Help for English

Přítomný prostý čas (pro pokročilejší)

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.11.2020

Jaká další pravidla platí pro používání přítomného prostého času.Přítomný prostý čas

(pro pokročilejší)

Základní pravidla pro použití přítomného prostého času říkají, že tento čas používáme:

 • pro opakované, pravidelné činnosti (např. go jogging every day.)
 • pro stálé či obecné pravdy (např. like music.)

Pokud si nejste tímto základním použitím tohoto času jistí, přečtěte si jeden z článků pro začátečníky. V tomto článku se zaměříme na pokročilejší případy.

Vyprávění dějů v přítomném čase

Vyprávění bývají nejčastěji v minulém čase. Tam se potom používá minulý prostý čas (pro jednotlivé události v ději) a případně minulý průběhový čas (pro děje probíhající na pozadí děje). Více se o těchto časech dočtete v článku Přehled časů určených pro vypravování. Vyprávění ale může být vedeno také v přítomnosti za použití přítomného přítomného prostého a průběhového času.

Klasické vyprávění v minulosti:

A little girl was living with her mother in a little house by the woods. TTT *1 The girl wandered off into the forest and met a big hungry wolf. TTT *2 ‘Where are you going?’ he asked her. TTT *3  

Vyprávění v přítomnosti:

A little girl is living with her mother in a little house by the woods. TTT *4 The girl wanders off into the forest and meets a big hungry wolf. TTT *5 ‘Where are you going?’ he asks her. TTT *6  

Jak vidíte, v přítomném vypravování se používá pro jednotlivé po sobě jdoucí události přítomný prostý čas a pro děje probíhající na pozadí se používá přítomný čas průběhový. Je to vlastně totéž co v minulosti, pouze se minulost změní na přítomnost.

Vypravování v přítomném čase se používá především tam, kde vypravěč chce, aby jeho příběh byl více dramatický, více poutavý. Posluchač či čtenář se totiž s takovým vypravováním lépe sžije, více ho prožívá, je to pro něho něco více reálného a aktuálního. Proto po tomto typu narativu někdy sahají i autoři románů a povídek. Nejčastěji se ale objevuje v těchto útvarech:

 • vtipy a anekdoty (A man asks his wife…, come home and see)
 • shrnutí děje knihy či filmu např. v recenzi, na přebalu knihy apod. (A boy meets a girl who…, The season finale leaves the viewers…)

Sportovní komentáře

Přítomné časy se používají také v rámci sportovních komentářů. Ty vlastně také jakoby vyprávějí nějaký dramatický příběh a to příběh, který se právě odehrává. Opět tedy platí, že pro děje na pozadí budou vyjádřeny přítomným průběhovým časem a jednotlivé po sobě jdoucí události (přihrává, útočí, skóruje…) budou v přítomném čase prostém.

Ramos recovers the ball and passes to Ronaldo, Ronaldo shoots… Goal! TTT *7
The whistle goes and it's all over! TTT *8
Hamilton pits and Verstappen takes the lead. TTT *9  

Novinové titulky

Přítomný prostý čas se používá také v rámci novinových titulků pro události, které se staly. Mluvíme tedy o něčem v minulosti, používáme ale přítomný prostý čas.

‘U.S. Breaks Single-Day Record for New Cases’ TTT *10
‘Trump Claims Election is Rigged’ TTT *11
‘Pit Bull Attacks Girl, Owner Arrested’ TTT *12  

I toto vlastně můžeme brát jako vypravování děje v přítomném čase. Noviny vypráví, co se ve světě stalo.

Legenda ilustrací či fotografií

Podobně se používá přítomný prostý čas i v rámci popiskůilustrací a fotografií (tzv. captions). V ilustrované verzi Robinsona Crusoe by např. pod ilustrací mohla být legenda:

Robinson Crusoe discovers a footprint. TTT *13  

Toto ale nelze brát jako striktní pravidlo. V knihách se běžně setkáte s těmito popisky i v minulém čase, tedy např. v pohádce o Červené Karkulce může být ilustrace s legendou:

Passing through the wood, she encountered the Wolf. TTT *14 (nebo encounters)

Instrukce a návody

Tento čas se používá také v rámci různých návodů, instrukcí, receptů a tutoriálů. Zde lze použít buď imperativ (rozkazovací způsob), nebo právě přítomný prostý čas. Obě varianty jsou běžné.

Imperativ:

After turning off the power, take a screwdriver and remove the top cover. TTT *15
Get off at the second stop and take the subway. TTT *16  

Přítomný čas:

After turning off the power, you take a screwdriver and remove the top cover. TTT *17
You get off at the second stop and then it's a five-minute walk to the hotel. TTT *18  

Budoucnost – pevně stanovené časy

Přítomný prostý čas se používá i pro děje v budoucnosti, které se mají stát v nějakou stanovenou dobu. Jedná se tedy o věci, které se řídí např. nějakým řádem, plánem apod.

The season ends on September 30. TTT *19
The bus leaves at 7. Don't be late. TTT *20
The new supermarket opens tomorrow. TTT *21  

Budoucí význam může přítomný prostý čas mít i v rámci např. podmínkových nebo časových vět:

Call me when you get there, okay? TTT *22
I'll be there for you if you need someone to talk to. TTT *23  

O tomto se více dočtete v článku Přítomný čas místo budoucího WILL.

Performativní slovesa

Přítomný prostý čas se používá také s tzv. performativními slovesy. To jsou taková slovesa, pomocí kterých zároveň provádíme nějakou činnost. Např. :

apologize. TTT *24 (nikoliv I'm apologizing)
object, Your Honor! TTT *25
I absolutely forbid it! TTT *26  

Jak vidíte, tato slovesa nejen, že něco oznamují, ale spíše danou činnost sama vykonávají. Tedy samotnou větou I apologize se dotyčný omlouvá, větou I object něco namítá, větou I forbid něco zakazuje. O těchto slovesech se více dozvíte v článku Performativní slovesa.

Závěrem

Vidíte, že přítomný prostý čas má daleko širší použití, než jak nás učí základní ‘poučky’. Věříme, že tento článek byl srozumitelným doplněním pro pokročilejší studenty.

Překlad:
 1. Jedna malá holčička žila s maminkou v malém domě u lesa.
 2. Dívenka se zatoulala do lesa a potkala velkého hladového vlka.
 3. ‘Kampak jdeš?’ zeptal se jí.
 4. Jedna malá holčička žije s maminkou v malém domečku u lesa.
 5. Ta dívenka se zatoulá do lesa a potká velkého hladového vlka.
 6. ‘Kampak jdeš?’ zeptá se jí.
 7. Ramos zachytil míč a přihrává Ronaldovi, Ronaldo střílí… Gól!
 8. Zazněla píšťalka a je po všem!
 9. Hamilton zajíždí do boxů a Verstappen se ujímá vedení.
 10. ‘USA překovává jednodenní rekord nových případů’
 11. ‘Trump tvrdí, že volby byly zmanipulované’
 12. ‘Pitbul napadl dívku, majitel zatčen’
 13. Robinson Crusoe nachází otisk nohy.
 14. Když procházela lesem, narazila na Vlka.
 15. Poté, co vypnete přívod elektřiny, vezměte šroubovák a odstraňte horní kryt.
 16. Vystupte na druhé zastávce a jděte na metro.
 17. Poté, co vypnete přívod elektřiny, vezmete šroubovák a odstraníte horní kryt.
 18. Vystoupíte na druhé zastávce a potom je to pět minut pěšky k hotelu.
 19. Sezóna končí 30. září.
 20. Autobus odjíždí v 7. Ať nepřijdeš pozdě.
 21. Ten nový supermarket zítra otvírá.
 22. Zavolej mi, až tam dorazíš, ano?
 23. Budu tam pro tebe, když budeš potřebovat s někým mluvit.
 24. Omlouvám se.
 25. Námitka, pane předsedo!
 26. To doslova zakazuji!

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Present tenses - theoretical test

Otestujte is znalost přítomného času pro různé situace, rozhodněte použití prostého přítomného času nebo průběhového přítomného času.
ELEMENTARY

Přítomný čas prostý a průběhový

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového.
PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) 2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář