Help for English

Trpný rod - základy

ELEMENTARY Vydáno dne 13.02.2022

Základy tvoření a používání trpného roduTrpný rod

Trpný rod v češtině (je postaveno, jste pozváni, bylo dokončeno, bude doprovázeno) není tolik běžný, ale v angličtině se jedná o téměř každodenní jev. Nejprve si ukážeme, jak se tvoří.

Tvoření trpného rodu

Pro tvoření trpného rodu je nutné znát takzvané minulé příčestí sloves (někdy se mu také říká příčestí trpné).

Minulé příčestí

Minulé příčestí pravidelných sloves je stejné jako minulý čas, tedy tvoří se pomocí koncovky -ed. Např.:

 • finish – finished
 • invite – invited
 • stop – stopped
 • close – closed

U nepravidelných sloves si tvar jejich minulého příčestí musíme zapamatovat. Ve výpisech nepravidelných sloves to bývá třetí uvedený tvar. Např.:

 • buy – bought – bought
 • see – saw – seen
 • cut – cut – cut
 • write – wrote – written

Trpný rod sloves

Trpný rod sloves vytvoříme pomocí slovesa být a výše uvedeného minulého příčestí.

 • be finished – být dokončen
 • be invited – být pozván
 • be stopped – být zastaven
 • be closed – být uzavřen
 • be bought – být koupen
 • be seen – být viděn
 • be cut – být ukrojen, uříznut
 • be written – být napsán

Trpný rod v přítomném a minulém čase

Ve větách jednoduše budeme časovat sloveso být tak, jak jsme zvyklí. V přítomném čase to tedy bude např. am, you are, he is:

These cars are made in France. TTT *1
Paper is made from wood. TTT *2
The windows are washed every year. TTT *3
The page is updated every day. TTT *4
English is spoken almost everywhere. TTT *5  

Stejně tak postupujeme v minulém čase, kde bude sloveso být ve tvaru was nebo were:

We were invited to Mark's party. TTT *6
The telephone was invented by Alexander Graham Bell. TTT *7
The book was written by a Spanish author. TTT *8
The castle was built in the 14th century. TTT *9
We were stopped by the police. TTT *10  

Trpný rod v záporech

V záporných větách jednoduše přidáme ke slovesu být zápornou částici not, tak jak jsme zvyklí. I zde samozřejmě používáme v mluveném či neformálním psaném projevu stažené tvary.

Latin isn't spoken anywhere today. TTT *11
You aren't invited! TTT *12
wasn't invited to the party. TTT *13
Rome wasn't built in a day. TTT *14  

Použití trpného rodu

V češtině můžeme na první místo ve větě dát podmět i předmět věty, podle toho, o čem se mluví:

 • Můj kamarád napsal knihu. (Mluvím o svém kamarádovi, říkám, co udělal.)
 • Tu knihu napsal můj kamarád. (Mluvím o té knize, říkám, kdo ji napsal.)

V angličtině ale takto slovosled měnit nemůžeme. Na prvním místě v angličtině je podmět a předmět patří až za sloveso. Kdyby neexistoval trpný rod, mohli bychom v angličtině říci pouze:

My friend wrote a book. TTT *15 (Mluvím o svém kamarádovi, říkám, co udělal.)

I v angličtině však můžeme na první místo umístit předmět věty. Protože kniha nic nenapsala (není činitelem děje), ale byla napsána (je jen pasivním účastníkem), musíme použít trpný rod.

The book was written by my friend. TTT *16 (Mluvím o té knize, říkám, kdo ji napsal.)

Všimněte si překladu – Tu knihu napsal můj kamarád. Samozřejmě bychom mohli použít český trpný rod (ta kniha byla napsána mým kamarádem), ale takové znění by bylo nepřirozené, moc formální. Tak opravdu česky nemluvíme. V angličtině však trpný rod patří do každodenního života.

Trpný rod tedy používáme všude tam, kde činitel děje není to, o čem ve skutečnosti mluvím. Mluvím o knize a o tom, kdo ji napsal? Trpný rod. Mluvím o Americe a o tom, kdy byla objevena? Trpný rod. Mluvím o svém kole a o tom, že mi ho ukradli? Trpný rod. Podívejte se na další příklady:

Australia was discovered in 1770. TTT *17 (není zde důležité, kdo to byl)
Spanish is spoken both in Spain and in America. TTT *18 (mluví tak obecně lidé na těchto místech, nejsou důležití, mluvíme o jazyce)
My dad was fired from his job. TTT *19 (vyhodil ho pravděpodobně šéf, ten tu ale není důležitý)
My computer was hacked! TTT *20 (ani nevím, kdo to byl, pouze mluvím o tom, co se stalo s mým počítačem)

Ani v jedné z těchto vět není činitel děje nijak důležitý. Pokud bychom ho chtěli ve větě uvést, použijeme ho na konci věty za předložkou by/'baɪ/.

Australia was discovered by James Cook. TTT *21
The website is visited by thousands of people every day. TTT *22  

Překlad:
 1. Tato auta se vyrábí ve Francii.
 2. Papír se dělá ze dřeva.
 3. Ta okna se myjí každý rok.
 4. Ta stránka je každý den aktualizována.
 5. Anglicky se mluví skoro všude.
 6. Byli jsme pozváni na Markův večírek.
 7. Telefon vynalezl Alexander Graham Bell.
 8. Tu knihu napsal španělský autor.
 9. Ten hrad byl postaven ve 14. století.
 10. Zastavila nás policie.
 11. Latinsky se dnes nikde nemluví.
 12. Ty nejsi zvaný!
 13. Já jsem na tu oslavu nebyl pozván.
 14. Řím nebyl postaven za den.
 15. Můj kamarád napsal knihu.
 16. Tu knihu napsal můj kamarád.
 17. Austrálii objevili v roce 1770.
 18. Španělsky se mluví jak ve Španělsku, tak v Americe.
 19. Mého tátu vyhodili z práce.
 20. Někdo se mi naboural do počítače!
 21. Austrálii objevil James Cook.
 22. Tu stránku navštěvují tisíce lidí každý den.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Trpný rod

Test zaměřený na základy tvoření a používání trpného rodu

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Trpný rod - tvoření trpného rodu

Vyzkoušejte si tvoření trpného rodu: doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.

UPPER-INTERMEDIATE

The Passive (test)

Test zaměřený na používání činného a trpného rodu v různých gramatických strukturách.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář