Help for English

Irregular Verbs: Section 2.1.4

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2009

Čtrnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát několik sloves, kde se koncové -D mění na -T.Irregular Verbs:
Section 2.1.4

Tímto článkem budeme pokračovat v druhé velké sekci anglických nepravidelných sloves 2.0.0. (slovesa, která mají vždy dva tvary stejné).

Zatím jsme v části 2.1.0. Ta bude mít několik částí a všechny budou mít jedno společné: koncové -T u minulého času a příčestí minulého.

Za sebou již máme následující:
V podsekci 2.1.1 jsme měli slovesa, kde se -EE- v infinitivu mění na -E- v minulém čase i příčestí minulém. Druhý a třetí tvar končí na písmeno T.
V podsekci 2.1.2 byla slovesa s -EA- v infinitivu i v obou nepravidelných tvarech. Druhý a třetí končil opět na T.
V podsekci 2.1.3 pak byla slovesa, jejichž nepravidelné tvary končí na -OUGHT nebo -AUGHT.

Dnešní část bude velice snadná a díky své jednoduchosti nedělá studentům obecně problémy.

 

Section 2.1.4

Minulá čas a příčestí jsou stejné a končí na -T. V této části nám vznikne z koncového -D infinitivu.

 

Pravopis:

Pravopis je velice jednoduchý a není zde myslím třeba nic zdůrazňovat.

 

Výslovnost:

U výslovnosti si pak dejte pozor na čtení znělého -D a neznělého -T.

Více se dočtete v samostatném článku o znělých a neznělých koncových souhláskách ZDE.

 

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Tentokrát naleznete hvězdičku u všech sloves. Všechna jsou totiž důležitá.


*BEND bend - BENT bent - BENT bent

BEND = ohnout, sehnout se
BEND (n) = ohyb, záhyb

Znáte seriál Futurama a postavu robota jménem BENDER?


*BUILD bɪld - BUILT bɪlt - BUILT bɪlt

BUILD = stavět, postavit
BUILD (n) = stavba (tělesná konstrukce), postava

Jedno ze základních nepravidelných sloves, které nečiní nikomu problémy.


*LEND lend - LENT lent - LENT lent

LEND = půjčit (někomu něco)

Sloveso LEND se velice často plete se slovesem BORROW:

LEND = půjčit někomu něco
BORROW = půjčit si od někoho něco

Pokud se to stává i vám, přečtěte si k tomu samostatný článek ZDE.
Můžete se tam i otestovat.


*SEND send - SENT sent - SENT sent

SEND = poslat, odeslat, zaslat


*SPEND spend - SPENT spent - SPENT spent

SPEND = utratit (peníze), strávit (čas)

U tohoto slovesa nezapomínejte na dvojí význam:

spend money = utratit peníze
spend time
= strávit čas

Pozor na předložku:

I paid 5 pounds for the CD.
I spent 5 pounds for the CD.
I spent 5 pounds on the CD.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
BEND
bend
BENT
bent
BENT
bent
ohnout
BUILD
bɪld
BUILT
bɪlt
BUILT
bɪlt
postavit
LEND
lend
LENT
lent
LENT
lent
půjčit
SEND
send
SENT
sent
SENT
sent
poslat
SPEND
spend
SPENT
spent
SPENT
spent
utratit, strávit

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

V další části seriálu 2.1.5 se budeme věnovat slovesům, která v infinitivu končí vždy na -LL. Tato slovesa mohou být pravidelná, ale také nepravidelná. Potom se v jejich nepravidelncýh tvarech píše jen jedno -L- a končí na písmeno -T (jako celá tato velká sekce). Minulý čas a příčestí minulé tedy může končit pravidelně -LLED nebo nepravidelně -LT.

Domácí úkol:

Která slovesa budou patřit do příští sekce?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.5

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 2.1.4 2 8276 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety