Help for English

Irregular Verbs: Section 2.3.2

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.07.2009

Dvacátá druhá část seriálu o nepravidelných slovesech. Opět je zde ‚zbytková‘ kategorie sloves, která nemají jednoznačná pravidla nepravidelnosti.Irregular Verbs: Section 2.3.2

Tímto článkem pokračujeme v kategorii 2.3.0, kde se v nepravidelných tvarech mění většinou samohláska.

Tato kategorie má však jen dvě sekce. V sekci 2.3.1 byla slovesa, kde se -i- v infinitivu měnilo na -u- v nepravidelných tvarech. Ostatní slovesa však nemají jednoznačná pravidla, proto si je zařadíme do další ‘zbytkové’ kategorie.

Section 2.3.2

Jak jsme již zmínili, tato kategorie nemá v podstatě žádná jednoznačná pravidla, proto si pojďme rovnou projít slovesa, která sem patří. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.


*get – got – got / gotten

get /get/ – got /gɒt/ – got /gɒt/ nebo gotten /gɒtn/

Sloveso get/'get/ znamená dostat (něco, se někam). Toto sloveso vlastně patří do dvou kategorií. Může mít totiž dva různé tvary příčestí minulého.

 • get – got – got
 • get – got – gotten (americká angličtina)

Proto toto sloveso najdete také v sekci 1.2.7.

Více se o slovesu get dozvíte v samostatném článku.


*hang – hung – hung

hang /hæŋ/ – hung /hʌŋ/ – hung /hʌŋ/

Sloveso hang/'hæŋ/ znamená viset, pověsit, zavěsit.

Pozor! Toto sloveso je nepravidelné ve významech viset, pověsit, může však znamenat také oběsit, pak je pravidelné (hanged).

He hung the painting in the bedroom. TTT *1
He hanged himself. TTT *2


*light – lit – lit

light /laɪt/ – lit /lɪt/ – lit /lɪt/

Sloveso light/'laɪt/ znamená zapálit (oheň), osvětlit (místnost), rozzářit (tvář) a může být také pravidelné (lighted).

Asi nejčastější význam slovesa LIGHT je zapálit. Můžete zapálit například:

 • light a fire
 • light a cigarette
 • light a candle

light vs. burn

Pozor na tato dvě slovesa, ve kterých se chybuje kvůli podobnosti ve významech:

 • light = zapálit
 • burn = hořet, spálit

She burnt a cigarette.
She lit a cigarette.

Pozn.: Sloveso burn může být nepravidelné (burnt) i pravidelné (burned). Viz 2.1.6.


*make – made – made

make /meɪk/ – made /meɪd/ – made /meɪd/

Sloveso make/'meɪk/ znamená dělat, udělat, vytvořit a velice často se plete se slovesem do (více zde).


*shine – shone – shone

shine /ʃaɪn/ – shone /ʃɒn/ – shone /ʃɒn/

Sloveso shine/'ʃaɪn/ znamená svítit, zářit, lesknout se, posvítit (někam).

V americké angličtině se nepravidelné tvary vyslovují /ʃoʊn/.

Sloveso shine může mít také význam naleštit, pak je však pravidelné (shined).


*shoot – shot – shot

shoot /ʃu:t/ – shot /ʃɒt/ – shot /ʃɒt/

Sloveso shoot/'ʃu:t/ znamená střelit, střílet, zastřelit.

Studentům se také občas pletou slovesa shoot (střílet) a shut (zavřít) a to hlavně díky nepravidelným tvarům:

 • shoot /ʃu:t/ – shot /ʃɒt/ – shot /ʃɒt/
 • shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/

*sit – sat – sat

sit /sɪt/ – sat /sæt/ – sat /sæt/

Sloveso sit/'sɪt/ znamená sedět, sednout si.

I zde se opět díky nepravidelným tvarům může plést s jiným slovesem:

 • sit /sɪt/ – sat /sæt/ – sat /sæt/
 • set /set/ – set /set/ – set /set/

spit – spat – spat

spit /spɪt/ – spat /spæt/ – spat /spæt/

Sloveso spit/'spɪt/ znamená plivat, plivnout.

V americké angličtině se můžete setkat s nepravidelnými tvary stejnými jako infinitiv:

 • spit – spit – spit

*strike – struck – struck

strike /straɪk/ – struck /strʌk/ – struck/strʌk/

Sloveso strike/'straɪk/ znamená zasáhnout, udeřit, praštit, zaútočit, stávkovat.

Pro úder můžete často použít běžnější sloveso hit (hit – hit – hit).

strike vs. stroke

Mnoho studentů si myslí, že stroke je minulý čas slovesa strike, ale to je omyl.

 • strike – stroke – stroke
 • strike – struck – struck (udeřit)
 • stroke – stroked – stroked (hladit)

*win – won – won

win /wɪn/ – won /wʌn/ – won/wʌn/

Sloveso win/'wɪn/ znamená vyhrát, zvítězit. Jeho nepravidelné tvary (won) se vyslovují shodně jako slovo one.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
get /get/ got /gɒt/ got /gɒt/ dostat
hang /hæŋ/ hung /hʌŋ/ hung /hʌŋ/ viset
light /laɪt/ lit /lɪt/ lit /lɪt/ zapálit
make /meɪk/ made /meɪd/ made /meɪd/ dělat
shine /ʃaɪn/ shone /ʃɒn/ shone /ʃɒn/ zářit
shoot /ʃu:t/ shot /ʃɒt/ shot /ʃɒt/ střílet
sit /sɪt/ sat /sæt/ sat /sæt/ sedět
spit /spɪt/ spat /spæt/ spat /spæt/ plivat
strike /straɪk/ struck /strʌk/ struck /strʌk/ udeřit
win /wɪn/ won /wʌn/ won /wʌn/ vyhrát

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká krátká sekce 2.4.0, kde budou opět dva tvary shodné, tentokrát však bude shodný infinitiv a příčestí minulé.

Domácí úkol: Která slovesa budou patřit do další kategorie?

Překlad:
 1. Pověsil ten obraz v ložnici.
 2. Oběsil se.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 3.0.0

Dvacátá čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce nepravidelných sloves je určitě nejoblíbenější. Všechny tvary sloves jsou zde totiž stejné. Jako vždy si ukážeme několik užitečných vazeb a spojení.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.3.2 10 11565 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety