Help for English

Budoucnost se slovesem WILL

ELEMENTARY Vydáno dne 09.02.2022

Vyjadřování budoucnosti pomocí slovesa WILL, kladné, záporné i tázací větyBudoucnost se slovesem WILL

Budoucnost lze v angličtině vyjádřit několika různými způsoby. Tím nejčastějším je budoucí čas s pomocným slovesem will/'wɪl/. Po gramatické stránce je to jednoduché. Nebude potřeba učit se žádné nové tvary sloves. Pro vytvoření budoucího času jednoduše před sloveso přidáme pomocné sloveso will/'wɪl/. Ve všech osobách jednotného i množného čísla to potom vypadá zcela stejně.

will go. TTT *1 We will go. TTT *2
You will go. TTT *3 You will go. TTT *4
He will go. TTT *5 They will go. TTT *6

Pomocné sloveso will se navíc běžně zkracuje a ve větách se s ním setkáte nejčastěji ve staženém tvaru 'll. Ve výslovnosti se potom jednoduše přidává /l/ za osobní zájmeno.

I'll have a coke. TTT *7
You'll see! TTT *8
He'll be ok. TTT *9
Let's go skiing. It'll be fun! TTT *10
Wait, we'll help you. TTT *11
I think they'll win. TTT *12  

Důležité je, že za will by ve větě vždy mělo být sloveso. Studenti často zapomínají obzvláště na sloveso být.

It'll be cold tomorrow. TTT *13 (nikoliv jen it'll cold)

Tvoření otázek s WILL

Protože se budoucí čas tvoří s použitím pomocného slovesa, otázky se budou tvořit snadno, a to pouze tak, že změníme pořadí podmětu a pomocného will. Místo he will tedy budeme mít will he, místo you will bude will you apod.

Otázky ano/ne by potom vypadaly např. takto:

Will it be sunny? TTT *14
Will your mother like me? TTT *15
Will you have anything to drink? TTT *16  

Pokud bychom použili tázací zájmeno, vypadaly by otázky takto:

What will you do? TTT *17
Where will he sleep? TTT *18
When will the movie start? TTT *19  

Zde už stažený tvar 'll zpravidla nepoužíváme.

Záporné věty s WILL a WON'T

Zápor se v budoucím čase tvoří opět pouze s pomocným slovesem will, ke kterému přidáme zápornou částici not. Záporný budoucí čas tedy bude vypadat např. takto:

Your parents will not like it. TTT *20  

Slovíčka will not se obvykle zkracují. Stažený tvar vás ale možná překvapí. Spojíme-li will + not, vznikne won't/'wəʊnt.

won't help you. TTT *21 (= will not help)
Ok, I won't talk about it. TTT *22
It won't be rainy tomorrow. TTT *23
He won't be back tonight. TTT *24
won't tell anyone. TTT *25
I like the game but I won't pay $100 for it. TTT *26  

Použití budoucnosti se slovesem WILL

Tento způsob vyjádření budoucnosti se používá především ve dvou případech.

 1. Momentální rozhodnutí mluvčího – pro co jsem se právě rozhodl (nikoliv pro plány a věci, pro které jsem se rozhodl už dřív)

I'm busy right now. I'll call you later. TTT *27
Don't go! – Okay, I'll stay a bit longer. TTT *28  

 1. Předpověď budoucnosti – co si myslím, že se stane

I don't think it'll rain tomorrow. TTT *29
He'll probably change his mind. TTT *30  

Překlad:
 1. Půjdu.
 2. Půjdeme
 3. Půjdeš.
 4. Půjdete.
 5. Půjde.
 6. Půjdou.
 7. Dám si kolu.
 8. Uvidíš!
 9. On bude v pořádku.
 10. Pojďme na lyže. Bude to zábava!
 11. Počkej, my ti pomůžeme.
 12. Myslím, že vyhrají.
 13. Zítra bude zima.
 14. Bude slunečno?
 15. Bude mě tvoje máma mít ráda?
 16. Dáte si něco k pití?
 17. Co budeš dělat?
 18. Kde bude on spát?
 19. Kdy ten film začne?
 20. Tvým rodičům se to nebude líbit.
 21. Já ti nepomůžu.
 22. Dobře, nebudu o tom mluvit.
 23. Zítra nebude deštivo.
 24. On se dnes večer nevrátí.
 25. Nikomu to neřeknu.
 26. Ta hra se mi líbí, ale nezaplatím za ni 100 dolarů.
 27. Nemám teď čas. Zavolám ti později.
 28. Neodcházej! – Dobře, ještě chvíli zůstanu.
 29. Nemyslím si, že bude zítra pršet.
 30. Pravděpodobně si to rozmyslí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Budoucí čas se slovesem WILL

Test zaměřený na základy tvoření budoucího času se slovesem WILL.

PRE-INTERMEDIATE

'Polovičatá' pravidla: GOING TO

Pojem ‘blízká budoucnost’ není pro vysvětlení použití vazby GOING TO ideální, protože často vede studenty ke zbytečným chybám. Navíc zde vyvrátíme chybné tvrzení, že vazba GOING TO GO je nesprávná.

UPPER-INTERMEDIATE

Předbudoucí čas

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí prostý čas, jak se tvoří, a jak se používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Budoucnost se slovesem WILL 3 1196 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem