Help for English

Modální slovesa

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MAYBE vs. MAY BE

Roman Svozílek | 28. 4. 2023

Umíte správně používat MAYBE a MAY BE? Procvičte si to.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

TEST: Vyjadřování dedukcí

Roman Svozílek | 3. 3. 2023

Umíte používat modální slovesa pro vyjádření dedukcí?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vyjadřování dedukcí

Roman Svozílek | 27. 8. 2021 | komentáře: 3

Víte, jak v angličtině vyjádřit ‘určitě ano’, ‘určitě ne’ či ‘možná ano’? Použijete modální slovesa.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Marek Vít | 20. 7. 2021 | komentáře: 85

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Marek Vít | 17. 7. 2021 | komentáře: 25

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa

Marek Vít | 15. 7. 2021 | komentáře: 98

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, používání, rozdělení, význam, příklady použití, opisy.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Marek Vít | 5. 11. 2020 | komentáře: 10

Článek, ve kterém se naučíte používat modální slovesa MAY a MIGHT místo slova MAYBE.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Should have (cvičení)

Marek Vít | 22. 9. 2017 | komentáře: 4

Procvičte si modální strukturu SHOULD HAVE + minulé příčestí na deseti větách.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení 2

Lucka Skrčená | 20. 2. 2014 | komentáře: 17

Další cvičení na minulá modální slovesa. Do vět s trochou kontextu budete sami vpisovat své odpovědi.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení 1

Marek Vít | 24. 6. 2006 | komentáře: 18

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)

Pokračování článku »