Help for English

Neosobní trpný rod

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2022

Vysvětlení jednoho specifického použití trpného rodu. Víte, co přesně znamená věta ‘The passive is said to be difficult’? Jak se podobné věty tvoří?Neosobní trpný rod

V tomto článku si ukážeme velice zajímavou anglickou vazbu, která na první pohled může českým studentům přijít nesmyslná, ale která se v angličtině poměrně často používá. Jedná se o tzv. neosobní pasivum, tedy neosobní trpný rod. Podívejte se na tyto vzorové věty:

The passive is said to be difficult.
His girlfriend is said to be very rich.

Je zde trpný rod slovesa say, za kterým následuje infinitiv. Co však tyto věty znamenají?

Trpný rod je prý složitý.
Říká se, že jeho přítelkyně je hodně bohatá.

Je to tedy taková vazba, která mluví o tom, co je obecně známo, co se říká, co se ví, co se za co považuje apod. Je to typická fráze, kterou můžete sdělit někomu nějaký ‘drb’, aniž byste jakkoliv přijímali zodpovědnost za to, co říkáte (neříkáte to přeci vy, ale říkají to ostatní, všichni).

Nyní se podíváme, jak k této vazbě můžeme logicky dospět:

1 – People say that his girlfriend is very rich. TTT *1 – Zde je činný rod, v této větě je však slovo people zbytečné, o žádných konkrétních lidech nemluvíme, proto činný rod není ideální.

2 – It is said that his girlfriend is very rich. TTT *2 – Zde již používáme trpný rod, za kterým následuje vedlejší věta. Je zde ale opět docela zbytečný a prázdný podmět it. Tomu se právě vyhneme tím, když jako podmět použijeme skutečné téma věty, to, o čem skutečně mluvíme – o jeho přítelkyni:

3 – His girlfriend is said to be very rich. TTT *3  

Podobný příklad může být např. se slovesem know:

1 – Everybody knows that Steve is a liar. TTT *4 – zde je použitý činný rod
2 – It is known that Steve is a liar. TTT *5 – zde je však prázdný podmět it, kterému se můžeme šikovně vyhnout
3 – Steve is known to be a liar. TTT *6 Steve je ten, o kom se mluví, proto ho použijeme jako podmět věty, potom bude trpný rod, za kterým následuje infinitiv.

Tuto vazbu můžeme použít i pro dokonavé děje, tedy v případě, že se jedná o událost, která se už se stala:

1 – People think that my dog killed my neighbours' chickens. TTT *7
2 – It is thought that my dog killed my neighbours' chickens. TTT *8
3 – My dog is thought to have killed my neighbours' chickens. TTT *9 Zde použijeme dokonavý infinitiv (to have killed), protože je to událost, která se již stala. Obyčejný infinitiv by znamenal, že si lidé myslí, že můj pes zabíjí (nikoli zabil) sousedům slepice. Více v článku Dokonavý infinitiv.

V této stejné větě, o slepicích, lze také použít ještě jeden trpný rod. Jako podmět věty totiž místo psa můžeme použít SLEPICE. Slepice nic nezakusují (kromě náhodně nalezených žížal), proto zde bude trpný rod:

My neighbours' chickens are thought to have been killed by my dog. TTT *10 Je zde dokonavý a trpný infinitiv zároveň (to have been + minulé příčestí).

Samozřejmě je možné použít i zápory, potom ovšem musíte použít záporný infinitiv not to.

People say that he's not able to win. TTT *11
He's said not to be able to win. TTT *12

Slovesa

V těchto frázích se nejčastěji používají tato slovesa:

 • say – He is said to be very smart. TTT *13 
 • think – She is thought to be rich. TTT *14  
 • believe – He was believed to be innocent. TTT *15  
 • consider – The book is considered to be excellent. TTT *16  
 • know – The British are known to be very conservative. TTT *17  
 • suppose – They are supposed to return by midday. TTT *18  
 • expect – A new album is expected to come out in September. TTT *19  
 • claim – The phone is claimed to survive in extreme temperatures. TTT *20  
 • allege – The politician is alleged to have accepted a bribe. TTT *21  
 • report – Seven people were reported to have died. TTT *22  
 • prove – These chemicals are proved to cause severe health problems. TTT *23 (am. angl. proven)

Cvičení

Podívejte se na následující věty a zkuste si je převést na tuto vazbu, o které zde mluvíme. Když si ji řeknete, přejeďte myší přes žlutou ikonku a svoji odpověď si zkontrolujte.

 1. People say that the school is very good. – TTT *24
 2. People know that he is an excellent writer. – TTT *25
 3. Everybody thinks that he stole the money. – TTT *26
 4. People expect that the weather will change. – TTT *27
 5. My parents suppose that I will be at home by midnight. – TTT *28
 6. Historians believe that the incident started a war. – TTT *29

Závěrem

Tato větná struktura je pro angličtinu celkem typická. Jak jste mohli vidět, stejný význam se dá vyjádřit i jinak, a daleko jednodušším způsobem. Naučíte-li se však používat tento typ věty, vaše angličtina bude přirozenější. Navíc vás potom podobná věta nezaskočí, když ji uvidíte či uslyšíte použitou v textu.

Překlad:
 1. Lidé říkají, že jeho přítelkyně je velice bohatá.
 2. Říká se, že jeho přítelkyně je velmi bohatá.
 3. Jeho přítelkyně je prý velice bohatá.
 4. Každý ví, že Steve je lhář.
 5. Je známo, že Steve je lhář.
 6. O Stevovi se ví, že je to lhář.
 7. Lidé si myslí, že můj pes zakousl sousedům slepice.
 8. Panuje názor, že můj pes zakousl sousedům slepice.
 9. Panuje názor, že můj pes zabil sousedům slepice.
 10. Slepice sousedů prý zakousl (byly zakousnuty) mým psem.
 11. Lidé si myslí, že nemůže vyhrát.
 12. Prý nemůže vyhrát.
 13. Říká se, že je velmi inteligentní.
 14. Lidé si myslí, že je bohatá.
 15. Lidé věřili, že je nevinný.
 16. Ta kniha je považována za velice dobrou.
 17. Britové jsou známí tím, že jsou velmi konzervativní.
 18. Předpokládá se, že se vrátí do poledne.
 19. Očekává se, že v září vyjde jejich nové album.
 20. O tom telefonu se tvrdí, že přežije v extrémních teplotách.
 21. Ten politik je nařčen, že přijal úplatek.
 22. Podle zpráv zemřelo sedm lidí.
 23. Je dokázáno, že tyto chemikálie způsobují vážné zdravotní problémy.
 24. The school is said to be very good.
 25. He is known to be an excellent writer.
 26. He is thought to have stolen the money.
 27. The weather is expected to change.
 28. I'm supposed to be at home by midnight.
 29. The incident is believed to have started a war. / A war is believed to have been started by the incident.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Trpný rod - základy

Základy tvoření a používání trpného rodu

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Trpný rod - tvoření trpného rodu

Vyzkoušejte si tvoření trpného rodu: doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.

INTERMEDIATE

Trpný rod (the passive)

K čemu slouží trpný rod a proč je v angličtině obzvláště důležitý? Naučíte se ho tvořit a převádět věty v činném rodě do trpného.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Trpný rod II - 'The passive is said to be difficult.' 35 99730 Od Ritter poslední příspěvek
před 2 lety