtížná, -i- v infinitivu se vyslovuje /ɪ/ a -u- v nepravidelných tvarech pak /ʌ/ (podobné českému A):

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena jaky vždy hvězdičkou.


cling – clung – clung

cling /klɪŋ/ – clung /klʌŋ/ – clung /klʌŋ/

Sloveso cling/'klɪŋ/ znamená držet se, přilnout, lpět.


*dig – dug – dug

dig /dɪg/ – dug /dʌg/ – dug /dʌg/

Sloveso dig/'dɪg/ znamená (vy)kopat, (vy)hloubit, (vy)hrabat (do země).

 • dig a hole = vykopat díru
 • a (freshly) dug hole = (čerstvě) vykopaná díra

Pozn.: kopat do někoho / něčeho (např. do míče) = kick.


fling – flung – flung

fling /flɪŋ/ – flung /flʌŋ/ – flung /flʌŋ/

Sloveso fling/'flɪŋ/ znamená hodit, mrštit (někým, něčím), vrhnout se, praštit sebou.

Na házení určitě znáte i jiné výrazy. Slovesem fling vyjadřujeme ledabylost a(nebo) rychlost, což je často způsobeno vztekem nebo spěchem.


sling – slung – slung

sling /sliň// – slung /slʌŋ/ – slung /slʌŋ/

Sloveso sling/'slɪŋ/ znamená hodit, mrštit, pohodit, přehodit, zavěsit. Je podobné sloveso fling. Kromě významu házet, mrštit však má také význam přehodit, zavěsit.


slink /slɪŋk/ – slunk /slʌŋk/ – slunk/slʌŋk/

Sloveso slink /slɪŋk/ znamená (od)plížit se, (vy)krást se, vytratit se.

Častěji se můžete setkat v tomto významu se slovesem creep (také nepravidelné, crept).


*spin – spun – spun

spin /spɪn/ – spun /spʌn/ – spun /spʌn/

Sloveso spin/'spɪn/ znamená rotovat, točit (se), odstředit, ždímat (odstředivou silou). Je to méně známé slovíčko, ale poměrně důležité, proto si ukážeme pár jednoduchých příkladů použití:

The Earth spins. TTT *1
Spin the wheel. TTT *2
My head is spinning. TTT *3

V britské angličtině se můžete setkat také s tvarem minulého času span (spin-span-spun) a to by pak patřilo slovíčko do kategorie 1.1.0.


*stick – stuck – stuck

stick /stɪk/ – stuck /stʌk/ – stuck /stʌk/

Sloveso stick/'stɪk/ znamená strčit (něco někam), vystrčit, uvíznout, přilepit, přichytit.

Toto sloveso studenti velice často překládají jako lepit, což není úplně přesné. Pokud totiž něco chcete přilepit lepidlem, použijete sloveso glue/'glu:/. Je to také podstatné jméno: glue = lepidlo.

Sloveso stick je v tomto významu spíše přichytit, přilepit bez použití klasického lepidla. Velice důležitý je však význam uvíznout, který se používá v trpném rodě:

I was stuck in a traffic jam. TTT *4
She was stuck in a lift. TTT *5
I am stuck at work. TTT *6

Můžete také něco někam strčit:

He stuck his hands in his pockets. TTT *7
Don't stick your tongue out! TTT *8


*sting – stung – stung

sting /stɪŋ/ – stung /stʌŋ/ – stung /stʌŋ/

Sloveso sting/'stɪŋ/ znamená píchnout, bodnout, štípnout (žihadlem), popálit (kopřiva).

Toto sloveso by se mohlo plést s jinými sloveso buď významově (bite), nebo pravopisem (stink):

sting vs. bite

V češtině nás něco může štípnout, či kousnout, také nás může popálit kopřiva. V angličtině mají většinou tato pravidla:

Se slovesem sting se pojí:
bee, wasp, hornet, bumblebee, scorpion, jellyfish, nettle

Se slovesem bite (které je také nepravidelné, viz 1.2.8) se pojí:
mosquito, horsefly, flea, ant, snake

Pozor si také dejte na sloveso stink:

sting (sting – stung – stung) = bodnout, štípnout
stink (stink – stank – stunk) = páchnout (bylo v sekci 1.1.0).


string – strung – strung

string /strɪŋ/ – strung /strʌŋ/ – strung /strʌŋ/

Sloveso string/'strɪŋ/ znamená navléknout (na provázek), rozvěsit (jako podstatné jméno je to provázek, struna, motouz).


*swing – swung – swung

swing /swɪŋ/ – swing /swʌŋ/ – swing /swʌŋ/

Sloveso swing/'swɪŋ/ znamená houpat (se), kývat (se), zhoupnout (se), mávnout, ohnat se a jako podstatné jméno je to (roz)máchnutí, švih, kývání, houpačka.

Můžete se (nebo něčím) houpat:

 • swing back and forth = dopředu a dozadu
 • swing from side to side = ze strany na stranu

Můžete však toto sloveso použít i jinde. Například: strhnout (řízení), náhle zabočit (změnit směr), náhle se otočit. Také se sloveso používá pro mávnutí nebo máchnutí, pokud chcete něco nebo někoho udeřit.

Časté je také spojení mood swings = změny nálad.


wring – wrung – wrung

wring /rɪŋ/ – wrung /rʌŋ/ – wrung /rʌŋ/

Sloveso wring/'rɪŋ/ znamená vymámit (vytáhnout) něco z někoho, vyždímat (ručně).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
cling /klɪŋ/ clung /klʌŋ/ clung /klʌŋ/ přilnout
dig /dɪg/ dug /dʌg/ dug /dʌg/ kopat, hrabat
fling /flɪŋ/ flung /flʌŋ/ flung /flʌŋ/ mrštit
sling /slɪŋ/ slung /slʌŋ/ slung /slʌŋ/ mrštit
slink /slɪŋk/ slunk /slʌŋk/ slunk /slʌŋk/ vytrati se
spin /spɪn/ spun /spʌn/ spun /spʌn/ rotovat, točit (se)
stick /stɪk/ stuck /stʌk/ stuck /stʌk/ strčit, uvíznout
sting /stɪŋ/ stung /stʌŋ/ stung /stʌŋ/ bodnout, štípnout
string /strɪŋ/ strung /strʌŋ/ strung /strʌŋ/ navléknout, rozvěsit
swing /swɪŋ/ swung /swʌŋ/ swung /swʌŋ/ houpat (se), ohnat (se)
wring /rɪŋ/ wrung /rʌŋ/ wrung /rʌŋ/ vymámit, vyždímat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.3.2 bude bohužel už opět ‘zbytková’. Znamená to tedy, že v sekci 2.3.0, kde se mění samohláska uprostřed slovesa, máme řádnou kategorii jen jednu (2.3.1) a ostatní slovesa již nemají mnoho společných rysů nepravidelnosti.

Domácí úkol: I tak vám však zadáme opět domácí úkol. Která slovesa mění v nepravidelných tvarech samohlásku a ještě jsme si je nezmínili?

Překlad:
 1. Země se točí (rotuje kolem své osy).
 2. Roztoč to kolo.
 3. Točí se mi hlava (je mi nevolno).
 4. Uvízl jsem v zácpě.
 5. Zasekla se (uvízla) ve výtahu.
 6. Jsem ‘zaseknutý’ v práci. Mám toho hodně (zde to není samozřejmě myšleno doslova).
 7. Strčil si ruce do kapes.
 8. Nevystrkuj (nevyplazuj) jazyk!


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.2

Osmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se koncové -IND v infinitivu bude měnit na -OUND v nepravidelných tvarech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.1

Sedmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Začínáme novou podkategorii: nepravidelné tvary končící na -D. Dnes se bude měnit koncové -EED v infinitivu na -ED v nepravidelných tvarech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.2

Dvanáctá část seriálu o nepravidelných slovesech.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.3.1 18 13953 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety