Help for English

Modální slovesa

INTERMEDIATE

Should have (cvičení)

Marek Vít | 22. 9. 2017 | komentáře: 4

Procvičte si modální strukturu SHOULD HAVE + minulé příčestí na deseti větách.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Marek Vít | 17. 4. 2011 | komentáře: 17

Praktický článek, ve kterém se naučíte používat modální sloveso MAY a MIGHT. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Marek Vít | 19. 6. 2009 | komentáře: 38

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení #1

Marek Vít | 24. 6. 2006 | komentáře: 18

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.) Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Marek Vít | 23. 6. 2006 | komentáře: 116

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa

Marek Vít | 16. 6. 2006 | komentáře: 161

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, používání, rozdělení, význam, příklady použití, opisy. Pokračování článku »