Help for English

Přítomný prostý čas - záporné věty

ELEMENTARY Vydáno dne 11.12.2021

Jak se tvoří zápory v přítomném prostém časePřítomný prostý čas – záporné věty

Na rozdíl od slovesa ‘být’, kde lze zápor vytvořit pouhým přidáním záporné částice not (is not, are not…), u přítomného času významových sloves to bude o něco složitější. Zápornou částici not totiž nelze přidat za sloveso:

I live not in Prague.
He works not here.

Zápor not však použít musíme, a když tedy nejde přidat k významovému slovesu věty, musíme využít pomocné sloveso a to sloveso do/'du/. K tomu už zápornou částici not snadno přidáme, a vytvoříme tak slůvko don't/'dəʊnt. To bude ve větě stát před významovým slovesem.

live in Prague. → don't live in Prague. TTT *1
understand. → don't understand. TTT *2
know. → don't know. TTT *3
work on Sundays. → don't work on Sundays. TTT *4
My children go to school. → My children don't go to school. TTT *5
We like baseball. → We don't like baseball. TTT *6
You need to apologize. → You don't need to apologize. TTT *7  

Slovíčko don't je samozřejmě stažená verze slov do not. Takto dvěma slovy se zápory tvoří pouze ve velmi formální angličtině (např. v právních dokumentech apod.) V běžném mluveném či psaném projevu se používá vždy stažená forma don't.

Zápory ve třetí osobě jednotného čísla

Ve třetí osobě jednotného čísla se v kladných větách používá u sloves koncovka -s. Tak tomu bude i v případě záporných vět. Tuto koncovku však nebude mít významové sloveso ale pomocné do. Přidáme koncovku -es a vznikne nám tvar does/'dʌz/. K tomu navíc přidáme zápornou částici not a vytvoříme tak slovo doesn't/'dʌznt/. To bude stát před významovým slovesem:

Mark lives here. → Mark doesn't live here. TTT *8
She loves you. → She doesn't love you. TTT *9
Bruce has kids. → Bruce doesn't have kids. TTT *10
It matters. → It doesn't matter. TTT *11  

POZOR: Jak vidíte na příkladech výše, významové sloveso již nemá koncovku -s:

Mark doesn't live here. (nikoliv doesn't lives)
She doesn't love you.

Zápor se slovesem do

Nenechte se zmást, pokud tvoříte zápor věty, která již obsahuje sloveso do/'du:/. V záporné větě potom bude toto sloveso dvakrát, jednou jako pomocné, podruhé jako významové.

They do their homework. → They don't do their homework. TTT *12
He does what he wants. → He doesn't do what he wants. TTT *13  

Záporné věty s NEVER

Protože v anglické větě může být zpravidla pouze jeden zápor, použijeme-li záporné příslovce never/'nevə/ – nikdy, zbytek věty již bude kladný. V češtině tedy řekneme např. nikdy nechodím, v angličtině to bude jednoduše I never go, nikoliv I never don't go.

We never talk. TTT *14
She never calls me. TTT *15
Joshua never takes work home. TTT *16
It never snows in Egypt. TTT *17  

Překlad:
 1. Nebydlím v Praze.
 2. Nerozumím.
 3. Nevím.
 4. V neděli nepracuji.
 5. Mé děti nechodí do školy.
 6. Nemáme rádi baseball.
 7. Nemusíš se omlouvat.
 8. Mark tady nebydlí.
 9. Ona tě nemiluje.
 10. Bruce nemá děti.
 11. To nevadí.
 12. Nedělají své domácí úkoly.
 13. On si nedělá, co chce.
 14. Nikdy si nepovídáme.
 15. Ona mi nikdy nevolá.
 16. Joshua si nikdy nebere práci domů.
 17. V Egyptě nikdy nesněží.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný průběhový čas - záporné a tázací věty

Jak se tvoří záporné a tázací věty v přítomném průběhovém čase, krátké odpovědi.

ELEMENTARY

Přítomný prostý čas - tázací věty a krátké odpovědi

Tvoření otázek v přítomném prostém čase, krátké odpovědi

ELEMENTARY

Slovesné tvary (go / goes / going)

Test používání správných slovesných tvarů především v přítomném prostém a průběhovém čase.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář