Help for English

Přítomný prostý čas 4: krátké odpovědi

STARTER Vydáno dne 13.02.2008

Jak se krátce odpovídá na otázky ANO/NE.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
I do

Přítomný čas #4

Krátké odpovědi

Tématem této lekce jsou krátké odpovědi v přítomném čase. Pokud bychom na otázku ANO/NE pouze odsekli 'yes' nebo 'no', mohla by naše odpověď znít hrubě a nezdvořile. Proto se často používají tzv. 'krátké odpovědi'.

V češtině na otázky ano/ne odpovídáme většinou tak, že použijeme celé sloveso:

Jsi tu? -- Ano, jsem.
Máš sestru? -- Ano, mám.
Bydlíš tady? -- Ne, nebydlím.
Chodíš do školy? -- Ano, chodím.

V angličtině je to trochu jinak. Slovesa be (být) a have (mít) v krátké odpovědi použijeme (jak jsme si již ukázali v předchozích okruzích a lekcích), ale významová slovesa jako go, live, work, speak, come, love, like, want apod. takto osamoceně stát nemohou.

Do you live here? -- Yes, I live.
Do they go to school? -- Yes, they go.
Do you speak English? -- Yes, I speak.

Místo nich opět použijeme pomocné sloveso DO (v kladných odpovědích) nebo DON'T (v záporech):

Are you here?
-- Yes, I am. / No, I'm not.

Have you got a sister?
-- Yes, I have. / No, I haven't.

Do you live here?
-- Yes, I do. / No, I don't.

Do they go to school?
-- Yes, they do. / No, they don't.

Ve třetí osobě jednotného čísla místo DO bude tvar DOES / DOESN'T:

Does he love you?
-- Yes, he does. / No, he doesn't.

Does she come from here?
-- Yes, she does. / No, she doesn't.

Vše můžeme jednoduše shrnout, a to tak, že v krátké odpovědi používáme to sloveso, kterým otázka ANO/NE začíná. Začíná-li slovesem být, bude i v odpovědi. Je-li v otázce have, i v krátké odpovědi bude have/haven't. Pokud otázku tvoříme pomocí slovesa DO, objeví se toto sloveso i v krátké odpovědi.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas 1

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v kladných oznamovacích větách.

STARTER

Přítomný prostý čas 3: otázky

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v otázkách

STARTER

Cvičení: přítomný prostý čas

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas #4: krátké odpovědi 6 56841 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem