Předbudoucí průběhový čas

Vydáno dne 23.05.2020

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí průběhový čas, jak se tvoří, a jak se používá.Předbudoucí průběhový čas

(The Future Perfect Continuous)

předbudoucím časem jste se mohli seznámit v samostatném článku (zde). Na ten nyní lze navázat jevem, který je poměrně okrajový a v běžné angličtině se s ním téměř nesetkáte. Některé učebnice pro pokročilejší ho ale obsahují a není na škodu ho alespoň pasivně znát.

Pro pochopení předbudoucího průběhového času je dobré, když rozumíte dvěma dalším anglickým časům – předpřítomnému průběhovému (více zde) a předminulému průběhovému (více zde). Pokud jste se s těmito jevy ještě nesetkali, prostudujte si je dříve, než budete pokračovat ve čtení tohoto článku.

Tvoření

Tvoření si lze odvodit od předpřítomného a předminulého průběhového času. Vlastně zde pracujeme jen s pomocným slovesem have:

Předbudoucí průběhový čas tedy tvoříme takto:

will have been + -ing

Otázky a zápory se tvoří jako v dalších strukturách s pomocným will.

S otázkami a zápory se ale člověk prakticky asi nesetká vůbec.

Použití

Dokonavé průběhové časy (předpřítomný průběhový, předminulý průběhový a předbudoucí průběhový) se nejčastěji používají tehdy, když říkáme, jak dlouho už nějaká činnost v určitou chvíli probíhá.

I've been cooking for two hours. TTT *1 – v tuto chvíli (teď) to už probíhá dvě hodiny
He wasn't tired even though he had been cooking for two hours. TTT *2 – v tu chvíli (v minulosti) to už probíhalo dvě hodiny

Předbudoucí průběhový čas tedy bude říkat, jak dlouho už v nějaký okamžik v budoucnosti něco bude probíhat.

By the time you get back I will have been cooking for two hours. TTT *3 – v tu chvíli (v budoucnosti) to už bude probíhat dvě hodiny

Další věty:

This time next year I will have been teaching English for ten years. TTT *4
Next week we will have been living here for a year. TTT *5
How long will he have been working here when he retires? TTT *6  

Časové určení v budoucnosti se často vyjadřuje pomocí předložky by (tou dobou):

By Christmas we will have been going out for three years. TTT *7
By September, I will have been working here for five years. TTT *8
By the time we get there, I will have been driving for hours! TTT *9  

Jak již bylo řečeno, tato struktura se v angličtině používá jen velice zřídka. Pokud si např. v Google zkusíte najít nějakou podobnou vazbu, bude to téměř vždy jen na portálech, které vysvětlují gramatiku.

Pokud byste tuto strukturu chtěli převést do trpného rodu, tam už by se taková věta nelíbila ani rodilému mluvčímu a dokonce ani gramatikům:

By January, the new swimming pool will have been being built for three years. TTT *10

Jak tedy jinak vyjádřit, že tou dobou už bude něco nějakou dobu probíhat? Jednodušší a tedy i běžnější je použití vedlejší věty s that a předpřítomným ča­sem.

Next month it will be three years that I've been learning Italian. TTT *11
Come September, it will have been four years that John has been waiting for justice. TTT *12
It will soon be a year that we've been going out. TTT *13 

Překlad:
 1. Už vařím dvě hodiny.
 2. Nebyl unavený, i když už dvě hodiny vařil.
 3. Tou dobou, až se vrátíš, budu už vařit dvě hodiny.
 4. Za rok touto dobou už budu angličtinu učit desátým rokem.
 5. Příští týden už tomu bude rok, co tu bydlíme.
 6. Jak dlouho tu už bude pracovat, až půjde do důchodu?
 7. O Vánocích budeme spolu chodit už tři roky.
 8. V září tu už budu pracovat pět let.
 9. Než tam dojedeme, tak budu za volantem už celé hodiny!
 10. V lednu už tomu budou tři roky, co se staví ten nový bazén.
 11. Příští měsíc to budou tři roky, co se učím italsky.
 12. V září to budou čtyři roky, co John čeká na spravedlnost.
 13. Už to brzy bude rok, co spolu chodíme.
Přepis bublinkové nápovědy: