Help for English

Přítomný čas prostý

ELEMENTARY Vydáno dne 24.03.2014

(Přepracovaný článek z roku 2007) Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného prostého času a jeho použití.Přítomný čas prostý

Přítomný prostý čas (present simple) je jeden z nejzákladnějších gramatických jevů, se kterými se student setká hned při začátcích studia. Většinou následuje po probrání slovesa být. Jeho pochopení není složité. Problémy však studenti většinou začnou mít, když se naučí i přítomný čas průběhový, ale to nás zatím nemusí trápit.

Tvoření

Pokud již umíte pracovat se slovesem to be TTT, pak víte, že má tři základní tvary (am, is, are). Jestli si zde nejste jisti, určitě se podívejte do našeho Kurzu pro začátečníky.

Kladná oznamovací věta

Práce s většinou ostatních sloves je trochu jiná. Pro všechny osoby existuje v podstatě jen jeden tvar slovesa a to je ten, který najdete ve slovníku (čili infinitiv bez to).

I write letters. TTT I speak Czech. TTT I read magazines. TTT
You write letters. TTT You speak Czech. TTT You read magazines. TTT
We write letters. TTT We speak Czech. TTT We read magazines. TTT
They write letters. TTT They speak Czech. TTT They read magazines. TTT

Ve všech osobách je tedy tvar slovesa stejný, ale určitě jste si všimli, že zde zatím není uvedena 3. osoba jednotného čísla. V této osobě totiž dochází k malé změně: přidává se zde koncové -S:

He writes letters. TTT He speaks Czech. TTT He reads magazines. TTT
She writes letters. TTT She speaks Czech. TTT She reads magazines. TTT
It starts tomorrow. TTT It sounds good. TTT It rains a lot here. TTT

Pokud však sloveso končí ve výslovnosti na sykavku, musíte přidat koncové -ES, aby se dalo slovo dobře vyslovit. Stejné pravidlo ostatně znáte z tvoření množného čísla podstatného jména:

cup (j.č.) – cups (mn.č.) /kʌps/ he writes /raɪts/
bus (j.č.) – buses (mn.č.) /bʌsɪz/ he washes /wɒʃɪz/

Další změnou je změkčení koncového Y, pokud následuje po souhlásce, což opět znáte z tvoření množného čísla podstatných jmen:

boy (j.č.) – boys (mn.č.) he pays
country (j.č.) – countries (mn.č.) he studies

Existují však i zcela nepravidelná slovesa, kterých však naštěstí není mnoho. S go a do sice nekončí na sykavku, ale i zde se přidává -ES. Obě slovesa mají nepravidelný pravopis a do navíc i nepravidelnou výslovnost. U slovesa have pak dochází ke změně pravopisné i výslovnostní:

I go /gəʊ/ he goes /gəʊz/
I do /du:/ he does /dʌz/
I have /hæv/ he has /hæz/

Podrobnější informace se dočtete v našem Kurzu pro začátečníky. Kompletní tabulka přítomného času prostého (oznamovací způsob) vypadá následovně:

  jednotné číslo množné číslo
1 I work here. We work here.
2 You work here. You work here.
3 He works here. They work here.
  She works here.  
  It works well.  

Tvoření otázky

Určitě si pamatujete, že u slovesa být se otázka tvoří velmi jednoduše přehozením podmětu a přísudku:

You are a student. Are you a student?
He is a teacher. Is he a teacher?

U ostatních sloves však takto postupovat nemůžete:

You live in Prague. Live you in Prague?
He lives in Prague. Lives he in Prague?

Potřebujeme zde totiž pomocné sloveso DO. Někteří možná víte, že toto sloveso ve svém základním významu znamená “dělat”, ale nám nepůjde o významové sloveso, ale pouze pomocné, proto zde neznamená “dělat”, nemá vlastně žádný překlad – jen nám pomáhá, proto pomocné sloveso.

You live in Prague. Do you live in Prague?
You speak English. Do you speak English?
You read magazines. Do you read magazines?

Jak jsme si již řekli, ve 3. osobě jednotného čísla dochází v kladné oznamovací větě ke změně, přidá se koncové -S. To se projeví i zde, ale koncové -S již nebude na konci významového slovesa, ale na konci pomocného slovesa.

Pokud za DO přidáme -S, vznikne slůvko DOES /dʌz/:

He lives in Prague. Do he lives in Prague?
He lives in Prague. Does he live in Prague?

Výsledkem je tedy to, že v otázce máte vlastně dvě slovesa: pomocné sloveso (do/does) a významové sloveso (live, speak, read, atd).

Podrobnosti si opět můžete přečíst v našem Kurzu pro začátečníky.

Tvoření záporu

U slovesa být se zápor tvoří jednoduše přidáním záporky NOT:

You are a student. You aren't (are not) a student?
He is a teacher. He isn't (is not) a teacher?

U většiny ostatních sloves to není tak jednoduché, a pokud byste postupovali stejně, bylo by to špatně:

You live in Prague. You live not in Prague.
He lives in Prague. He lives not in Prague.

I zde totiž budeme potřebovat pomocné sloveso DO, které spojíme se záporkou NOT. Vznikne nám pak slovo DON'T /dəʊnt/:

You live in Prague. You don't live in Prague.
You speak English. You don't speak English.

A i zde musíme postupovat jinak, pokud jde o 3. osobu j.č.. Koncové -S se opět neusadí na konci významového slovesa TTT, ale spojí se s pomocným slovesem DO které je v záporu DON'T a vznikne DOESN'T /dʌzənt/:

He lives in Prague. He don't lives in Prague.
He lives in Prague. He doesn't live in Prague.

Na podrobnosti se opět můžete podívat v našem Kurzu pro začátečníky.

Tvoření krátké odpovědi

Nyní se ještě vraťme k otázkám, přesněji ke krátké odpovědi. Opět zde bude hrát důležitou roli nám již známé pomocné sloveso DO. V krátké odpovědi totiž nepoužijete významové sloveso ale pomocné:

Do you live in Prague? Yes, live.
Does he live in Prague? Yes, he lives.
Do you live in Prague? Yes, do. No, don't.
Does he live in Prague? Yes, he does. No, he doesn't.

Podrobnosti opět v našem Kurzu pro začátečníky.

Časté chyby

V článku už jsme si zmínili časté chyby. Pojďme si je ještě jednou připomenout a ukázat další (v žárovce najdete jednoduché vysvětlení a překlad):

He work in Prague. TTT
He works in Prague. TTT

She watchs TV every day. TTT
She watches TV every day. TTT

You live in London? TTT
Live you in London? TTT
Do you live in London? TTT

Do he read magazines? TTT
Do he reads magazines? TTT
Does he reads magazines? TTT
Does he read magazines? TTT

live not here. TTT
not live here. TTT
don't live here. TTT

He live not here. TTT
He lives not here. TTT
He don't live here. TTT
He don't lives here. TTT
He doesn't lives here. TTT
He doesn't live here. TTT

do live in London. TTT
live in London. TTT

He does live in London. TTT
He lives in London. TTT

Z naší sekce pomůcek pro studenty si pak můžete vytisknout přehlednou tabulku. Stačí kliknout na náhled níže:

Použití

Jak jsme si psali v úvodu, přítomný čas prostý je nejzákladnější a nejdůležitější čas. Jeho tvoření má sice svá úskalí (koncové -S ve 3.os.j.č. a také pomocná slovesa DO a DOES), ale obecně je jednoduché.

Mnohem větší problém však studentům dělá použití. Přesněji řečeno, pokud se jedná o začátečníky a znají pouze tento typ času, je to jednodušší, ale docela brzy se pak seznámí s přítomný časem průběhovým a pak často chybují.

My si dnes však nebudeme ukazovat rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým, ale zaměříme se na nejčastější použití přítomného času prostého. Všimněte si, že jednotlivé oblasti použití jsou si velice podobné:

opakovaná činnost

Steve starts work at 8 o'clock every morning including weekends. TTT
What time do you go to bed? TTT
I always read a nice book when I'm on holiday. TTT
She never comes late. TTT
How often does your brother go abroad? TTT
We don't usually stay in hotels. TTT  

dlouhodobá činnost

My older sister lives in London. TTT
Susan doesn't work. She's a student. TTT
His wife works in a bank in the city centre. TTT
Where do your grandparents live? TTT
Does your mother go shopping every day? TTT  

zvyky a záliby

My dad loves gardening. TTT
Her uncle doesn't like fresh strawberries. TTT
Do you smoke? TTT
Does your boyfriend drink a lot of beer? TTT
I never drink coffee before I go to bed. TTT
Why do you listen to the radio so often? TTT  

všeobecná pravda

The sun rises in the east. TTT
Plants grow when you water them. TTT
It usually snows in winter. TTT  

Příkladové věty jsou zde rozděleny do skupin, ale tyto skupiny jsou si velice podobné. Označují jednoduše něco, co je obvyklé, časté, opakující se. Proti tomu pak bude stát přítomný čas průběhový, o kterém si řekneme příště.

Je však dobré zmínit ještě jednu kategorii, a to jsou slovesa, která sice nemusí popisovat něco, co se děje opakovaně, a mohlo by se dokonce zdát, že popisují děj, který se děje právě nyní. Jsou to však slovesa stavová, která vlastně nepopisují děj, ale stav, proto se používají pouze v čase prostém.

stavová slovesa

Do you know my parents? TTT
don't know her. TTT
think the food was great. TTT
need your help. TTT
She doesn't agree with me. TTT
see somebody in the corner. TTT  

S přítomným časem prostým se často mohou spojovat příslovce označují frekvenci (frequency adverbs). I k těmto nabízíme ke stažení přehlednou tabulku:
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) #2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.
UPPER-INTERMEDIATE

Present tenses - theoretical test

Otestujte is znalost přítomného času pro různé situace, rozhodněte použití prostého přítomného času nebo průběhového přítomného času.
ELEMENTARY

Přítomný čas prostý a průběhový

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný čas prostý 43 218851 Od Josef poslední příspěvek
před 10 měsíci