Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.4

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2009

Čtrnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát několik sloves, kde se koncové -D mění na -T.Irregular Verbs: Section 2.1.4

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -T u minulého času a příčestí minulého.

V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.
V podsekci 2.1.2 slovesa s -EA- v infinitivu i v obou nepravidelných tvarech. Druhý a třetí končil opět na T.
V podsekci 2.1.3 pak byla slovesa, jejichž nepravidelné tvary končí na -OUGHT nebo -AUGHT.

Dnešní část bude velice snadná a díky své jednoduchosti nedělá studentům obecně problémy.

Section 2.1.4

Minulá čas a příčestí jsou stejné a končí na -t. V této části nám vznikne z koncového -d v infinitivu.

Pravopis:

Výslovnost:

U výslovnosti si pak dejte pozor na čtení znělého -D a neznělého -T. Více o znělých a neznělých hláskách zde.

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Tentokrát naleznete hvězdičku u všech sloves. Všechna jsou totiž důležitá.


*bend – bent – bent

bend /bend/ – bent /bent/ – bent /bent/

Sloveso bend/'bend/ znamená ohnout, ohýbat, sehnout se.

Znáte seriál Futurama a postavu robota jménem Bender?


*build – built – built

build /bɪld/ – built /bɪlt/ – built/bɪlt/

Sloveso build/'bɪld/ znamená stavět, postavit.


*lend – lent – lent

lend /lend/ – lent /lent/ – lent /lent/

Sloveso lend/'lend/ znamená půjčit (někomu něco) a plete se se slovesem borrow (půjčit si od někoho). Více se dočtete v samostatném článku.


*send – sent – sent

send /send/ – sent /sent/ – sent /sent/

Sloveso send/'send/ je poslat, odeslat, zaslat.


*spend – spent – spent

spend /spend/ – spent /spent/ – spent /spent/

Sloveso spend/'spend/ znamená utratit (peníze) nebo strávit (čas). U tohoto slovesa nezapomínejte na tento dvojí význam.

Pozor na předložku:

paid five pounds for the CD. TTT *1
spent five pounds for the CD.
spent five pounds on the CD. TTT *2


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bend /bend/ bent /bent/ bent /bent/ ohnout
build /bɪld/ built /bɪlt/ built /bɪlt/ postavit
lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ půjčit
send /send/ sent /sent/ sent /sent/ poslat
spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ utratit, strávit

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.1.5 se budeme věnovat slovesům, která v infinitivu končí vždy na -ll. Tato slovesa mohou být pravidelná, ale také nepravidelná. Potom se v jejich nepravidelných tvarech píše jen jedno -l- a končí na písmeno -t (jako celá tato velká sekce). Minulý čas a příčestí minulé tedy může končit pravidelně -lled nebo nepravidelně -lt.

Domácí úkol: Která slovesa budou patřit do příští sekce?

Překlad:
  1. Zaplatil jsem za to CD 5 liber.
  2. Utratil jsem za to CD 5 liber.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.2

Osmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se koncové -IND v infinitivu bude měnit na -OUND v nepravidelných tvarech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.2

Dvanáctá část seriálu o nepravidelných slovesech.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.4 2 9587 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety