Help for English

Irregular Verbs: Section 2.3.1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.07.2009

Dvacátá první část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se bude měnit -I- v infinitivu na -U- v nepravidelných tvarech.Irregular Verbs:
Section 2.3.1

Tímto článkem začínáme novou podsekci 2.3.0, kde se bude v nepravidelných tvarech měnit samohláska.
V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary písmenem -T, a 2.2.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -D.

Dnešní sekce bude dlouhá, ale důležitých slovíček zde tolik nenajdete. Nepravidelné tvary tentokrát nebudou končit ani na -T, ani na -D. Bude se zde měnit samohláska, konkrétně -I- v infinitivu se bude měnit na -U- v nepravidelných tvarech. Tuto sekci si nazveme 2.3.1:

 

Section 2.3.1

Pravidla této sekce jsou docela jednoduchá.

 

Pravopis:

Infinitivní -I- se mění na -U- u minulého času i příčestí minulého:

 

Výslovnost:

Výslovnost také není obtížná. -I- v infinitivu se vyslovuje ɪ a -U- v nepravidelných tvarech pak ʌ (podobné českému A):

 

Výsledné změny:

Poznámka k fonetickým symbolům:
Používáme symboly IPA (International Phonetic Alphabet), o kterých se více dočtete zde.

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena jaky vždy hvězdičkou*.


CLING klɪŋ - CLUNG klʌŋ - CLUNG klʌŋ

CLING = držet se (pevně) někoho / něčeho, přilnout, lpět

Sloveso CLING má mnoho překladů a užití, které však mají podobný význam.

Nejčastěji se pojí s předložkou TO: CLING TO sb / sth.


*DIG dɪg - DUG dʌg - DUG dʌg

DIG = (vy)kopat, (vy)hloubit, (vy)hrabat (do země)

DIG je užitečné slovíčko popisující hrabání, kopání.

dig a hole = vykopat díru
a (freshly) dug hole = (čerstvě) vykopaná díra

Pozn.: kopat do někoho / něčeho (např. do míče) = KICK


FLING flɪŋ - FLUNG flʌŋ - FLUNG flʌŋ

FLING = hodit, mrštit (někým, něčím), vrhnout se, praštit sebou

Na házení určitě znáte i jiné výrazy. Slovesem FLING vyjadřujeme ledabylost a(nebo) rychlost, což je často způsobeno vztekem nebo spěchem.


SLING slɪŋ - SLUNG slʌŋ - SLUNG slʌŋ

SLING = hodit, mrštit, pohodit, přehodit, zavěsit
SLING (n) = popruh, postroj, smyčka

SLING je podobné slovíčku FLING. Kromě významu házet, mrštit však má také význam přehodit, zavěsit.


SLINK slɪŋk - SLUNK slʌŋk - SLUNK slʌŋk

SLINK = (od)plížit se, (vy)krást se, vytratit se

SLINK se nejčastěji pojí s předložkami OFF / OUT / AWAY.

Častěji se můžete setkat v totmo významu se slovesem CREEP.
Je také nepravidelné: creep - crept - crept.


*SPIN spɪn - SPUN spʌn - SPUN spʌn

SPIN = rotovat, točit (se), odstředit, ždímat (odstředivou silou)
SPIN (n) = rotace, odstředění

SPIN je méně známé slovíčko, ale důležité, proto si ukážeme pár jednoduchých příkladů použití:

The Earth spins.
Spin the wheel.
My head is spinning.

V britské angličtině se můžete setkat také s tvarem minulého času SPAN (spin-span-spun).


*STICK stɪk - STUCK stʌk - STUCK stʌk

STICK = strčit (něco někam), vystrčit, uvíznout, přilepit, přichytit
STICK (n) = hůl, hůlka, klacek

Toto sloveso studenti velice často překládají jako LEPIT, což není úplně přesné. Pokud totiž něco chcete přilepit lepidlem, použijete sloveso GLUE. Je to také podstatné jméno: GLUE = lepidlo.

STICK je v tomto významu spíše přichytit, přilepit bez použití klasického lepidla.

Velice důležitý je však význam uvíznout, který se používá v trpném rodě:

I was stuck in a traffic jam.
She was stuck in a lift.
I am stuck at work.

Můžete také něco někam strčit:

He stuck his hands in his pockets.
Don't stick your tongue out!


*STING stɪŋ - STUNG stʌŋ - STUNG stʌŋ

STING = píchnout, bodnout, štípnout (žihadlem), popálit (kopřiva)
STING (n) = žihadlo, bodec (štíra)

Toto sloveso by se mohlo plést s jinými sloveso buď významově (BITE), nebo pravopisem (STINK):

Pozor! STING vs. BITE

V češtině nás něco může štípnout, či kousnout, také nás může popálit kopřiva. V angličtině mají většinou tato pravidla:

STING:
(sting - stung - stung)
- bee = včela
- wasp = vosa
- hornet = sršeň
- bumblebee = čmelák
- scorpion = štír
- jellyfish = medůza
- plant (e.g. nettle) = rostlina (např. kopřiva) Pozn.: e.g. se čte for example

BITE:
(bite - bit - bitten)
více v sekci 1.2.8
- mosquito = komár
- horsefly = ovád
- flea = blecha
- ant = mravenec
- reptile (e.g. snake) = plaz (např. had)

Pozn.: Máte-li problém s výslovností těchto slovíček, nezapomeňte si na ně dvakrát kliknout. Otevře se vám překlad, výklad i výslovnost.

 

Pozor! STING vs. STINK

Tato dvě slovesa jsou si možná podobná, ale vůbec spolu nesouvisí:

STING = bodnout, štípnout
STINK = páchnout

Obě jsou nepravidelná, ale každé v jiné kategorii:

STING - STUNG - STUNG
STINK - STANK - STUNK
více v sekci 1.1.0


STRING strɪŋ - STRUNG strʌŋ - STRUNG strʌŋ

STRING = navléknout (na provázek), rozvěsit
STRING (n) = provázek, struna, motouz

Slovíčko STRING je určitě důležité znát ve významu podstatného jména = provázek, motouz, struna. Význam slovesa s ním pak souvisí.


*SWING swɪŋ - SWUNG swʌŋ - SWUNG swʌŋ

SWING = houpat (se), kývat (se), zhoupnout (se), mávnout, ohnat se
SWING (n) = (roz)máchnutí, švih, kývání, houpačka

SWING je užitečné sloveso popisující houpání. Podstatné jméno SWING je ostatně mimo jiné houpačka.

Můžete se (nebo něčím) houpat:
swing back and forth = dopředu a dozadu
swing from side to side = ze strany na stranu

Můžete však toto sloveso použít i jinde. Například: strhnout (řízení), náhle zabočit (změnit směr), náhle se otočit.

Také se sloveso používá pro mávnutí nebo máchnutí, pokud chcete něco nebo někoho udeřit.

Časté je také spojení mood swings = změny nálad.


WRING rɪŋ - WRUNG rʌŋ - WRUNG rʌŋ

WRING = vymámit (vytáhnout) něco z někoho, vyždímat (ručně)

wring one's hands = lomit rukama
wring sb's neck = zakroutit někomu krkem


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
CLING
klɪŋ
CLUNG
klʌŋ
CLUNG
klʌŋ
přilnout
DIG
dɪg
DUG
dʌg
DUG
dʌg
kopat, hrabat
FLING
flɪŋ
FLUNG
flʌŋ
FLUNG
flʌŋ
mrštit
SLING
slɪŋ
SLUNG
slʌŋ
SLUNG
slʌŋ
mrštit
SLINK
slɪŋk
SLUNK
slʌŋk
SLUNK
slʌŋk
vytrati se
SPIN
spɪn
SPUN
spʌn
SPUN
spʌn
rotovat, točit (se)
STICK
stɪk
STUCK
stʌk
STUCK
stʌk
strčit, uvíznout
STING
stɪŋ
STUNG
stʌŋ
STUNG
stʌŋ
bodnout, štípnout
STRING
strɪŋ
STRUNG
strʌŋ
STRUNG
strʌŋ
navléknout, rozvěsit
SWING
swɪŋ
SWUNG
swʌŋ
SWUNG
swʌŋ
houpat (se), ohnat (se)
WRING
rɪŋ
WRUNG
rʌŋ
WRUNG
rʌŋ
vymámit, vyždímat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.3.2 bude bohužel už opět 'zbytková'. Znamená to tedy, že v sekci 2.3.0, kde se mění samohláska uprostřed slovesa, máme řádnou kategorii jen jednu (2.3.1) a ostatní slovesa již nemají mnoho společných rysů nepravidelnosti.

Domácí úkol:

I tak vám však zadám opět domácí úkol. Která slovesa mění v nepravidelných tvarech samohlásku a ještě jsme si je nezmínili?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.5

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.3.1 18 9959 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety