Help for English

Pomocné sloveso SHALL

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.09.2008

Přehled použití pomocného slovesa SHALL v angličtině.Pomocné sloveso SHALL

Možná jste se někdy učili nebo někde četli, že budoucí čas se tvoří pomocí slovesa WILL a v první osobě jednotného a množného čísla pomocí SHALL.

I shall
we shall
you will
you will
he/she/it will
they will

Takto se to totiž objevovalo ve starších učebnicích angličtiny a někteří učitelé to dále takto učí. To je již však značně zastaralé a v dnešní angličtině se to již nepoužívá. Budoucí čas pro všechny osoby se tvoří pomocí slovesa WILL.

Poselstvím tohoto článku bude ale více, než pouhé NA TO ZAPOMEŇTE. Ukážeme si, ve kterých případech se SHALL použít může a ve kterých se používá zcela běžně.

SHALL pro budoucí čas

Již jsem řekl, že SHALL jako vyjádření budoucnosti je již značně zastaralé. V mnoha případech to však není chyba. Pokud byste SHALL takto používali, bude vaše angličtina znít až přehnaně spisovně či literárně. Zkuste např. v češtině použít v hovoru slovíčko nechť či nějaký důmyslný přechodník.

We shall be back on June 2nd. -toto je přijatelné v britské angličtině.
We shan't be needing this. (SHAN'T = SHALL NOT) - opět přijatelné pouze v britské angličtině. V Americe by se dokonce mohlo stát, že dotyčný nebude slovo SHAN'T vůbec znát.

Toto použití je možné jen v prvních osobách. Ve starší angličtině se SHALL používalo ve všech osobách.

Pozn.: Převádíme-li takovou větu do nepřímé řeči, SHALL se změní na WOULD.

SHALL se však nepoužívá, když vyjadřujeme své rozhodnutí či sliby.

I will lend you the money, don't worry. - nikoliv I shall.
The bus is gone! -- Don't worry, we will take the next one. Nikoliv we shall!

SHALL pro výhrůžky a varování

Kdysi se SHALL používalo i pro výhrůžky a varování, to je ale dnes už velmi neobvyklé.

You shall pay for this!
He shall be sorry.

SHALL ve zdvořilostních otázkách

SHALL se používá ve zdvořilostních větách. V těchto případech ho překládáme jako 'mít něco udělat'. Prosíme tak někoho, aby nám řekl, co máme udělat. Tento typ vět se do nepřímé řeči převádí pomocí SHOULD.

Shall I open the window?
Which way shall I go?
What shall we do?
He asked what he should do.

Často se jedná i o návrhy. Proto se SHALL objevuje i v tázacím dovětku pro rozkazovací větu pro první osobu množného čísla.

Shall we go out for a drink?
Let's have a drink, shall we?
Let's go, shall we?

SHALL ve smlouvách apod.

SHALL se běžně používá i v různých formálních právních dokumentech, jako jsou smlouvy apod. V těch případech se jedná o velmi direktivní slovíčko, které můžeme přeložit i jako muset.

Neither party shall disclose any confidential information of the other party to third parties.

The client shall pay the monthly charge on or before due month.

Shrnutí

Když se na použití slovíčka SHALL podíváme celkově, můžeme vypozorovat jednu důležitou věc. Toto slovíčko má často poměrně direktivní náboj. Používáme ho, když někomu říkáme, co má dělat, nebo se ptáme, co máme dělat my. Tento význam podtrhuje i to, že minulý čas tohoto pomocného slovesa je slovíčko, které jistě velmi dobře znáte - SHOULD. I pomocí SHOULD vyjadřujeme, co by někdo měl dělat, popř. se ptáme, co si druhý myslí o tom, co bychom měli dělat my. Ve slovíčku SHALL je tento význam ještě silnější. I proto se překládá ve formální angličtině jako 'muset'.

V ostatních případech se ale od používání SHALL pomalu upouští, podobně jako od slovíček WHOM, NEEDN'T apod. Angličtina se mění a to, co ještě platilo v dobách, kdy v Čechách vycházely učebnicové hity typu 'Angličtina pro samouky', 'Angličtina pro jazykové školy' apod., je již zastaralé a přestává se používat i v britské angličtině. Podíváte-li se např. na britské učebnice, které vyšly v posledních letech, zjistíte, že slovo SHALL už téměř vůbec neučí.

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Ale já ano, ale já ne...

Gramatické cvičení zaměřené na pomocná slovesa použitá ve větách, konkrétně v dodatcích typu „ale já ano“ nebo „ale já ne“.
ELEMENTARY

Cvičení: pomocná slovesa

Otestujte si znalost používání pomocných sloves.

PRE-INTERMEDIATE

Polovičatá pravidla #2: GOING TO

Pojem ‚blízká budoucnost‘ není pro vysvětlení použití vazby GOING TO ideální, protože často vede studenty ke zbytečným chybám. Navíc zde vyvrátíme chybné tvrzení, že vazba GOING TO GO je nesprávná.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pomocné sloveso SHALL 29 44899 Od Ondrus poslední příspěvek
před 7 lety