Přítomný čas prostý

Vydáno dne 24.03.2014

Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného prostého času a jeho použití.Přítomný čas prostý

Přítomný prostý čas (present simple) je jeden z nejzákladnějších gramatických jevů, se kterými se student setká hned při začátcích studia. Většinou následuje po probrání slovesa být. Jeho pochopení není složité. Problémy však studenti většinou začnou mít, když se naučí i přítomný čas průběhový, ale to nás zatím nemusí trápit.

Tvoření

Pokud již umíte pracovat se slovesem to be TTT *1, pak víte, že má tři základní tvary (am, is, are). Jestli si zde nejste jisti, určitě se podívejte do našeho Kurzu pro začátečníky.

Kladná oznamovací věta

Práce s většinou ostatních sloves je trochu jiná. Pro všechny osoby existuje v podstatě jen jeden tvar slovesa a to je ten, který najdete ve slovníku (čili infinitiv bez to).

I write letters. TTT *2 I speak Czech. TTT *3 I read magazines. TTT *4
You write letters. TTT *5 You speak Czech. TTT *6 You read magazines. TTT *7
We write letters. TTT *8 We speak Czech. TTT *9 We read magazines. TTT *10
They write letters. TTT *11 They speak Czech. TTT *12 They read magazines. TTT *13

Ve všech osobách je tedy tvar slovesa stejný, ale určitě jste si všimli, že zde zatím není uvedena 3. osoba jednotného čísla. V této osobě totiž dochází k malé změně: přidává se zde koncové -S:

He writes letters. TTT *14 He speaks Czech. TTT *15 He reads magazines. TTT *16
She writes letters. TTT *17 She speaks Czech. TTT *18 She reads magazines. TTT *19
It starts tomorrow. TTT *20 It sounds good. TTT *21 It rains a lot here. TTT *22

Pokud však sloveso končí ve výslovnosti na sykavku, musíte přidat koncové -ES, aby se dalo slovo dobře vyslovit. Stejné pravidlo ostatně znáte z tvoření množného čísla podstatného jména:

cup (j.č.) – cups (mn.č.) /kʌps/ he writes /raɪts/
bus (j.č.) – buses (mn.č.) /bʌsɪz/ he washes /wɒʃɪz/

Další změnou je změkčení koncového Y, pokud následuje po souhlásce, což opět znáte z tvoření množného čísla podstatných jmen:

boy (j.č.) – boys (mn.č.) he pays
country (j.č.) – countries (mn.č.) he studies

Existují však i zcela nepravidelná slovesa, kterých ale naštěstí není mnoho. Slovesa go a do sice nekončí na sykavku, ale i zde se přidává -ES. Obě slovesa mají nepravidelný pravopis a do navíc i nepravidelnou výslovnost. U slovesa have pak dochází ke změně pravopisné i výslovnostní:

I go /gəʊ/ he goes /gəʊz/
I do /du:/ he does /dʌz/
I have /hæv/ he has /hæz/

Podrobnější informace se dočtete v našem Kurzu pro začátečníky. Kompletní tabulka přítomného času prostého (oznamovací způsob) vypadá následovně:

  jednotné číslo množné číslo
1 I work here. We work here.
2 You work here. You work here.
3 He works here. They work here.
  She works here.  
  It works well.  

Tvoření otázky

Určitě si pamatujete, že u slovesa být se otázka tvoří velmi jednoduše přehozením podmětu a přísudku:

You are a student. Are you a student?
He is a teacher. Is he a teacher?

U ostatních sloves však takto postupovat nemůžete:

You live in Prague. Live you in Prague?
He lives in Prague. Lives he in Prague?

Potřebujeme zde totiž pomocné sloveso DO. Někteří možná víte, že toto sloveso ve svém základním významu znamená “dělat”, ale nám nepůjde o významové sloveso, ale pouze pomocné, proto zde neznamená “dělat”, nemá vlastně žádný překlad – jen nám pomáhá, proto pomocné sloveso.

You live in Prague. Do you live in Prague?
You speak English. Do you speak English?
You read magazines. Do you read magazines?

Jak jsme si již řekli, ve 3. osobě jednotného čísla dochází v kladné oznamovací větě ke změně, přidá se koncové -S. To se projeví i zde, ale koncové -S již nebude na konci významového slovesa, ale na konci pomocného slovesa.

Pokud za DO přidáme -S, vznikne slůvko DOES /dʌz/:

He lives in Prague. Do he lives in Prague?
He lives in Prague. Does he live in Prague?

Výsledkem je tedy to, že v otázce máte vlastně dvě slovesa: pomocné sloveso (do/does) a významové sloveso (live, speak, read, atd).

Podrobnosti si opět můžete přečíst v našem Kurzu pro začátečníky.

Tvoření záporu

U slovesa být se zápor tvoří jednoduše přidáním záporky NOT:

You are a student. You aren't (are not) a student?
He is a teacher. He isn't (is not) a teacher?

U většiny ostatních sloves to není tak jednoduché, a pokud byste postupovali stejně, bylo by to špatně:

You live in Prague. You live not in Prague.
He lives in Prague. He lives not in Prague.

I zde totiž budeme potřebovat pomocné sloveso DO, které spojíme se záporkou NOT. Vznikne nám pak slovo DON'T /dəʊnt/:

You live in Prague. You don't live in Prague.
You speak English. You don't speak English.

A i zde musíme postupovat jinak, pokud jde o 3. osobu j.č.. Koncové -S se opět neusadí na konci významového slovesa TTT *23, ale spojí se s pomocným slovesem DO které je v záporu DON'T a vznikne DOESN'T /dʌzənt/:

He lives in Prague. He don't lives in Prague.
He lives in Prague. He doesn't live in Prague.

Na podrobnosti se opět můžete podívat v našem Kurzu pro začátečníky.

Tvoření krátké odpovědi

Nyní se ještě vraťme k otázkám, přesněji ke krátké odpovědi. Opět zde bude hrát důležitou roli nám již známé pomocné sloveso DO. V krátké odpovědi totiž nepoužijete významové sloveso ale pomocné:

Do you live in Prague? Yes, live.
Does he live in Prague? Yes, he lives.
Do you live in Prague? Yes, do. No, don't.
Does he live in Prague? Yes, he does. No, he doesn't.

Podrobnosti opět v našem Kurzu pro začátečníky.

Časté chyby

V článku už jsme si zmínili časté chyby. Pojďme si je ještě jednou připomenout a ukázat další (v žárovce najdete jednoduché vysvětlení a překlad):

He work in Prague. TTT *24
He works in Prague. TTT *25

She watchs TV every day. TTT *26
She watches TV every day. TTT *27

You live in London? TTT *28
Live you in London? TTT *29
Do you live in London? TTT *30

Do he read magazines? TTT *31
Do he reads magazines? TTT *32
Does he reads magazines? TTT *33
Does he read magazines? TTT *34

live not here. TTT *35
not live here. TTT *36
don't live here. TTT *37

He live not here. TTT *38
He lives not here. TTT *39
He don't live here. TTT *40
He don't lives here. TTT *41
He doesn't lives here. TTT *42
He doesn't live here. TTT *43

do live in London. TTT *44
live in London. TTT *45

He does live in London. TTT *46
He lives in London. TTT *47

Z naší sekce pomůcek pro studenty si pak můžete vytisknout přehlednou tabulku. Stačí kliknout na náhled níže:

Použití

Jak jsme si psali v úvodu, přítomný čas prostý je nejzákladnější a nejdůležitější čas. Jeho tvoření má sice svá úskalí (koncové -S ve 3.os.j.č. a také pomocná slovesa DO a DOES), ale obecně je jednoduché.

Mnohem větší problém však studentům dělá použití. Přesněji řečeno, pokud se jedná o začátečníky a znají pouze tento typ času, je to jednodušší, ale docela brzy se pak seznámí s přítomný časem průběhovým a pak často chybují.

My si dnes však nebudeme ukazovat rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým, ale zaměříme se na nejčastější použití přítomného času prostého. Všimněte si, že jednotlivé oblasti použití jsou si velice podobné:

opakovaná činnost

Steve starts work at 8 o'clock every morning including weekends. TTT *48
What time do you go to bed? TTT *49
I always read a nice book when I'm on holiday. TTT *50
She never comes late. TTT *51
How often does your brother go abroad? TTT *52
We don't usually stay in hotels. TTT *53  

dlouhodobá činnost

My older sister lives in London. TTT *54
Susan doesn't work. She's a student. TTT *55
His wife works in a bank in the city centre. TTT *56
Where do your grandparents live? TTT *57
Does your mother go shopping every day? TTT *58  

zvyky a záliby

My dad loves gardening. TTT *59
Her uncle doesn't like fresh strawberries. TTT *60
Do you smoke? TTT *61
Does your boyfriend drink a lot of beer? TTT *62
I never drink coffee before I go to bed. TTT *63
Why do you listen to the radio so often? TTT *64  

všeobecná pravda

The sun rises in the east. TTT *65
Plants grow when you water them. TTT *66
It usually snows in winter. TTT *67  

Příkladové věty jsou zde rozděleny do skupin, ale tyto skupiny jsou si velice podobné. Označují jednoduše něco, co je obvyklé, časté, opakující se. Proti tomu pak bude stát přítomný čas průběhový, o kterém si řekneme příště.

Je však dobré zmínit ještě jednu kategorii, a to jsou slovesa, která sice nemusí popisovat něco, co se děje opakovaně, a mohlo by se dokonce zdát, že popisují děj, který se děje právě nyní. Jsou to však slovesa stavová, která vlastně nepopisují děj, ale stav, proto se používají pouze v čase prostém.

stavová slovesa

Do you know my parents? TTT *68
don't know her. TTT *69
think the food was great. TTT *70
need your help. TTT *71
She doesn't agree with me. TTT *72
see somebody in the corner. TTT *73  

S přítomným časem prostým se často mohou spojovat příslovce označují frekvenci (frequency adverbs). I k těmto nabízíme ke stažení přehlednou tabulku:

Překlad:
 1. být
 2. Píšu dopisy.
 3. Mluvím česky.
 4. Čtu časopisy.
 5. Píšeš/Píšete dopisy.
 6. Mluvíš/Mluvíte česky.
 7. Čteš/Čtete časopisy.
 8. Píšeme dopisy.
 9. Mluvíme česky.
 10. Čteme časopisy.
 11. Píší dopisy.
 12. Mluví česky.
 13. Čtou časopisy.
 14. Píše dopisy.
 15. Mluví česky.
 16. Čte časopisy.
 17. Píše dopisy.
 18. Mluví česky.
 19. Čte časopisy.
 20. Začíná to zítra.
 21. To zní dobře.
 22. Pršívá tady hodně.
 23. tak se totiž děje pouze v případě kladné oznamovací věty
 24. jedná se o 3.os.j.č., proto chybí koncové S
 25. Pracuje v Praze.
 26. sloveso končí na sykavku, proto musíme přidat ES
 27. Každý den se dívá na televizi.
 28. jedná se o otázku, proto zde musí být otázkový slovosled
 29. otázka se netvoří přehozením podmětu s přísudkem
 30. Bydlíš v Londýně?
 31. jedná se o 3.os.j.č., proto chybí koncové S
 32. koncové S musí být v otázce za pomocným slovesem, nikoli za významovým
 33. koncové S musí být pouze za pomocným slovesem, nikoli také za významovým
 34. Čte časopisy?
 35. zápor se tvoří pomocí pomocného slovesa
 36. takto se zápor taky netvoří
 37. Nebydlím tady.
 38. zápor se netvoří pouze pomocí NOT, ale pomocí pomocného slovesa
 39. sice je zde koncové S, ale potřebujeme ještě pomocné sloveso
 40. pomocné sloveso zde sice je, ale potřebujeme koncové S
 41. máme zde jak pomocné sloveso, tak koncové S, ale koncové S musí stát za pomocným slovesem
 42. zde máme dvakrát koncové S, ale může být jen jedno a to za pomocným slovesem
 43. Nebydlí tady.
 44. v oznamovací větě nemá být pomocné sloveso – hodně pokročilí studenti sice zjistí, že to možné je, ale na této úrovni je to špatně
 45. Bydlím v Londýně.
 46. v oznamovací větě nemá být pomocné sloveso – hodně pokročilí studenti sice zjistí, že to možné je, ale na této úrovni je to špatně
 47. Bydlí v Londýně.
 48. Steve začíná práci v 8 hodin každé ráno včetně víkendů.
 49. V kolik hodin chodíš spát?
 50. Vždycky si na dovolené přečtu nějakou pěknou knihu.
 51. Nikdy nechodí pozdě.
 52. Jak často jezdí tvůj bratr do zahraničí?
 53. Obvykle nebydlíme v hotelech.
 54. Moje starší sestra bydlí v Londýně.
 55. Susan nepracuje. Je studentka.
 56. Jeho manželka pracuje v bance v centru města.
 57. Kde bydlí tvoji prarodiče?
 58. Chodí tvoje matka nakupovat každý den?
 59. Můj otec miluje zahradničení.
 60. Její strýc nemá rád čerstvé jahody.
 61. Kouříš?
 62. Pije tvůj přítel hodně piva?
 63. Nikdy nepiji kávu, než jdu spát.
 64. Proč posloucháš rádio tak často?
 65. Slunce vychází na východě.
 66. Rostliny rostou, když je zaléváš.
 67. V zimě obvykle sněží.
 68. Znáš moje rodiče?
 69. Neznám ji.
 70. Myslím si, že to jídlo bylo skvělé.
 71. Potřebuji vaši pomoc.
 72. Ona se mnou nesouhlasí.
 73. Vidím někoho v rohu.
Překlad:
 1. být
 2. Píšu dopisy.
 3. Mluvím česky.
 4. Čtu časopisy.
 5. Píšeš/Píšete dopisy.
 6. Mluvíš/Mluvíte česky.
 7. Čteš/Čtete časopisy.
 8. Píšeme dopisy.
 9. Mluvíme česky.
 10. Čteme časopisy.
 11. Píší dopisy.
 12. Mluví česky.
 13. Čtou časopisy.
 14. Píše dopisy.
 15. Mluví česky.
 16. Čte časopisy.
 17. Píše dopisy.
 18. Mluví česky.
 19. Čte časopisy.
 20. Začíná to zítra.
 21. To zní dobře.
 22. Pršívá tady hodně.
 23. tak se totiž děje pouze v případě kladné oznamovací věty
 24. jedná se o 3.os.j.č., proto chybí koncové S
 25. Pracuje v Praze.
 26. sloveso končí na sykavku, proto musíme přidat ES
 27. Každý den se dívá na televizi.
 28. jedná se o otázku, proto zde musí být otázkový slovosled
 29. otázka se netvoří přehozením podmětu s přísudkem
 30. Bydlíš v Londýně?
 31. jedná se o 3.os.j.č., proto chybí koncové S
 32. koncové S musí být v otázce za pomocným slovesem, nikoli za významovým
 33. koncové S musí být pouze za pomocným slovesem, nikoli také za významovým
 34. Čte časopisy?
 35. zápor se tvoří pomocí pomocného slovesa
 36. takto se zápor taky netvoří
 37. Nebydlím tady.
 38. zápor se netvoří pouze pomocí NOT, ale pomocí pomocného slovesa
 39. sice je zde koncové S, ale potřebujeme ještě pomocné sloveso
 40. pomocné sloveso zde sice je, ale potřebujeme koncové S
 41. máme zde jak pomocné sloveso, tak koncové S, ale koncové S musí stát za pomocným slovesem
 42. zde máme dvakrát koncové S, ale může být jen jedno a to za pomocným slovesem
 43. Nebydlí tady.
 44. v oznamovací větě nemá být pomocné sloveso – hodně pokročilí studenti sice zjistí, že to možné je, ale na této úrovni je to špatně
 45. Bydlím v Londýně.
 46. v oznamovací větě nemá být pomocné sloveso – hodně pokročilí studenti sice zjistí, že to možné je, ale na této úrovni je to špatně
 47. Bydlí v Londýně.
 48. Steve začíná práci v 8 hodin každé ráno včetně víkendů.
 49. V kolik hodin chodíš spát?
 50. Vždycky si na dovolené přečtu nějakou pěknou knihu.
 51. Nikdy nechodí pozdě.
 52. Jak často jezdí tvůj bratr do zahraničí?
 53. Obvykle nebydlíme v hotelech.
 54. Moje starší sestra bydlí v Londýně.
 55. Susan nepracuje. Je studentka.
 56. Jeho manželka pracuje v bance v centru města.
 57. Kde bydlí tvoji prarodiče?
 58. Chodí tvoje matka nakupovat každý den?
 59. Můj otec miluje zahradničení.
 60. Její strýc nemá rád čerstvé jahody.
 61. Kouříš?
 62. Pije tvůj přítel hodně piva?
 63. Nikdy nepiji kávu, než jdu spát.
 64. Proč posloucháš rádio tak často?
 65. Slunce vychází na východě.
 66. Rostliny rostou, když je zaléváš.
 67. V zimě obvykle sněží.
 68. Znáš moje rodiče?
 69. Neznám ji.
 70. Myslím si, že to jídlo bylo skvělé.
 71. Potřebuji vaši pomoc.
 72. Ona se mnou nesouhlasí.
 73. Vidím někoho v rohu.
Přepis bublinkové nápovědy: