Help for English

Přítomný prostý čas - kladné oznamovací věty

ELEMENTARY Vydáno dne 07.12.2021

Používání přítomného prostého času v kladných oznamovacích větách, s ve třetí osobě, příslovečná určeníPřítomný prostý čas – kladné oznamovací věty

Použití přítomného prostého času

Přítomný prostý čas se používá nejčastěji tam, kde se jedná o nějaký stálý děj nebo pravidelnou činnost. Něco tak tedy je stále, děje se to často, někdy, pravidelně, občas apod. Použití lze rozdělit do následujících čtyř skupin:

1) opakovaná činnost

see my parents twice a week. TTT *1
My sister reads every day. TTT *2  

2) dlouhodobá činnost

My older sister lives in London. TTT *3
His wife works in a bank in the city centre. TTT *4  

3) zvyky a záliby

My dad loves gardening. TTT *5
Paul likes rock music. TTT *6  

4) všeobecná pravda

The sun rises in the east. TTT *7
It usually snows in winter. TTT *8  

Tvoření přítomného prostého času

Přítomný prostý čas v oznamovacích větách je velmi jednoduchý, protože ve všech osobách s výjimkou třetí osoby jednotného čísla, mají slovesa jeden jediný tvar, a to ten, který naleznete ve slovníku jako základní tvar.

Takto se např. časuje sloveso work/'wɜ:k/:

1. os. jedn. I work pracuji
2. os. jedn. you work pracuješ
3. os. jedn. he/she works pracuje
1. os. množ. we work pracujeme
2. os. množ. you work pracujete
3. os. množ. they work pracují

Takto potom vypadají některá základní slovesa ve větách:

work in Prague. TTT *9
live with my parents. TTT *10
We live in the Czech Republic. TTT *11
They are teachers. They work in a school in Prague. TTT *12
love my wife. TTT *13  

Slovesa ve třetí osobě jednotného čísla

Třetí osoba jednotného čísla je jediná osoba, kde mají anglická významová slovesa odlišný tvar. V tomto tvaru přibírají koncovku -s (lives, works, goes, studies). Na tuto koncovku je velmi důležité nezapomínat.

1. os. jedn. I work pracuji
2. os. jedn. you work pracuješ
3. os. jedn. he/she works pracuje
1. os. množ. we work pracujeme
2. os. množ. you work pracujete
3. os. množ. they work pracují

Zde jsou některé zvláštnosti sloves ve třetí osobě:

 • havehas/'hæz/
 • gogoes/'gəʊz/ (slovesa končící -o přibírají -es)
 • dodoes/'dʌz/ (pozor na výslovnost)
 • watchwatches/'wɒtʃɪz­/ (slovesa končící na ch, sh, s, x přibírají -es, podobně např. washes, passes, relaxes)
 • studystudies/'stʌdiz/ (slovesa končící na -y, před kterým je souhláska, mění yie, podobně worries, cries, flies, ale plays, enjoys – u těch není před y souhláska)

Důležitá je tu výslovnost. Koncové -s vyslovujeme jedním ze tří způsobů. Záleží na hlásce, která před koncovkou předchází:

 • /z/ předchází-li samohláska nebo pokud je poslední hláska znělá (plays, swims, loves)
 • /ɪz/ pokud je poslední hláska sykavka (watches, relaxes, races, kisses)
 • /s/ pokud je poslední hláska neznělá (works, sits, stops)

Vyjádření frekvence pomocí příslovcí

Velmi často se přítomný prostý čas pojí s příslovci udávajícími frekvenci:

always/'ɔ:lweɪz – stále, vždy
usually/'ju:ʒəli­/ – obvykle, obyčejně
often/'ɒfn/ – často
sometimes/'sʌmtaɪm­z/ – někdy, občas

Slovíčka jsou seřazena dle toho, jakou frekvenci vyjadřují (ALWAYS – něco se děje vždy, pořád / SOMETIMES – něco se neděje moc často, jen někdy).

Ve větě je jejich místo před významovým slovesem:

usually get up at seven. TTT *14
sometimes work from home. TTT *15
My wife often reads in the evening. TTT *16
What time do you usually go to bed? TTT *17  

Delší příslovečná určení frekvence či času patří až na konec věty:

I watch TV every day. TTT *18  

Překlad:
 1. Vídám se se svými rodiči dvakrát týdně.
 2. Moje sestra si každý den čte.
 3. Moje starší sestra bydlí v Londýně.
 4. Jeho manželka pracuje v bance v centru města.
 5. Můj otec miluje zahradničení.
 6. Paul má rád rockovou hudbu.
 7. Slunce vychází na východě.
 8. V zimě obvykle sněží.
 9. Pracuji v Praze.
 10. Bydlím se svými rodiči.
 11. Bydlíme v České republice.
 12. Jsou to učitelé. Pracují v jedné škole v Praze.
 13. Miluji svoji ženu.
 14. Obvykle vstávám v sedm.
 15. Někdy pracuji z domu.
 16. Manželka si často večer čte.
 17. V kolik hodin obvykle chodíš do postele?
 18. Každý den koukám na televizi.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný průběhový čas - kladné oznamovací věty

Základní použití a tvoření přítomného průběhového času v kladných oznamovacích větách

ELEMENTARY

Minulý prostý čas - kladné oznamovací věty

Tvoření minulého času v kladných oznamovacích větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, koncovka -ed

ELEMENTARY

Přítomný čas prostý a průběhový

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář