Help for English

Should have (cvičení)

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.09.2017

Procvičte si modální strukturu SHOULD HAVE + minulé příčestí na deseti větách.Should have (cvičení)

Vazbu SHOULD HAVE + minulé příčestí používáme, když chceme vyjádřit, že někdo býval měl něco udělat, ale neudělal. To nyní vnímáme jako chybu.

should have taken an umbrella. – Měl jsem si vzít deštník. (Ale nevzal, byla to chyba)

Zkuste doplnit tuto strukturu do následujících deseti vět. Zamyslete se vždy nad významem a kromě správné vazby SHOULD HAVE doplňte i vhodné sloveso ve správném tvaru.

Do každé mezery doplňte tři slova.

  1. I burnt my hand. – You more careful.

  2. It took me hours to put the bookcase together. I the instructions, instead of throwing them away.

  3. Nobody liked the soup. Maybe I less salt.

  4. Mom, I'm cold. – Well, you the coat, like I told you to.

  5. My plants are dead. I them more often.

  6. I'm hungry and it's not even lunchtime. – You a bigger breakfast.

  7. There was nothing to drink at the party. I my own bottle.

  8. I overslept this morning. – Well, you two alarms.

  9. She seemed unhappy with the present. I her something more expensive.

  10. You were right. I to your advice.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení 1

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení 2

Další cvičení na minulá modální slovesa. Do vět s trochou kontextu budete sami vpisovat své odpovědi.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Should have (cvičení) 4 4610 Od Petr Lundák poslední příspěvek
před 7 lety