Help for English

Předbudoucí čas

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2006

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí prostý čas, jak se tvoří, a jak se používá.Předbudoucí čas

(Future perfect)

Když začínající student slyší o tom, že kromě přítomného, minulého a budoucího času existuje např. i předbudoucí čas, či dokonce čas předbudoucí průběhový, pojímá je hrůza. Co si pod tímto pojmem mají představit? S předbudoucím časem se setkáte až na vyšší úrovni pokročilosti a vlastně se pod tím neskrývá nic složitého či nepochopitelného. V dnešním příspěvku se vám pokusím vysvětlit, k čemu, jak, a kdy, se tento čas používá.

První věc, kterou byste měli vědět, je, že předbudoucí čas se používá jen hodně zřídka. Dokonale ho znát není pro běžný život nutné, dokonce bych se odvážil tvrdit, že v normálním mluveném projevu ho neuslyšíte skoro nikdy. I zahraniční gramatické učebnice tomuto jevu věnují poměrně málo pozornosti. Řadíte-li se však mezi pokročilejší angličtináře, měli byste ho být schopni použít alespoň v těch nejtypičtějších situacích. Také v některých jazykových testech pro úrovně upper-intermediate a advanced se tento jev objevuje.

Význam předbudoucího času

Pochopit, v jakých situacích se předbudoucí časy používají, nebude těžké, pokud rozumíte tomu, jak se používají jiné dokonavé časy, tedy předpřítomné a předminulé. Ano, předbudoucí čas (future perfect) je vlastně budoucí čas dokonavý:
  • Předpřítomný čas používáme pro děje, které jsou v současnosti (např. právě teď) již dokončené.
  • Předminulý čas používáme pro děje, které již byly dokončené v nějaký okamžik v minulosti.
  • Předbudoucí čas používáme pro děje, které již budou dokončené v nějaký okamžik v budoucnosti.
Např. v přítomnosti:
- Již jsem tu knihu dočetl. - je dočtená - I've already finished the book.
V minulosti:
- Šel jsem tu knihu vrátit, protože jsem ji již dočetl. - byla dočtená - I went to return the book because I had finished it.
V budoucnosti:
- Až si pro tu knihu přijdeš, budu ji mít již přečtenou. - bude dočtená - By the time you come for the book I will have finished it.

Jiný příklad:
- Film už začal. - už běží - The movie has already started.
V minulosti:
- Šli jsme pozdě. Když jsme dorazili do kina, film už běžel (již začal). - We were late. The movie had already started by the time we got to the cinema.
V budoucnosti:
- Jdeme pozdě! Až tam dorazíme, film už bude běžet. - We're late! The movie will have started by the time we get there.

Předbudoucí čas tedy používáme pro děje a činnosti, které budou v nějaký okamžik v budoucnosti již dokončené. Prostě: tou dobou už to bude hotové.

Tvoření předbudoucího času

Předbudoucí čas, jak můžete vidět na výše uvedených příkladech, se tvoří pomocí WILL a dokonavého infinitivu, tedy HAVE + minulé příčestí. Např:

I WILL HAVE SEEN
HE WILL HAVE FINISHED
IT WILL HAVE STARTED


V otázkách a záporech pracujeme s pomocným slovesem (operátorem) WILL, tedy v otázkách se WILL dostane před podmět věty (WILL YOU HAVE DONE) a v záporu použijeme NOT za WILL (I WON'T HAVE FINISHED).

Budoucí prostý vs. předbudoucí prostý

Jaký je tedy rozdíl mezi budoucím a předbudoucím časem? Budoucí prostě říká, co se stane v budoucnosti, zatímco předbudoucí říká, co už v budoucnosti bude hotové. Tento rozdíl bude patrný na následujících příkladech:

The movie will start when we get there. - Nejprve dorazíme a potom začne film. Oba děje proběhnou po sobě.
The movie will have started when we get there. - Film začne ještě dříve než tam dorazíme.

Takto bychom si tyto dva případy mohli znázornit:
Budoucí čas prostý

Předbudoucí čas prostý

Časové určení

Příslovečné určení času ve větách s předbudoucím časem často obsahuje předložku 'by'. Ve spojení s časovým údajem (by the time, by tomorrow morning, by ten o'clock) ho můžeme přeložit jako 'tou dobou'.

The train will have left by the time we get to the station. .
We'll have found him by tomorrow morning, don't worry. - Tou dobou (zítra ráno) už bude nalezen. I'll have finished the homework by ten o'clock.

Předbudoucí čas v podmínkových a časových větách

Jistě víte, že ve vedlejších podmínkových a časových větách se místo budoucího času používá čas přítomný. To samozřejmě platí i pro předbudoucí čas, místo kterého v těchto vedlejších větách použijeme předpřítomný čas:

I will visit you when you've returned from holiday. - navštívím ho až poté, co se vrátí, ale je to vedlejší věta časová, nemůže zde tedy být WILL HAVE RETURNED, ale pouze HAVE RETURNED.

Závěrem

Ukázali jsme si, že předbudoucí čas není žádná složitá věc. Je to prostě dokonavý čas (jako např. předpřítomný, předminulý), který posuneme do budoucnosti. vyjadřuje děje, které už v daný okamžik v budoucnosti (o kterém mluvíme) budou hotové. Do češtiny tento čas nelze vždy přesně přeložit, nemá v češtině žádný ekvivalent. Většinou si musíme při překladu pomoci jinými prostředky, kterými vyjádříme ten stejný význam.

Tento jev není pro bežné používání angličtiny vůbec důležitý, vhod vám přijde až při hlubším a podrobnějším studiu anglické gramatiky. Proto si s ním možná nemusíte dělat zas tak těžkou hlavu. Jsou podstatně důležitější věci, bez kterých se rozhodně neobejdete.

V některém z příštích gramatických příspěvků se podíváme na předbudoucí čas průběhový, který je snad ještě méně běžný než předbudoucí prostý.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Předbudoucí průběhový čas

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí průběhový prostý čas, jak se tvoří, a jak se používá.
INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

ELEMENTARY

Budoucí čas

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas, dva typy budoucího času.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předbudoucí čas 77 83046 Od DashVal poslední příspěvek
před 5 měsíci