Help for English

Performativní slovesa

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.10.2011

Článek o tzv. performativních slovesech, co vyjadřují a jaké gramatické zvláštnosti se k nim vztahují. (Upravený článek z roku 2011)Performativní slovesa

Pokud nestudujete lingvistiku, možná Vás dnešní název článku zarazil či dokonce odradil. Slovo performativní možná zavání nějakou složitou teorií a to ne každého zajímá. Zjistíte ale, že se ve skutečnosti jedná o úplně obyčejnou věc, kterou často používáme.

Snad již dobře znáte rozdělení sloves na stavová a dynamická. Stavová slovesa popisují stavy (be, have, believe, need...) a slovesa dynamická označují činnosti (run, walk, draw, swim). Toto rozlišení jsme si před časem vysvětlili proto, abychom se nedopouštěli chyb v používání průběhových časů. Zatímco se totiž slovesa dynamická mohou objevit v průběhových časech (I am walking, he is running, they are swimming), slovesa stavová nikoliv (am believing, we are needing). Více se dočtete v samostatném článku zde.

Slovesa performativní tvoří další skupinu sloves. Nepopisují totiž ani stavy, ani činnosti. Nepopisují totiž vůbec nic. Performativní (perform = provést) slovesa jednají. Co si pod tím představit? Vezměme si např. sloveso apologize – omluvit se. Na první pohled obyčejné dynamické sloveso:

He apologized for being late. TTT *1
There's no need to apologize. TTT *2
Why are you apologizing to me? TTT *3 

Nyní si ale vezměme jinou větu:

apologize. TTT *4 

Zde sloveso nic nepopisuje, neoznamuje ale samo vykonává činnost omlouvání se. Větou I apologize tedy nic neoznamujeme ale přímo se omlouváme. Sloveso apologize je zde performativní.

Porovnejte např. se slovesem walk. Když řekneme I walk, tímto nevykonáváme činnost chůze. Naproti tomu větou I apologize vykonáváme činnost omlouvání. Podobně větou I sing nezpíváme, větou I believe nevěříme atd. Tyto věty prostě něco oznamují.

Performativní slovesa jednají. Jsou to např. následující případy:

accept – přijímám – tím, že to řekneme, něco přijímáme
admit – připouštím
congratulate – gratuluji
demand – žádám
forbid – zakazuji – tímto provedeme zákaz
forgive – odpouštím
guarantee – garantuji, zaručuji (toto je záruka)
insist – trvám na tom
invite – zvu, jedná se o pozvání
object – protestuji, vznáším námitku
order – přikazuji
promise – slibuji – touto větou něco vykonáváme, slibujeme
quit – touto větou nejen že oznámíme, že končíme, tímto vlastně skončíme
recommend – doporučuji
refuse – odmítám
resign – podobně jako I quit.
suggest – navrhuji
swear – přísahám
thank – děkuji, neoznamuji, přímo děkuji

Na rozdíl od výše uvedeným, slovesa jako threaten, insult, hurt, please, talk, blackmail apod. se jako performativní nepoužívají.

I threaten you!
I blackmail you!

Studenti se někdy diví, proč ve větě I apologize není přítomný průběhový čas, když věta vlastně popisuje něco, co se právě děje. Vtip je právě v tom, že nepopisuje, co se právě děje. Slovesa performativní se používají v prostém čase (s výjimkou slovesa warn)!

take you as my lawfully wedded wife. TTT *5 (nikoliv I'm taking)
pronounce you man and wife. TTT *6 (nikoliv I'm pronouncing)
dub thee Sir William. TTT *7 (nikoliv I am dubbing)

Ve formálním projevu můžete používat příslovce hereby/ˌhɪə'baɪ – tímto:

I hereby sentence you to 100 hours of community service. TTT *8 (nikoliv I am sentencing)

Výjimku tvoří sloveso warn, které se v performativním významu používá běžně v průběhovém čase:

I'm warning you. He's not a good guy. TTT *9 

Závěrem

Vidíte, že se o žádnou složitou teorii nejedná. Spíše jsme se naučili pojmenovat něco, co pravděpodobně již známe. Co se týče gramatiky, dozvěděli jsme se, proč se ve větách I apologize, I forgive you apod. nepoužívá průběhový čas.

 
Překlad:
  1. Omluvil se, že přišel pozdě.
  2. Nemusíš se omlouvat.
  3. Proč se mi omlouváš?
  4. Omlouvám se.
  5. Beru si tě za právoplatnou manželku.
  6. Prohlašuji vás mužem a ženou.
  7. Tímto tě pasuji na Pána Viléma.
  8. Tímto Vás odsuzuji ke 100 hodinám veřejně prospěšných prací.
  9. Varuji tě. Není to dobrý člověk.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Stavová a dynamická slovesa

(Přepracovaný článek z roku 2006) Proč některá slovesa nelze používat v průběhových časech? Rozdělení anglických sloves na stavová a dynamická.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem TAKE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Performativní slovesa 41 25503 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 2 lety