Help for English

Performativní slovesa

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.10.2011

Článek o tzv. performativních slovesech, co vyjadřují a jaké gramatické zvláštnosti se k nim vztahují.Performativní slovesa

Pokud nestudujete lingvistiku, možná Vás dnešní název článku zarazil či dokonce odradil. Slovo performativní možná zavání nějakou složitou teorií a to ne každého zajímá. Zjistíte ale, že se ve skutečnosti jedná o úplně obyčejnou věc, kterou často používáme.

Snad již dobře znáte rozdělení sloves na stavová a dynamická. Stavová slovesa popisují stavy (be, have, believe, need...) a slovesa dynamická označují činnosti (run, walk, draw, swim). Toto rozlišení jsme si před časem vysvětlili proto, abychom se nedopouštěli chyb v používání průběhových časů. Zatímco se totiž slovesa dynamická mohou objevit v průběhových časech (I am walking, he is running, they are swimming), slovesa stavová nikoliv (I am believing, we are needing...). Více se dočtete v samostatném článku zde.

Slovesa performativní tvoří další skupinu sloves. Nepopisují totiž ani stavy, ani činnosti. Nepopisují totiž vůbec nic. Performativní (perform = provést) slovesa JEDNAJÍ. Co si pod tím představit? Vezměme si např. sloveso APOLOGIZE - omluvit se. Na první pohled obyčejné dynamické sloveso:

He apologized for being late.
There's no need to apologize.
Why are you apologizing to me?

Nyní si ale vezměme větu:

I apologize.

Zde sloveso nic nepopisuje, neoznamuje ale SAMO VYKONÁVÁ ČINNOST omlouvání se. Větou I apologize tedy nic neoznamujeme ale přímo se omlouváme. Sloveso APOLOGIZE je zde performativní.

Porovnejte např. se slovesem WALK. Když řekneme I WALK, tímto nevykonáváme činnost chůze. Naproti tomu větou I APOLOGIZE vykonáváme činnost omlouvání. Podobně větou I SING nezpíváme, větou I BELIEVE nevěříme atd. Tyto věty prostě něco oznamují a buď je to pravda a nebo nikoliv.

Performativní slovesa jednají:

I ACCEPT - přijímám - tím, že to řekneme, něco přijímáme
I ADMIT - připouštím
I CONGRATULATE - gratuluji
I DEMAND - požaduji
I FORBID - zakazují - tímto provedeme zákaz
I FORGIVE - odpouštím
I GUARANTEE - garantuji, zaručuji (toto je záruka)
I INSIST - trvám na tom
I INVITE - zvu, jedná se o pozvání
I OBJECT - protestuji, vznáším námitku
I ORDER - přikazuji
I PROMISE - slibuji - touto větou něco vykonáváme, slibujeme
I QUIT - touto větou nejen že oznámíme, že končíme, tímto vlastně skončíme
I RECOMMEND - doporučuji
I REFUSE - odmítám
I RESIGN - podobně jako I quit.
I SUGGEST - navrhuji
I SWEAR - přísahám
I THANK - děkuji, neoznamuji, přímo děkuji
I WARN - varuji

Oproti výše uvedeným, slovesa jako threaten, insult, hurt, please, talk, blackmail apod. se jako performativní nepoužívají.

I threaten you!
I blackmail you!

Často dostávám dotaz, proč ve větě I APOLOGIZE není přítomný průběhový čas, když věta vlastně popisuje něco, co se právě děje. Vtip je právě v tom, že NEPOPISUJE, co se právě děje. Slovesa performativní se používají v prostém čase (s výjimkou slovesa WARN)!

I take you as my lawfully wedded wife.
I'm taking you as my lawfully wedded wife.

I pronounce you man and wife.
I'm pronouncing you...

I dub thee Sir Knight.
I am dubbing thee...

Ve formálním projevu můžete používat příslovce HEREBY - tímto:

I hereby sentence you to 100 hours of community service.
I am hereby sentencing you...

 

Závěrem

Vidíte, že se o žádnou složitou teorii nejednalo. Spíše jsme se naučili pojmenovat něco, co pravděpodobně již známe. Co se týče gramatiky, dozvěděli jsme se, proč se ve větách I apologize, I forgive you apod. nepoužívá průběhový čas.

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Stavová a dynamická slovesa

(Přepracovaný článek z roku 2006) Proč některá slovesa nelze používat v průběhových časech? Rozdělení anglických sloves na stavová a dynamická.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Performativní slovesa 41 24496 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem