Help for English

Přítomný průběhový čas (pro pokročilejší)

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.10.2020

Použití přítomného průběhového času pro pokročilejší studenty.Přítomný průběhový čas

(pro pokročilejší)

Pravidlo, že přítomný průběhový čas používáme pro děje, které probíhají v okamžik, kdy mluvíme, možná budete znát. Pokud si nejste základním použitím tohoto času jistí, přečtěte si jeden z článků pro začátečníky. Zde se zaměříme na pokročilejší případy.

Přechodný, dočasný děj

Průběhový čas používáme i pro dočasné děje, které sice neprobíhají zrovna v daný okamžik, ale jsou nedokončené. Podívejte se např. na tuto větu:

Excuse me, is anyone sitting here? TTT *1  

Zde se dotyčný neptá, jestli na tom místě právě teď někdo sedí (to by si asi všiml), ale ptá se, jestli to je něčí místo (jestli tam někdo seděl a třeba si jen odskočil a vrátí se). Další příklady:

I'm watching Breaking Bad right now. TTT *2 (ten seriál mám teď rozkoukaný)
Tell me about the book you're reading. TTT *3 (kterou máš rozečtenou)
My dad is cooking this week. TTT *4 (právě teď ale nic nevaří)
The author is working on his next novel. TTT *5 (v této době, ale právě teď nemusí nutně nic psát)

Opakované dočasné děje

Pro opakované děje se běžně používá prostý čas.

visit my parents a lot. TTT *6  

Pokud se to ale týká pouze nějakého přechodného období, použijeme průběhový čas.

Now that I'm back, I'm visiting my parents a lot. TTT *7
He's going jogging twice a day now. TTT *8 (jen teď dočasně, normálně chodí např. jen jednou týdně)
She's working night shifts this week. TTT *9  

Někdy může dojít k následujícímu ‘úkazu’:

Every time I stop by, he's working. TTT *10  

Zde jde o něco opakovaného, tedy neříkám, že právě pracuje, ale že pracuje pokaždé, když se zastavím. Průběhový čas je tu proto, že činnost (pracování) vždy právě probíhá v moment, když se u něho zastavím. Podobný případ je:

Whenever she looks at him, he is staring at her. TTT *11
Every time I come to London, it's raining. TTT *12  

Kdybychom tu použili prostý čas, jednalo by se o dva po sobě jdoucí děje, jako např. zde:

Every time I stop by, he makes me coffee. TTT *13 (kávu mi udělá, když přijdu; není to tak, že kdykoliv přijdu, tak mi zrovna v tu chvíli vaří kávu)

Průběžná, dlouho trvající změna

Dalším případem, kdy používáme přítomný průběhový čas, jsou průběžné změny, tedy stavy měnící se v průběhu času:

Although they are on the list of endangered species, their numbers are steadily rising. TTT *14  

Často v těchto případech bývá tato probíhající změna zdůrazněna dvěma komparativy (more and more, higher and higher, better and better, less and less). Pozor, je možné, že si řeknete, že je to vlastně stálá pravda, a proto by zde měl být spíše přítomný čas prostý. Není to však pravda.

He is getting more and more fluent in English. TTT *15
People are producing more and more garbage. TTT *16
The water level was rising higher and higher. TTT *17
It's a discipline that is constantly evolving. TTT *18  

Co nás štve

Možná víte, že s příslovci always/'ɔ:lweɪz, never/'nevə/, sometimes/'sʌmtaɪm­z/, often/'ɒfn/, usually/'ju:ʒəli­/apod. používáme vždy přítomný prostý čas. U příslovce always se často setkáme s použitím průběhovým časem. Je to tehdy, když chceme nějaký častý děj kritizovat, vyjádřit svoji naštvanost apod.

He's always forgetting my name. TTT *19
My parents are always telling me what to do! TTT *20
I'm always forgetting my car keys! TTT *21  

Podobně je tomu např. u příslovcí constantly/'kɒns­təntli/ nebo continually/kən'tɪnj­ʊəli/, či dokonce forever.

He is constantly making inappropriate jokes about women. TTT *22
I'm continually tripping over his stuff that's just lying around on the floor. TTT *23
The zipper is forever getting stuck! TTT *24  

Nemusí se ale nutně jednat o něco, co nás rozčiluje. Může to být prostě jen něco neobvyklého, nečekaného, nebo dokonce pozitivně překvapivého.

She's always giving me chocolates. TTT *25  

Pevné plány do budoucna

Přítomný průběhový čas je také jeden ze způsobů vyjádření budoucnosti. Použijeme ho, když někomu oznamujeme nějaký svůj pevný plán, něco, co už je zařízené a nebudeme to tedy měnit. Je to jeden ze způsobů vyjádření budoucnosti. Podívejte se např. na tuto větu:

I'm flying to Egypt next week. TTT *26  

Je to již zařízené (mám rezervaci v hotelu, koupenou letenku, atd.) Tento plán už jen tak nezměním, člověku tím tedy oznamuji, že už nemá cenu mě lákat na něco jiného.

We'll miss the party. We're going to the theatre. TTT *27 (již máme lístky do divadla)
I'm taking my driving test next week. Do you have any advice? TTT *28
I'm getting my kids the new Playstation for Christmas. TTT *29 (možná je již objednaný)
What are you doing tomorrow night? – I'm having dinner with my parents. TTT *30 (je to již domluvené)

O tomto se více dočtete v článcích o budoucích časech.

Pozor na stavová slovesa

Důležité je pamatovat na to, že slovesa popisující stavy, postoje, názory apod. (tzv. stavová slovesa) se běžně v průběhovém čase nepoužívají. Jsou to např. slovesa know, believe, need apod. O stavových a dynamických slovesech si můžete přečíst podrobný článek Stavová a dynamická slovesa.

Tu a tam se ale přesto setkáte např. s I'm loving, I'm hating apod.

He's just being silly. TTT *31
I'm just being honest with you. TTT *32
I'm loving this soup. I could marry this soup! TTT *33
She yelled at him but he looked as if he was liking it. TTT *34  

Více se o tom dočtete v článku I'm loving, I'm liking, I've been wanting… pro pokročilé a v článku SURPRISE: Are you being serious?.

Závěrem

Ukázali jsme si, že přítomný průběhový čas má daleko více použití, než se často studenti v začátcích studia angličtiny učí. Na výše uvedených příkladových větách vidíte, že se jedná o zcela praktické situace. Proto je vhodné osvojit si používání tohoto času i v uvedených případech.

Překlad:
 1. Promiňte prosím, sedí tady někdo?
 2. Právě teď sleduji Perníkového tátu.
 3. Řekni mi o té knize, kterou čteš.
 4. Tenhle týden vaří můj táta.
 5. Spisovatel pracuje na svém novém románu.
 6. Často navštěvuji své rodiče.
 7. Teď, co jsem zpátky, často navštěvuji rodiče.
 8. Teď chodí běhat dvakrát denně.
 9. Ona má tento týden noční směny.
 10. Pokaždé, když se u něho zastavím, pracuje.
 11. Pokaždé, když se na něj podívá, tak on na ni civí.
 12. Vždycky, když přijedu do Londýna, tak prší.
 13. Vždycky, když se u něho stavím, udělá mi kafe.
 14. Ačkoliv jsou na seznamu ohrožených druhů, jejich počty vytrvale rostou.
 15. Je v angličtině stále plynnější.
 16. Lidé produkují stále více a více odpadu.
 17. Hladina vody stoupala stále výš a výš.
 18. Je to disciplína, která se neustále vyvíjí.
 19. Neustále zapomíná, jak se jmenuju.
 20. Rodiče mi pořád říkají, co mám dělat!
 21. Neustále si zapomínám klíče od auta.
 22. Neustále vypráví nevhodné vtipy o ženách.
 23. Neustále zakopávám o jeho věci, které se prostě válí na zemi.
 24. Ten zip se pořád zasekává!
 25. Vždycky mi dává čokoládové bonbony.
 26. Příští týden letím do Egypta.
 27. O ten večírek přijdeme. Jdeme do divada.
 28. Příští týden dělám řidičák. Máš nějaké rady?
 29. K Vánocům dětem pořídím ten nový Playstation.
 30. Co budeš dělat zítra večer? – Jdu na večeři k rodičům.
 31. Jen ze sebe dělá hlupáčka.
 32. Snažím se k tobě jen být upřímný.
 33. Tahle polévka je tak moc dobrá. Klidně bych se s ní oženil!
 34. Ona na něj křičela, ale on vypadal, jako že ho to baví.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Přítomný čas průběhový

Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného průběhového času a jeho použití.

UPPER-INTERMEDIATE

Present tenses - theoretical test

Otestujte is znalost přítomného času pro různé situace, rozhodněte použití prostého přítomného času nebo průběhového přítomného času.
ELEMENTARY

Přítomný čas PROSTÝ vs. PRŮBĚHOVÝ

Cvičení zaměřené na použití přítomného času prostého nebo průběhového.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný průběhový čas 63 173622 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 5 lety