Help for English

Přítomný průběhový čas - kladné oznamovací věty

ELEMENTARY Vydáno dne 18.12.2021

Základní použití a tvoření přítomného průběhového času v kladných oznamovacích větáchPřítomný průběhový čas – kladné oznamovací věty

Použití přítomného průběhového času

Přítomný průběhový čas označuje děje, které v okamžiku mluvení právě probíhají.

Shhh. Mommy is sleeping. TTT *1 – spí právě teď
Are you at work? – No, I'm going home. TTT *2 – právě teď jdu
We're playing Minecraft. Do you want to play with us? TTT *3 – právě teď hrajeme

Může se jednat i o něco, co sice neprobíhá úplně doslova právě teď, ale jen v současné době. Např.:

I'm reading The Great Gatsby. TTT *4 – nemusím teď nutně sedět nad otevřenou knihou, říkám tím, že ji mám rozečtenou
He's watching Friends with his wife. TTT *5 – tato věta sice může znamenat, že teď právě sedí před obrazovkou a sledují seriál Přátelé, ale také to, že mají ten seriál rozkoukaný, jsou někde uprostřed

V každém případě je to tak, že přítomný průběhový čas nemluví o stálých či obecných pravdách ani obvyklých činnostech. Následující věty by proto takto být nemohly:

I'm going to work every day.
She is liking music.
We are getting up at 11 o'clock on weekends.

Tvoření přítomného průběhového času

Pro tvoření přítomného průběhového času budeme potřebovat znát dvě věci:

 • sloveso být (am, you are, he is)
 • přidávání koncovky -ing ke slovesům (sitting, talking, sleeping…)

Průběhový čas používá sloveso být jako pomocné. Za ním potom vždy následuje významové sloveso s koncovkou -ing.

I'm watching TV. TTT *6 – I am watching
You're waiting for me? TTT *7 – you are waiting
She's studying. TTT *8 – she is studying
We're going for a drink. TTT *9 – we are going
The kids are sleeping. TTT *10 – they are sleeping

Protože je sloveso být opravdu jen pomocné, budeme ho vyslovovat oslabeně a zapisovat ve staženém tvaru. Obě části jsou ale důležité, sloveso být nelze vynechávat!

I running.

Slovesa s koncovkou -ing

Ve výslovnosti není na konci /n/ ani /nk/, ale pouze hláska /ŋ/. Více se o této hlásce dočtete v článku souhláska ŋ.

Přidání koncovky -ing ke slovesům s sebou přináší několik pravopisných změn.

 1. Končí-li slovo na nevyslovované -e, toto písmenko vypustíme:

make/'meɪk/ – making/'meɪkɪŋ/
write/'raɪt/ – writing/'raɪtɪŋ/
have/'hæv/ – having/'hævɪŋ/
give/'gɪv/ – giving/'gɪvɪŋ/

 1. Končí-li slovo na přízvučnou trojici hlásek “souhláska + samohláska + souhláska” (např. stop, sit…), koncová souhláska se zdvojí:

sit/'sɪt/ – sitting/'sɪtɪŋ/
get/'get/ – getting/'getɪŋ/
swim/'swɪm/ – swimming/'swɪmɪŋ/
shop/'ʃɒp/ – shopping/'ʃɒpɪŋ/

Pokud na poslední slabice není přízvuk, ke zdvojování nedochází. Porovnejte:

 • happen/'hæpən/ – happening/'hæpənɪŋ/ (přízvuk je na první slabice, nezdvojuje se)
 • begin/bɪ'gɪn/ – beginning/bɪ'gɪnɪŋ/ (přízvuk je na poslední slabice, zdvojuje se)

Pozor:

 • fix, snow – u slov končících na x či w ke zdvojování nedochází
 • travel, cancel – u slov končících na -el dochází ke zdvojování jen v britské angličtině

Může docházet i k dalším změnám pravopisu, zmíníme např. tato dvě slovesa:

lie/'laɪ/ – lying/'laɪɪŋ/
die/'daɪ/ – dying/'daɪɪŋ/

Detailně se tomuto věnujeme v článku Spelling: Pravopisné změny.

Překlad:
 1. Tiše. Maminka spí.
 2. Jsi v práci? – Ne, právě jdu domů.
 3. Hrajeme Minecraft. Chceš hrát s námi?
 4. Právě teď čtu Velkého Gatsbyho.
 5. On se teď dívá s manželkou na Přátele.
 6. Dívám se na televizi.
 7. Ty na mě čekáš?
 8. Ona se učí.
 9. Jdeme na drink.
 10. Děti spí.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Přítomný průběhový čas (pro pokročilejší)

Použití přítomného průběhového času pro pokročilejší studenty.

PRE-INTERMEDIATE

Přítomný čas průběhový

Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného průběhového času a jeho použití.

PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) #2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář