Help for English

Přítomný průběhový čas - záporné a tázací věty

ELEMENTARY Vydáno dne 02.01.2022

Jak se tvoří záporné a tázací věty v přítomném průběhovém čase, krátké odpovědi.Zápor v přítomném průběhovém čase

Záporné věty v přítomném průběhovém čase se tvoří snadno. V tomto čase totiž pracujeme vlastně pouze se slovesem být. V záporu mu přidáme jednoduše zápornou částici not.

Dad is sleeping. TTT *1 Dad is not sleeping. TTT *2  

Ve větách budou samozřejmě pravděpodobně stažené tvary.

You aren't listening to me! TTT *3
You don't need to be quiet. She isn't sleeping. TTT *4
I'm not using the computer. You can play something. TTT *5 (pozor, amn't takto v angličtině zkracovat nejde)
The kids aren't studying! They're playing videogames! TTT *6
You're not helping me! TTT *7  

Opět samozřejmě hovoříme o něčem co probíhá (tedy respektive neprobíhá) právě teď.

Tázací věty v přítomném průběhovém čase

Ani otázky by neměly v přítomném průběhovém čase být problém. Opět pracujeme jen se slovesem být a to tak, že pomocné sloveso posuneme před podmět:

George is playing Tetris. TTT *8 Is George playing Tetris? TTT *9  

Podobně by byly otázky např.:

Are you talking to me? TTT *10
Are the kids sleeping? TTT *11
I need the computer. Are you using it? TTT *12  

To byly otázky ano/ne. V případě otázek doplňovacích použijeme na začátku tázací zájmeno, např. what (co), where (kam), why (proč) apod.

What are you doing? TTT *13
Where is she going? TTT *14
Why is he sleeping on the floor? TTT *15  

Krátké odpovědi

Na otázky ano/ne v přítomném průběhovém čase můžeme odpovídat krátce buď jen yes nebo no, nebo použít tzv. krátkou odpověď, kde bude obsaženo osobní zájmeno, pomocné sloveso být, případně zápor not. Odpovídáme vlastně stejně, jako kdyby to byla jiná otázka se slovesem být:

Are you ready? – Yes, I am. TTT *16 (nebo No, I'm not.)
Are you watching this? – Yes, I am. TTT *17 (nebo No, I'm not.)

Podobně by to bylo i v jiných osobách.

Is she sleeping? – Yes, she is. TTT *18
Is he getting up? – No, he isn't. TTT *19
Are the kids getting dressed? – Yes, they are. TTT *20
Is Jenny working? – No, she isn't. TTT *21  

Překlad:
 1. Táta spí.
 2. Táta nespí.
 3. Vy mě neposloucháte!
 4. Nemusíš být potichu. Ona nespí.
 5. Já teď počítač nepoužívám. Můžeš si něco zahrát.
 6. Děti se neučí! Hrají si videohry!
 7. Ty mi nepomáháš!
 8. George hraje Tetris.
 9. Hraje George Tetris?
 10. To mluvíš se mnou?
 11. Děti spí?
 12. Potřebuji počítač. Používáš ho teď?
 13. Co právě děláš?
 14. Kam to ona jde?
 15. Proč on spí na podlaze?
 16. Jsi připravený? – Ano, jsem.
 17. Díváš se na to? – Ano, dívám.
 18. Ona spí? – Ano, spí.
 19. Vstává (on)? – Ne, nevstává.
 20. Oblékají se děti? – Ano, oblékají.
 21. Pracuje teď Jenny? – Ne, nepracuje.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný prostý čas - tázací věty a krátké odpovědi

Tvoření otázek v přítomném prostém čase, krátké odpovědi

ELEMENTARY

Přítomný prostý čas - záporné věty

Jak se tvoří zápory v přítomném prostém čase

PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) 2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář