Help for English

Performativní slovesa

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.12.2020

Článek o tzv. performativních slovesech, co vyjadřují a jaké gramatické zvláštnosti se k nim vztahují.Performativní slovesa

Pokud nestudujete lingvistiku, možná Vás dnešní název článku zarazil či dokonce odradil. Slovo performativní možná zavání nějakou složitou teorií a to ne každého zajímá. Zjistíte ale, že se ve skutečnosti jedná o úplně obyčejnou věc, kterou často používáme.

Co jsou performativní slovesa

Snad již dobře znáte rozdělení sloves na stavová a dynamická. Stavová slovesa popisují stavy (be, have, believe, need...) a slovesa dynamická označují činnosti (run, walk, draw, swim). Toto rozlišení je dobré znát, abychom se nedopouštěli chyb v používání průběhových časů. Zatímco se totiž slovesa dynamická mohou objevit v průběhových časech (I am walking, he is running, they are swimming), slovesa stavová nikoliv (am believing, we are needing). Více se dočtete v samostatném článku zde.

Slovesa performativní tvoří další skupinu sloves. Nepopisují totiž ani stavy, ani činnosti. Nepopisují totiž ve skutečosti vůbec nic. Performativní (perform = provést) slovesa jednají. Co si pod tím představit? Vezměme si např. sloveso apologize – omluvit se. Na první pohled obyčejné dynamické sloveso:

He apologized for being late. TTT *1
There's no need to apologize. TTT *2
Why are you apologizing to me? TTT *3  

Nyní si ale vezměme jinou větu:

apologize. TTT *4  

Zde toto sloveso nic nepopisuje, neoznamuje, ale samo vykonává činnost omlouvání se. Větou I apologize tedy nepředáváme informaci, ale přímo se omlouváme. Řekneme-li I apologize, bude to druhá strana brát, že jsem se omluvil. Sloveso apologize je zde performativní.

Porovnejte např. se slovesem think. Když řekneme I think, tímto nevykonáváme činnost myšlení. Podobně větou I sing nezpíváme, větou I believe nevěříme atd. Tato slovesa nejsou performativní.

Přehled performativních sloves

Performativní slovesa tedy jednají. Sloveso může být performativní jen v první osobě (obzvláště jednotného čísla). Všimněte si jejich použití např. v následujících větách:

accept your apology. TTT *5 přijímám
It was a little crazy, I admit. TTT *6 připouštím
congratulate you on your victory. TTT *7 gratuluji
demand a recount. TTT *8 žádám, požaduji
I absolutely forbid it! TTT *9 zakazuji
I know you didn't mean it. I forgive you. TTT *10 odpouštím
guarantee you will love the book. TTT *11 zaručuji
I'll take care of the bill. I insist. TTT *12 trvám na tom
I cordially invite you all to my wedding. TTT *13 zvu
object! She can't marry him! TTT *14 vznáším námitku, protestuji
order you to stop! TTT *15 přikazuji
promise I'll be careful. TTT *16 slibuji
You know what? I quit. I don't need this job. TTT *17 končím, dávám výpověď
I highly recommend this restaurant. TTT *18 doporučuji
refuse to listen to such nonsense. TTT *19 odmítám
As of now, I resign. TTT *20 rezignuji, vzdávám se funkce
suggest taking the train. TTT *21 navrhuji
I'm telling the truth, I swear. TTT *22 přísahám
I received your letter and I thank you for it. TTT *23 – děkuji

Ve formálním projevu se ve spojení s performativními slovesy často používá příslovce hereby/ˌhɪə'baɪ – tímto:

I hereby sentence you to 100 hours of community service. TTT *24
hereby confirm that I have read and understood the text above. TTT *25
hereby pronounce you husband and wife. TTT *26  

Na rozdíl od výše uvedených se slovesa jako threaten, insult, hurt, please, talk, blackmail apod. jako performativní nepoužívají.

I threaten you!
I blackmail you!

Performativní slovesa pouze v přítomném prostém čase

Studenti se někdy diví, proč ve větě I apologize není přítomný průběhový čas, když věta vlastně popisuje něco, co se právě děje. Vtip je právě v tom, že nepopisuje, co se právě děje, ale něco je těmi slovesy přímo vykonáváno.

take you as my lawfully wedded wife. TTT *27 (nikoliv I'm taking)
pronounce you man and wife. TTT *28 (nikoliv I'm pronouncing)
dub thee Sir William. TTT *29 (nikoliv I am dubbing)

Performativní slovesa v nepřímé řeči

To, že je sloveso performativní, si dobře uvědomíme v nepřímé řeči. Do nepřímé řeči je totiž nepřevádíme jako něco, co někdo řekl, ale právě jako něco, co udělal:

accept your apology. TTT *30
He accepted my apology. TTT *31 (nikoliv he said he accepted my apology)

suggest taking the train. TTT *32
He suggested taking the train. TTT *33 (nikoliv he said he suggested taking the train)

Závěrem

Jev popsaný v tomto článku se týká pouze tohoto konkrétního použití uvedených sloves. Každé z nich běžně funguje jako zcela obyčejné sloveso. Neznamená to tedy, že třeba sloveso apologize nemůže nikdy stát v průběhovém čase.

Překlad:
 1. Omluvil se, že přišel pozdě.
 2. Nemusíš se omlouvat.
 3. Proč se mi omlouváš?
 4. Omlouvám se.
 5. Přijímám tvoji omluvu.
 6. Bylo to trochu bláznivé, připouštím.
 7. Gratuluji ti k vítězství.
 8. Požaduji přepočítání.
 9. To doslova zakazuji!
 10. Vím, že jsi to tak nemyslel. Odpouštím ti.
 11. Zaručuji, že se ti ta kniha bude moc líbit.
 12. O účet se postarám já. Trvám na tom.
 13. Srdečně vás všechny zvu na moji svatbu.
 14. Mám námitku! Ona si ho vzít nemůže.
 15. Přikazuji ti, abys přestal!
 16. Slibuji, že budu opatrný.
 17. Víš co? Končím. Tuhle práci nepotřebuju.
 18. Velmi tuto restauraci doporučuji.
 19. Odmítám poslouchat takové nesmysly.
 20. Od této chvíle se vzdávám funkce.
 21. Navrhuji jet vlakem.
 22. Říkám pravdu, přísahám.
 23. Obdržel jsem tvůj dopis a děkuji ti za něj.
 24. Tímto Vás odsuzuji ke 100 hodinám veřejně prospěšných prací.
 25. Tímto potvrzuji, že jsem četl a rozuměl textu výše.
 26. Tímto vás prohlašuji za manžele.
 27. Beru si tě za právoplatnou manželku.
 28. Prohlašuji vás mužem a ženou.
 29. Tímto tě pasuji na Pána Viléma.
 30. Přijímám tvoji omluvu.
 31. Přijal moji omluvu.
 32. Navrhuji jet vlakem.
 33. Navrhl, že pojedeme vlakem.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Stavová a dynamická slovesa

Proč některá slovesa nelze používat v průběhových časech? Rozdělení anglických sloves na stavová a dynamická.

ALL LEVELS

Nepravidelná slovesa (testy k vytištění)

Dnes se obracíme spíše na učitele. Nabízíme jim souhrn našich testů na nepravidelná slovesa, které jsou rozděleny do čtyř sekcí podle obtížnosti. Všech 16 testů si pak mohou vytisknout ve formátu PDF (ve verzi s klíčem i bez).
PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Performativní slovesa 22 29314 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety