Help for English

Předbudoucí průběhový čas

ADVANCED Vydáno dne 23.05.2020

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí průběhový čas, jak se tvoří, a jak se používá. (Přepracovaný článek z roku 2009)Předbudoucí průběhový čas

(The Future Perfect Continuous)

předbudoucím časem jste se mohli seznámit v samostatném článku (zde). Na ten nyní lze navázat jevem, který je poměrně okrajový a v běžné angličtině se s ním téměř nesetkáte. Některé učebnice pro pokročilejší ho ale obsahují a není na škodu ho alespoň pasivně znát.

Pro pochopení předbudoucího průběhového času je dobré, když rozumíte dvěma dalším anglickým časům – předpřítomnému průběhovému (více zde) a předminulému průběhovému (více zde). Pokud jste se s těmito jevy ještě nesetkali, prostudujte si je dříve, než budete pokračovat ve čtení tohoto článku.

Tvoření

Tvoření si lze odvodit od předpřítomného a předminulého průběhového času. Vlastně zde pracujeme jen s pomocným slovesem have:

  • předpřítomný průběhový – have been waiting. (pomocné have je v přítomném čase)
  • předminulý průběhový – had been waiting. (pomocné have je v minulém čase)
  • předbudoucí průběhový – will have been waiting. (pomocné have je v budoucím čase)

Předbudoucí průběhový čas tedy tvoříme takto:

will have been + -ing

  • I will have been sleeping
  • he will have been working
  • they will have been building

Otázky a zápory se tvoří jako v dalších strukturách s pomocným will.

  • he won't have been reading – zápor pomocí not
  • will you have been cooking? – otázka pomocí převrácení slovosledu will a podmětu

S otázkami a zápory se ale člověk prakticky asi nesetká vůbec.

Použití

Dokonavé průběhové časy (předpřítomný průběhový, předminulý průběhový a předbudoucí průběhový) se nejčastěji používají tehdy, když říkáme, jak dlouho už nějaká činnost v určitou chvíli probíhá.

I've been cooking for two hours. TTT – v tuto chvíli (teď) to už probíhá dvě hodiny
He wasn't tired even though he had been cooking for two hours. TTT – v tu chvíli (v minulosti) to už probíhalo dvě hodiny

Předbudoucí průběhový čas tedy bude říkat, jak dlouho už v nějaký okamžik v budoucnosti něco bude probíhat.

By the time you get back I will have been cooking for two hours. TTT – v tu chvíli (v budoucnosti) to už bude probíhat dvě hodiny

Další věty:

This time next year I will have been teaching English for ten years. TTT
Next week we will have been living here for a year. TTT
How long will he have been working here when he retires? TTT 

Časové určení v budoucnosti se často vyjadřuje pomocí předložky by (tou dobou):

By Christmas we will have been going out for three years. TTT
By September, I will have been working here for five years. TTT
By the time we get there, I will have been driving for hours! TTT 

Jak již bylo řečeno, tato struktura se v angličtině používá jen velice zřídka. Pokud si např. v Google zkusíte najít nějakou podobnou vazbu, bude to téměř vždy jen na portálech, které vysvětlují gramatiku.

Pokud byste tuto strukturu chtěli převést do trpného rodu, tam už by se taková věta nelíbila ani rodilému mluvčímu a dokonce ani gramatikům:

By January, the new swimming pool will have been being built for three years. TTT

Jak tedy jinak vyjádřit, že tou dobou už bude něco nějakou dobu probíhat? Jednodušší a tedy i běžnější je použití vedlejší věty s that a předpřítomným ča­sem.

Next month it will be three years that I've been learning Italian. TTT
Come September, it will have been four years that John has been waiting for justice. TTT
It will soon be a year that we've been going out. TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Předbudoucí čas

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí prostý čas, jak se tvoří, a jak se používá. (Přepracovaný článek z roku 2006)

INTERMEDIATE

Budoucí průběhový čas

K čemu slouží anglický budoucí průběhový čas a jak se tvoří. (Přepracovaný článek z roku 2006)

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Budoucí nebo předbudoucí čas

Poznáte, ve kterých větách má být budoucí a ve kterých předbudoucí čas?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předbudoucí průběhový čas 7 46297 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety