Help for English

The Passive (test)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2015

Test zaměřený na používání činného a trpného rodu v různých gramatických strukturách.  1. Last year the parade ________ due to heavy rain.

  2. The Human Resources Department ________ my application and didn't even bother to tell me why.

  3. He kissed her the way everyone dreams of ________.

  4. A biennial event is an event which ________ once every two years.

  5. So far the organizers ________ Bryan Adams on the festival's lineup.

  6. My cat really enjoys ________ with a brush or a comb.

  7. There are still a few issues that need ________.

  8. I can't stand people ________ me when I'm studying.

  9. The thief was smiling while he ________. He knew they would have to let him go.

  10. Kids are used to ________ what to do. What they need to learn is how to make their own decisions.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (the passive)

V tomto příspěvku se dočtete, k čemu trpný rod slouží a proč je v angličtině obzvláště důležitý. Naučíte se ho tvořit a převádět věty v činném rodě do trpného.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Trpný rod - tvoření trpného rodu

Vyzkoušejte si tvoření trpného rodu: doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.

INTERMEDIATE

Cvičení: Činný a trpný rod

Doplňte do vět deset sloves v činném nebo trpném rodě.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The Passive (test) 6 6212 Od Holy123 poslední příspěvek
před 2 lety