Help for English

Pomocné sloveso SHALL

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.09.2008

Přehled použití pomocného slovesa SHALL v angličtině.Pomocné sloveso SHALL

Možná jste se někdy učili nebo někde četli, že budoucí čas se tvoří pomocí slovesa will/'wɪl/ a v první osobě jednotného a množného čísla pomocí shall/'ʃæl/.

Takto se to totiž objevovalo ve starších učebnicích angličtiny a někteří učitelé to dále takto učí. To je již však značně zastaralé a v dnešní angličtině se to již nepoužívá. Budoucí čas pro všechny osoby se tvoří pomocí slovesa will.

Poselstvím tohoto článku bude ale více, než pouhé “na to zapomeňte”. Ukážeme si, ve kterých případech se shall použít může a ve kterých se používá zcela běžně.

SHALL pro budoucí čas

Již jsme si řekli, že shall jako vyjádření budoucnosti je již značně zastaralé. V mnoha případech to však není chyba. Pokud byste shall takto používali, bude vaše angličtina znít až přehnaně spisovně či literárně. Zkuste například v češtině použít v hovoru slovíčko nechť či nějaký důmyslný přechodník.

We shall be back on June 2nd. TTT *1 toto je přijatelné v britské angličtině.
We shan't be needing this. TTT *2 opět přijatelné pouze v britské angličtině, v Americe by se dokonce mohlo stát, že dotyčný nebude slovo shan't vůbec znát

Pozn.: Asi jste si již všimli – zápor od shall, tedy shall not je shan't.

Toto použití je možné jen v prvních osobách. Ve starší angličtině se shall používalo ve všech osobách.

Pozn.: Převádíme-li takovou větu do nepřímé řeči, shall se změní na would.

Shall se však nepoužívá, když vyjadřujeme své rozhodnutí či sliby.

I shall will lend you the money, don't worry. TTT *3
The bus is gone! – Don't worry, we shall will take the next one. TTT *4

SHALL pro výhrůžky a varování

Kdysi se shall používalo i pro výhrůžky a varování, to je ale dnes už poměrně neobvyklé.

You shall pay for this! TTT *5
He shall be sorry. TTT *6

SHALL ve zdvořilostních otázkách

Dále se shall/‘ʃæl/ se používá ve zdvořilostních větách. V těchto případech ho překládáme jako 'mít něco udělat’. Prosíme tak někoho, aby nám řekl, co máme udělat.

Shall I open the window? TTT *7
Which way shall I go? TTT *8
What shall we do? TTT *9  

Pozn.: Tento typ vět se do nepřímé řeči převádí pomocí should – He asked what he should do. TTT *10.

Často se jedná i o návrhy. Proto se shall objevuje i v tázacím dovětku pro rozkazovací větu pro první osobu množného čísla.

Shall we go out for a drink? TTT *11
Let's have a drink, shall we? TTT *12
Let's go, shall we? TTT *13  

SHALL ve smlouvách apod.

Sloveso shall se běžně používá i v různých formálních právních dokumentech, jako jsou smlouvy apod. V těch případech se jedná o velmi direktivní slovíčko, které můžeme přeložit i jako muset.

Neither party shall disclose any confidential information of the other party to third parties. TTT *14
The client shall pay the monthly charge on or before due month. TTT *15  

Shrnutí

Když se na použití slovíčka shall podíváme celkově, můžeme vypozorovat jednu důležitou věc. Toto slovíčko má často poměrně direktivní náboj. Používáme ho, když někomu říkáme, co má dělat, nebo se ptáme, co máme dělat my. Tento význam podtrhuje i to, že minulý čas tohoto pomocného slovesa je slovíčko, které jistě dobře znáte – should (měl by). I pomocí should vyjadřujeme, co by někdo měl dělat, popř. se ptáme, co si druhý myslí o tom, co bychom měli dělat my. Ve slovíčku shall je tento význam ještě silnější. I proto se překládá ve formální angličtině jako ‘muset’.

V ostatních případech se ale od používání shall pomalu upouští, podobně jako od slovíček whom, needn't apod.

Překlad:
 1. Vrátíme se druhého června.
 2. Toto nebudeme potřebovat.
 3. Půjčím ti ty peníze, neboj.
 4. Autobus je pryč! – Neboj, pojedeme příštím.
 5. Za tohle zaplatíš!
 6. Bude litovat!
 7. Mám otevřít okno?
 8. Kudy mám jít?
 9. Co budeme dělat?
 10. Zeptal se, co má udělat.
 11. Nezajdem si na skleničku?
 12. Dáme si něco k pití, ne?
 13. Tak půjdeme, ne?
 14. Žádná ze stran neposkytne třetím stranám žádné důvěrné informace týkající se druhé strany.
 15. Klient bude platit měsíční sazbu v daný měsíc nebo před daným měsícem.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Budoucnost se slovesem WILL

Vyjadřování budoucnosti pomocí slovesa WILL, kladné, záporné i tázací věty

ELEMENTARY

Test: Budoucí čas se slovesem WILL

Test zaměřený na základy tvoření budoucího času se slovesem WILL.

ELEMENTARY

Budoucí čas

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas pomocí slovesa WILL a spojení BE GOING TO.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pomocné sloveso SHALL 29 49134 Od Ondrus poslední příspěvek
před 10 lety