Help for English

Irregular Verbs: Section 2.3.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.07.2009

Dvacátá první část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se bude měnit -I- v infinitivu na -U- v nepravidelných tvarech.Irregular Verbs: Section 2.3.1

Tímto článkem začínáme novou podsekci 2.3.0, kde se bude v nepravidelných tvarech měnit samohláska. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary písmenem -t, a 2.2.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -d (viz mapa kurzu nahoře).

Dnešní sekce bude dlouhá, ale důležitých slovíček zde tolik nenajdete. Nepravidelné tvary tentokrát nebudou končit ani na -t, ani na -d. Bude se zde měnit samohláska, konkrétně -i- v infinitivu se bude měnit na -u- v nepravidelných tvarech.

Section 2.3.1

Pravopis:

Infinitivní -i- se mění na -u- u minulého času i příčestí minulého:

Výslovnost:

Výslovnost také není obtížná, -i- v infinitivu se vyslovuje /ɪ/ a -u- v nepravidelných tvarech pak /ʌ/ (podobné českému A):

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena jaky vždy hvězdičkou.


cling – clung – clung

cling /klɪŋ/ – clung /klʌŋ/ – clung /klʌŋ/

Sloveso cling/'klɪŋ/ znamená držet se, přilnout, lpět.


*dig – dug – dug

dig /dɪg/ – dug /dʌg/ – dug /dʌg/

Sloveso dig/'dɪg/ znamená (vy)kopat, (vy)hloubit, (vy)hrabat (do země).

 • dig a hole = vykopat díru
 • a (freshly) dug hole = (čerstvě) vykopaná díra

Pozn.: kopat do někoho / něčeho (např. do míče) = kick.


fling – flung – flung

fling /flɪŋ/ – flung /flʌŋ/ – flung /flʌŋ/

Sloveso fling/'flɪŋ/ znamená hodit, mrštit (někým, něčím), vrhnout se, praštit sebou.

Na házení určitě znáte i jiné výrazy. Slovesem fling vyjadřujeme ledabylost a(nebo) rychlost, což je často způsobeno vztekem nebo spěchem.


sling – slung – slung

sling /sliň// – slung /slʌŋ/ – slung /slʌŋ/

Sloveso sling/'slɪŋ/ znamená hodit, mrštit, pohodit, přehodit, zavěsit. Je podobné sloveso fling. Kromě významu házet, mrštit však má také význam přehodit, zavěsit.


slink /slɪŋk/ – slunk /slʌŋk/ – slunk/slʌŋk/

Sloveso slink /slɪŋk/ znamená (od)plížit se, (vy)krást se, vytratit se.

Častěji se můžete setkat v tomto významu se slovesem creep (také nepravidelné, crept).


*spin – spun – spun

spin /spɪn/ – spun /spʌn/ – spun /spʌn/

Sloveso spin/'spɪn/ znamená rotovat, točit (se), odstředit, ždímat (odstředivou silou). Je to méně známé slovíčko, ale poměrně důležité, proto si ukážeme pár jednoduchých příkladů použití:

The Earth spins. TTT *1
Spin the wheel. TTT *2
My head is spinning. TTT *3

V britské angličtině se můžete setkat také s tvarem minulého času span (spin-span-spun) a to by pak patřilo slovíčko do kategorie 1.1.0.


*stick – stuck – stuck

stick /stɪk/ – stuck /stʌk/ – stuck /stʌk/

Sloveso stick/'stɪk/ znamená strčit (něco někam), vystrčit, uvíznout, přilepit, přichytit.

Toto sloveso studenti velice často překládají jako lepit, což není úplně přesné. Pokud totiž něco chcete přilepit lepidlem, použijete sloveso glue/'glu:/. Je to také podstatné jméno: glue = lepidlo.

Sloveso stick je v tomto významu spíše přichytit, přilepit bez použití klasického lepidla. Velice důležitý je však význam uvíznout, který se používá v trpném rodě:

I was stuck in a traffic jam. TTT *4
She was stuck in a lift. TTT *5
I am stuck at work. TTT *6

Můžete také něco někam strčit:

He stuck his hands in his pockets. TTT *7
Don't stick your tongue out! TTT *8


*sting – stung – stung

sting /stɪŋ/ – stung /stʌŋ/ – stung /stʌŋ/

Sloveso sting/'stɪŋ/ znamená píchnout, bodnout, štípnout (žihadlem), popálit (kopřiva).

Toto sloveso by se mohlo plést s jinými sloveso buď významově (bite), nebo pravopisem (stink):

sting vs. bite

V češtině nás něco může štípnout, či kousnout, také nás může popálit kopřiva. V angličtině mají většinou tato pravidla:

Se slovesem sting se pojí:
bee, wasp, hornet, bumblebee, scorpion, jellyfish, nettle

Se slovesem bite (které je také nepravidelné, viz 1.2.8) se pojí:
mosquito, horsefly, flea, ant, snake

Pozor si také dejte na sloveso stink:

sting (sting – stung – stung) = bodnout, štípnout
stink (stink – stank – stunk) = páchnout (bylo v sekci 1.1.0).


string – strung – strung

string /strɪŋ/ – strung /strʌŋ/ – strung /strʌŋ/

Sloveso string/'strɪŋ/ znamená navléknout (na provázek), rozvěsit (jako podstatné jméno je to provázek, struna, motouz).


*swing – swung – swung

swing /swɪŋ/ – swing /swʌŋ/ – swing /swʌŋ/

Sloveso swing/'swɪŋ/ znamená houpat (se), kývat (se), zhoupnout (se), mávnout, ohnat se a jako podstatné jméno je to (roz)máchnutí, švih, kývání, houpačka.

Můžete se (nebo něčím) houpat:

 • swing back and forth = dopředu a dozadu
 • swing from side to side = ze strany na stranu

Můžete však toto sloveso použít i jinde. Například: strhnout (řízení), náhle zabočit (změnit směr), náhle se otočit. Také se sloveso používá pro mávnutí nebo máchnutí, pokud chcete něco nebo někoho udeřit.

Časté je také spojení mood swings = změny nálad.


wring – wrung – wrung

wring /rɪŋ/ – wrung /rʌŋ/ – wrung /rʌŋ/

Sloveso wring/'rɪŋ/ znamená vymámit (vytáhnout) něco z někoho, vyždímat (ručně).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
cling /klɪŋ/ clung /klʌŋ/ clung /klʌŋ/ přilnout
dig /dɪg/ dug /dʌg/ dug /dʌg/ kopat, hrabat
fling /flɪŋ/ flung /flʌŋ/ flung /flʌŋ/ mrštit
sling /slɪŋ/ slung /slʌŋ/ slung /slʌŋ/ mrštit
slink /slɪŋk/ slunk /slʌŋk/ slunk /slʌŋk/ vytrati se
spin /spɪn/ spun /spʌn/ spun /spʌn/ rotovat, točit (se)
stick /stɪk/ stuck /stʌk/ stuck /stʌk/ strčit, uvíznout
sting /stɪŋ/ stung /stʌŋ/ stung /stʌŋ/ bodnout, štípnout
string /strɪŋ/ strung /strʌŋ/ strung /strʌŋ/ navléknout, rozvěsit
swing /swɪŋ/ swung /swʌŋ/ swung /swʌŋ/ houpat (se), ohnat (se)
wring /rɪŋ/ wrung /rʌŋ/ wrung /rʌŋ/ vymámit, vyždímat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.3.2 bude bohužel už opět ‘zbytková’. Znamená to tedy, že v sekci 2.3.0, kde se mění samohláska uprostřed slovesa, máme řádnou kategorii jen jednu (2.3.1) a ostatní slovesa již nemají mnoho společných rysů nepravidelnosti.

Domácí úkol: I tak vám však zadáme opět domácí úkol. Která slovesa mění v nepravidelných tvarech samohlásku a ještě jsme si je nezmínili?

Překlad:
 1. Země se točí (rotuje kolem své osy).
 2. Roztoč to kolo.
 3. Točí se mi hlava (je mi nevolno).
 4. Uvízl jsem v zácpě.
 5. Zasekla se (uvízla) ve výtahu.
 6. Jsem ‘zaseknutý’ v práci. Mám toho hodně (zde to není samozřejmě myšleno doslova).
 7. Strčil si ruce do kapes.
 8. Nevystrkuj (nevyplazuj) jazyk!Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 3.0.0

Dvacátá čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce nepravidelných sloves je určitě nejoblíbenější. Všechny tvary sloves jsou zde totiž stejné. Jako vždy si ukážeme několik užitečných vazeb a spojení.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.3.1 18 13109 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety