Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.5

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.06.2009

Patnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát si posvítíme na slovesa, která mají na konci infinitivu -LL a mohou být pravidelná i nepravidelná (nepravidelné tvary opět končí na -T).Irregular Verbs:
Section 2.1.5

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -T u minulého času a příčestí minulého.

Za sebou již máme následující:
V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.
V podsekci 2.1.2 byla slovesa s -EA- v infinitivu i v obou nepravidelných tvarech. Druhý a třetí končil opět na T.
V podsekci 2.1.3 pak byla slovesa, jejichž nepravidelné tvary končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
V podsekci 2.1.4 jsme měli slovesa, kde se koncovka -D v infinitivu mění na -T.

 

Dnes si ukážeme slovesa, která mají v infinitivu na konci -LL a mohou být pravidelná i nepravidelná. Jelikož jsme v sekci 2.1.0, budou nepravidelné tvary končit na písmeno -T.

 

Section 2.1.5

Pravopis:

Pokud zvolíte pravidelný tvar, vše je jasné - přidáte příponu -ED.
Zvolíte-li tvar nepravidelný, koncové -LL se mění na -LT.

Pozor! Nepravidelné tvary mají pouze jedno -L.

 

Výslovnost:

Výslovnost je docela snadná, a vše je jasné z obrázku:

 

Výsledné změny:

 

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena hvězdičkou*.


DWELL dwel - DWELT dwelt - DWELT dwelt
DWELL dwel - DWELLED dweld - DWELLED dweld

DWELL = přebývat

DWELL je knižní sloveso a je zde jen pro úplnost.


*SMELL smel - SMELT smelt - SMELT smelt
*SMELL smel - SMELLED smeld - SMELLED smeld

SMELL = vonět, zapáchat, čichat, cítit
SMELL (n) = vůně, pach, odér

U slovíčka SMELL se trochu zdržíme. Může totiž v sobě skrývat pro studenty mnohá úskalí.

1) Pozor na dvojí význam: vonět, zapáchat (smrdět)

Pokud použijete sloveso SMELL samostatně, většinou je význam pochopen negativně:

It smells nice. = Voní to (hezky).
It smells. = Smrdí to.

2) Pojí se s přídavným jménem, nikoli s příslovcem (na rozdíl od češtiny):

It smells beautiful.
It smells beautifully.

3) Pokud chcete říct, že něco voní po něčem / páchne po něčem, použijete předložku OF nebo LIKE:

It smells of roses.
It smelled like rotten eggs.

4) Další dva problematické významy jsou čichat / cítit.

Pokud něco cítíte, jedná se o smyslové vnímání a sloveso tedy nemůže být v průběhovém čase:

I smell smoke. = Cítím kouř.
I'm smelling smoke.

Často se používá ve spojení s modálním slovesem CAN.
Stejně jako další slovesa smyslového vnímání: see, hear, feel, taste.

I can smell smoke.

Pokud však něco (k něčemu) čicháte, jedná se o akci, proto můžete použít průběhový čas:

I'm smelling the fish. I think it might be off.


*SPELL spel - SPELT spelt - SPELT spelt
*SPELL spel - SPELLED speld - SPELLED speld

SPELL = hláskovat
SPELL (n) = kouzlo, údobí


*SPILL spɪl - SPILT spɪlt - SPILT spɪlt
*SPILL spɪl - SPILLED spɪld - SPILLED spɪld

SPILL = rozlít, vysypat, rozsypat

Nezapomínejte, že můžete rozlít tekutinu (omylem), ale taky třeba rozsypat mouku, nebo vysypat hračky z krabice.

Připomínám, že nalít (například kávu do šálku) je POUR, nikoli spill.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
DWELL
dwel
DWELT
dwelt
DWELLED
dweld
DWELT
dwelt
DWELLED
dweld
přebývat
SMELL
smel
SMELT
smelt
SMELLED
smeld
SMELT
smelt
SMELLED
smeld
vonět, zapáchat, čichat, cítit
SPELL
spel
SPELT
spelt
SPELLED
speld
SPELT
spelt
SPELLED
speld
hláskovat
SPILL
spɪl
SPILT
spɪlt
SPILLED
spɪld
SPILT
spɪlt
SPILLED
spɪld
rozlít, vysypat, rozsypat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

 

V další části 2.1.6 se rozloučíme s podsekcí 2.1.0, kde byly nepravidelné tvary zakončeny písmenem -T. Tentokrát se bude jednat o 'zbytkovou' kategorii, kde budou slovesa, která již bohužel nemají společné rysy.

Domácí úkol:

Jaká nepravidelná slovesa mají shodný minulý čas a příčestí trpné končící na -T a ještě nebyla v žádné sekci?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.5

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.5 18 11199 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety