Help for English

Přítomný čas místo budoucího WILL

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.02.2012

Proč se ve vedlejších podmínkových, časových, místních, předmětných apod. větách často používá přítomný čas místo budoucího WILL?



Přítomnost místo budoucnosti?

Jistě jste již zaregistrovali, že se v angličtině v některých vedlejších větách používá přítomný čas, i když jejich význam je vlastně budoucí. Klasickým příkladem jsou tzv. reálné podmínky nebo časové věty v budoucnosti:

I will call you when I get back.
If it rains, we will stay home.
We'll be late unless we leave soon.

Vidíte, že v uvedených vedlejších větách není WILL a pokud byste ho použili, dopustili byste se chyby.

Dnes si vysvětlíme, proč tomu tak je, a ukážeme si další příklady, kdy se ve významu budoucnosti používá přítomný čas.

Důležitý obecný princip, který musíme pochopit, je, že hlavní význam nese v souvětí věta hlavní. Ve větě hlavní tedy většinou používáme to, co tam logicky patří. Tedy je-li význam přítomný, použijeme přítomný čas, je-li význam budoucí, použijeme jeden ze způsobů vyjádření budoucnosti, je-li význam podmiňovací, použijeme např. WOULD apod. V hlavní větě tedy v zásadě žádné záludnosti hledat nemusíme. Problém bývá s větou vedlejší, jejíž význam i gramatickou strukturu hlavní věta často ovlivňuje.

Máme-li tedy např. zmíněnou časovou větu (zavolám, až se vrátím), hlavní sdělení je budoucí. V hlavní větě tedy použijeme budoucí čas. I WILL CALL YOU. Vedlejší věta je sice také budoucí (vrátím se přeci také v budoucnosti), ale v té už budoucnost vyjadřovat nebudeme. Budoucnost vyjádřilo WILL v hlavní větě, to posunulo jakoby celé souvětí do budoucnosti.

I will call you when I get back.

Podobných příkladů bychom si mohli uvést spoustu a to nejen z řad podmínkových (po spojkách if, unless, as long as, on condition, provided that, supposing...) a časových vět (spojky např. when, while, as soon as, before, after, as...). Jedná se i o věty předmětné, podmětné (whoever, whatever...), vztažné definující (that, which, who...) a některé přípustkové (věty s whatever, whenever, whoever... či no matter what, no matter where apod.)

He will follow her wherever she goes.
I'll do whatever you want me to do.
We'll see what happens.
I'll make sure you never see me again.
Will you let me know if you need anything?
She'll hate me no matter what I do.
He'll be here sooner than I am.
Whoever gets there first will get a prize.
Students who fail the test will have to take the course again.

Budoucnost může být v hlavní větě naznačena i jinak než budoucím WILL. Může se jednat např. o rozkazovací způsob, který se také vztahuje k budoucnosti:

Call me when you get back.
Make sure you don't drop it.
Let me know if you need anything.
Do exactly as I say.
Don't open the door no matter what you hear outside.

Podobně se používá přítomnost např. ve větách s HOPE (i když zde by nebyla chyba použít WILL):

I hope they like my project.
I hope we win!

Máme-li ale přítomné sdělení (hlavní věta je v přítomnost) a vedlejší věta má význam budoucí, WILL použijeme:

I don't know if she will call.
He hasn't told us when he will be back.
You can choose whether you will or will not be a parent.
I'm certain he will be here in time.

Někdy je potřeba budoucnost vyjádřit v hlavní i vedlejší větě. Je to např. tehdy, když budoucnost vyjádřená v hlavní a vedlejší větě není stejná, tedy každá z vět mluví o čase jiném:

The psychic will tell us what will happen in our lives.

 

Kdy pravidlo neplatí

Ukázali jsme si příklady vět, kdy uvedené pravidlo pro 'přítomnost místo budoucnosti' platí. V ostatních typech vedlejších vět se tento jev nevyskytuje. Budoucnost tedy budeme normálně vyjadřovat ve větách příčinných (because, as, since), vztažných nedefinujících (who, which...), přípustkových (although, even though, in spite of the fact that...) apod.

 

Závěrem

Věřím, že Vám článek pomohl pochopit tento zvláštní úkaz v anglické gramatice. Samozřejmě většinou stačí se naučit, že v podmínkových a časových větách není WILL, ale on je to jev obecnější, netýká se jen těch nejčastěji zmiňovaných vět. Navíc i v oněch podmínkových větách jsou případy, kdy se WILL používá (o tom jsme psali v jiném článku zde).

Nyní Vás tedy snad již zdánlivě neodpovídající čas nepřekvapí.




Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

PRE-INTERMEDIATE

'Polovičatá' pravidla (2): GOING TO

Pojem ‘blízká budoucnost’ není pro vysvětlení použití vazby GOING TO ideální, protože často vede studenty ke zbytečným chybám. Navíc zde vyvrátíme chybné tvrzení, že vazba GOING TO GO je nesprávná.

PRE-INTERMEDIATE

Budoucí časy (cvičení)

Umíte správně vyjadřovat budoucí čas? Otestujte se.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný čas místo budoucího WILL 24 30996 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 4 lety