Help for English

Minulá modální slovesa - cvičení 2

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.02.2014

Další cvičení na minulá modální slovesa. Do vět s trochou kontextu budete sami vpisovat své odpovědi.Do prázdného okénka doplňujte tvary minulých modálních sloves s příčestím minulým příslušného slovesa v závorce. V případě záporných tvarů vpisujte zkrácené formy shouldn't, couldn't apod.

 1. ‘Where was Josh? He didn’t show up at the party!‘
  ’I don't know. He in traffic.' (be stuck)

 2. ‘I saw your girlfriend on Thursday. She was making out with Patrick.’
  ‘It her. Are you sure?’ (be)

 3. ‘I was moving that old piano of mine and now my back hurts so badly!’
  ‘Why didn’t you call? I you.' (help)

 4. ‘I went to Sarah’s to apologize but she was still furious, shouting and throwing things at me.‘
  ’Well, you she would still be angry.' (know)

 5. ‘I went to Berlin by train last Sunday and I was so bored! I a book with me.’ (take)

 6. ‘We went to Brasil for the Dance Carnival last summer.’
  ‘Oh, really? It great!’ (be)

 7. The party yesterday was a bit tough. I have a headache now. I guess I so much beer. (drink)

 8. Caroline away if she weren't scared to death. I know her, trust me. (run)

 9. The burglars through the window but why aren't there any fingerprints on it then? (get in)

 10. My husband them the password, he didn't know it. It must have been someone else. (tell)Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Should have (cvičení)

Procvičte si modální strukturu SHOULD HAVE + minulé příčestí na deseti větách.

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení 1

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulá modální slovesa - cvičení #2 17 12177 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem