Help for English

Přítomný čas prostý a průběhový

ELEMENTARY Vydáno dne 06.01.2022

Rozdíly v použití přítomného prostého a průběhového času.Přítomný čas prostý a průběhový

Použití přítomného prostého času

Přítomný prostý čas se používá nejčastěji tam, kde se jedná o nějaký stálý děj nebo pravidelnou činnost. Něco tak tedy je stále, děje se to často, někdy, pravidelně, občas apod. Použití lze rozdělit do následujících čtyř skupin:

1) opakovaná činnost

see my parents twice a week. TTT *1
My sister reads every day. TTT *2  

To, jak často se děj opakuje, se vyjadřuje tzv. frekvenčním příslovcem (often, sometimes, never apod.), které se umisťuje před významové sloveso.

sometimes work from home. TTT *3
My wife often reads in the evening. TTT *4  

2) dlouhodobá činnost

My older sister lives in London. TTT *5
His wife works in a bank in the city centre. TTT *6  

3) zvyky a záliby

My dad loves gardening. TTT *7
Paul likes rock music. TTT *8  

4) všeobecná pravda

The sun rises in the east. TTT *9
It usually snows in winter. TTT *10  

Použití přítomného průběhového času

Přítomný průběhový čas označuje děje, které v okamžiku mluvení právě probíhají.

Shhh. Mommy is sleeping. TTT *11 – spí právě teď
Are you at work? – No, I'm going home. TTT *12 – právě teď jdu
We're playing Minecraft. Do you want to play with us? TTT *13 – právě teď hrajeme

Může se jednat i o něco, co sice neprobíhá úplně doslova právě teď, ale jen v současné době. Např.:

I'm reading The Great Gatsby. TTT *14 – nemusím teď nutně sedět nad otevřenou knihou, říkám tím, že ji mám rozečtenou
He's watching Friends with his wife. TTT *15 – tato věta sice může znamenat, že teď právě sedí před obrazovkou a sledují seriál Přátelé, ale také to, že mají ten seriál rozkoukaný, tedy jsou někde uprostřed

Přítomný průběhový čas zásadně nepoužíváme u tzv. stavových sloves. Stavová slovesa nepopisují činnosti, ale spíše stavy, pocity, postoje. Patří sem např. slovesa:

 • know/'nəʊ/
 • like/'laɪk/
 • love/'lʌv/
 • hate/'heɪt/
 • need/'ni:d/

U těchto (a dalších sloves) používáme přítomný prostý čas i tehdy, když se jedná o něco, co platí právě teď. Tedy pokud chceme říct ‘právě teď potřebuji’, nebude to I am needing ale pouze I need.

Porovnání přítomných časů

přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
obecné děje, stálé pravdy, opakující se činnosti činnosti probíhající v moment mluvení
work. am working.
don't work. am not working.
Do you work? Are you working?

Postavme si nyní do kontrastu dvojice vět:

Harry plays football. TTT *16 prostý – víme, že je to fotbalista, že často hraje fotbal apod., co dělá právě teď z této věty ale nepoznáme
Harry is playing football. TTT *17 průběhový – víme, že právě teď hraje fotbal, jestli ho hraje běžně apod., z tohoto nevyčteme

We usually have dinner at six or seven. TTT *18 prostý – obvykle
We're having dinner. TTT *19 průběhový – právě teď večeříme

My neighbor sings in the shower every night. TTT *20 prostý – nevíme, co dělá teď, říkáme, co dělá obvykle
Listen! My neighbor is singing! TTT *21 průběhový – zpívá si právě teď, mluvíme o tom, co se právě teď děje

She doesn't work on weekends. TTT *22 prostý – obecně, obvykle, běžně
She isn't working. She's having lunch. TTT *23 průběhový – právě teď

What do you do? – prostý – obecně, co máš za zaměstnání
What are you doing? – průběhový – právě teď, co právě děláš

Where does he go to school? TTT *24 prostý – kam chodí
It's 10 o'clock. Where is he going? TTT *25 průběhový – kam jde právě teď

Překlad:
 1. Vídám se se svými rodiči dvakrát týdně.
 2. Moje sestra si každý den čte.
 3. Někdy pracuji z domu.
 4. Manželka si často večer čte.
 5. Moje starší sestra bydlí v Londýně.
 6. Jeho manželka pracuje v bance v centru města.
 7. Můj otec miluje zahradničení.
 8. Paul má rád rockovou hudbu.
 9. Slunce vychází na východě.
 10. V zimě obvykle sněží.
 11. Tiše. Maminka spí.
 12. Jsi v práci? – Ne, právě jdu domů.
 13. Hrajeme Minecraft. Chceš hrát s námi?
 14. Právě teď čtu Velkého Gatsbyho.
 15. On se teď dívá s manželkou na Přátele.
 16. Harry hraje fotbal.
 17. Harry právě hraje fotbal.
 18. Obvykle večeříme v šest nebo v sedm.
 19. Právě teď večeříme.
 20. Můj soused si každý večer ve sprše zpívá.
 21. Poslouchej! Můj soused si zpívá!
 22. Ona o víkendech nepracuje.
 23. Ona teď nepracuje. Dává si oběd.
 24. Kam on chodí do školy?
 25. Je deset hodin. Kam to (on) jde?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný čas PROSTÝ vs. PRŮBĚHOVÝ

Cvičení zaměřené na použití přítomného času prostého nebo průběhového.

INTERMEDIATE

Přítomný prostý čas (pro pokročilejší)

Jaká další pravidla platí pro používání přítomného prostého času.

UPPER-INTERMEDIATE

Present tenses - theoretical test

Otestujte is znalost přítomného času pro různé situace, rozhodněte použití prostého přítomného času nebo průběhového přítomného času.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář