Předbudoucí čas

Vydáno dne 22.04.2020

Vysvětlení toho, co je to předbudoucí prostý čas, jak se tvoří, a jak se používá.Předbudoucí čas

(The Future perfect)

Předbudoucí čas je jev, se kterým se setkají spíše pokročilejší studenti, a to pravděpodobně jen výjimečně.

Tvoření předbudoucího času

Předbudoucí čas se tvoří pomocí will have + minulého příčestí významového slovesa:

Everyone will have left by then. TTT *1
I'll have finished the article before tomorrow. TTT *2  

Otázky a zápory tvoříme stejně, jako v klasickém budoucím časem:

Will you have finished the report by tomorrow? TTT *3 (převrácení slovosledu will a podmětu)
won't have finished the essay until tomorrow. TTT *4 (přídání not za willwon't)

Význam předbudoucího času

Pochopení předbudoucího času bude určitě snadné, pokud jste již pochopili použití předpřítomného a předminulého času. Všechny tři tyto struktury totižpoužíváme v případě, že v nějaký moment je již nějaký děj dokončený, proběhlý, dokonaný.

Předpřítomný čas používáme pro děje, které jsou v současnosti (např. právě teď) již dokončené.

He's not here. He's gone home. TTT *5  

Předminulý čas používáme pro děje, které již byly dokončené v nějaký okamžik v minulosti.

He wasn't there. He'd gone home. TTT *6  

Předbudoucí čas používáme pro děje, které již budou dokončené v nějaký okamžik v budoucnosti.

He won't be there. He'll have gone home. TTT *7  

V žádné z těchto vět se neříká, kdy odešel/odejde domů, ale že v nějaký moment už je děj dokončený.

Podívejte se na další příklady předbudoucího času:

The meeting will have finished by the time we get there. TTT *8  

V této větě mluvíme o skončení schůze. Neříkáme ale, kdy skončí. Moment, kdy skončí není známý. Na co se zde zaměřujeme je okamžik, kdy my dorazíme. V tom okamžiku už ta schůze bude ukončená. Skončí tedy někdy předtím.

He will have read ten books by the end of the year. TTT *9  

Zde říkáme, že na konci roku už bude mít přečtených deset knih. Není tu tedy důraz na to, kdy proběhne to přečtení, ale pouze na to, kdy již ten děj bude dokončený.

He hopes scientists will have found a cure by the time they unfreeze him. TTT *10  

V této větě jako ze sci-fi se mluví o objevení léku. Ne ale o době, kdy ho objeví, ale důraz je zde na dobu, kdy dotyčného rozmrazí. Tou dobou doufá, že již bude lék objevený.

Časová určení s předbudoucím časem

Předbudoucí čas se velmi často pojí s časovým určením, kde je časová předložka by (tou dobou).

Můžeme ho ale vidět i v kombinaci s before nebo v záporu s until.

My guess is they will have gotten divorced before the end of the year. TTT *11
He won't have left the office until 10. TTT *12  

Budoucí čas prostý vs. předbudoucí čas

Budoucí prostý čas se obvykle týká doby, kdy nějaký děj proběhne. Předbudoucí čas tuto dobu neřeší, zaměřuje se spíše na dobu, kdy už bude ten děj dokončený. Porovnejte:

I'll do it tomorrow. TTT *13 – děj proběhne zítra
I'll have done it by tomorrow. TTT *14 – nevíme, kdy proběhne, říkáme jen, kdy už bude dokončený (možná proběhne dnes, možná zítra)

V některých případech je rozdíl minimální, pouze se liší tím, jak danou věc chápeme.

I'll leave before midnight. TTT *15 – Odejdu kdy? – Před půlnocí. Vím, kdy odejdu.
I will have left before midnight. TTT *16 Nevím, kdy odejdu, ale před půlnocí už budu pryč.

Rozdíl tedy je, že budoucí prostý čas říká, co se stane v budoucnosti, zatímco předbudoucí říká, co už v budoucnosti bude hotové.

Studenti se často nechají zmást právě časovým určením s předložkou by. Ta nemusí ještě nutně znamenat, že ve větě má být předbudoucí čas.

I'll be hungry by the time I get home. TTT *17  

Všimněte si, že zde není will have been hungry. Tou dobou totiž právě budu mít hlad. Nejedná se tedy o něco, co už bude tou dobou dokončené, ale co bude tou dobou stále platné.

Předbudoucí čas v podmínkových a časových větách

Ve vedlejších podmínkových a časových větách se místo budoucího času používá čas přítomný. To samozřejmě platí i pro předbudoucí čas, místo kterého v těchto vedlejších větách použijeme předpřítomný čas:

I'll visit him when he's returned from the hospital. TTT *18 (nikoliv he will have returned)

Závěrem

V angličtině je mnoho daleko důležitějších gramatických struktur, než je tato. V běžné mluvené angličtině se s ní pravděpodobně nesetkáte. Pokročilí studenti by o ní měli minimálně vědět a v textu pochopit její význam. Od úrovně B2 se s tímto časem budete setkávat v učebnicích a v testech.

Kromě předbudoucího času existuje také předbudoucí čas průběhový. O tom se dočtete v článku Předbudoucí průběhový čas.

Překlad:
 1. Všichni už tou dobou budou pryč.
 2. Zítra už ten článek budu mít hotový.
 3. Budeš už mít zítra tu zprávu hotovou?
 4. Nebudu tu esej mít hotovou dříve než zítra.
 5. Není tu. Odešel domů.
 6. Nebyl tam. Odešel už domů.
 7. Nebude tam. Už bude na cestě domů.
 8. Už bude po schůzi tou dobou, až tam dorazíme.
 9. Koncem roku už bude mít přečtených deset knih.
 10. Doufá, že až ho rozmrazí, budou mít vědci již objevený lék.
 11. Já to odhaduji tak, že než skončí rok, tak už budou rozvedení.
 12. Bude pryč z kanceláře až v deset.
 13. Udělám to zítra.
 14. Zítra to už budu mít hotové.
 15. Odejdu před půlnocí.
 16. Před půlnocí už budu pryč.
 17. Budu mít hlad tou dobou, až přijdu domů.
 18. Navštívím ho, až bude z nemocnice doma.
Přepis bublinkové nápovědy: