Help for English

MAYBE nebo MAY BE?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.11.2020

Článek, ve kterém se naučíte používat modální slovesa MAY a MIGHT místo slova MAYBE.MAYBE vs. MAY BE

V dnešním článku se zaměříme na slovíčko maybe/'meɪbi/ a modální slovesa may/'meɪ/ a might/'maɪt/.

Článek je určen především středně pokročilým studentům angličtiny, ale ani ti méně pokročilí by neměli mít problém naučit se správně používat may ve větách v přítomném a budoucím čase (použití v minulosti už je pro pokročilejší).

maybe

Slovo maybe/'meɪbi/ patří k těm, která se student angličtiny naučí velice brzy, má význam možná.

Maybe you're right. TTT *1
Maybe he's innocent. TTT *2
Maybe we'll go out. TTT *3
Maybe your boyfriend is lying to you. TTT *4
Maybe he will die. TTT *5
Maybe she's going to tell her dad about it. TTT *6  

Všimněte si, že maybe je většinou na začátku věty. Studenti zde často chybují a podle českých vět, kde se slovo “možná” může objevit téměř kdekoli, ho dosazují v angličtině nahodile, což je špatně:

I will maybe come tomorrow.
maybe will come tomorrow.
Maybe I will come tomorrow.

Pozn.: Někdy mají studenti pocit, že se slovo maybe uprostřed věty běžně používá, že to už určitě slyšeli. To ale trochu předbíháme. Proč takto uvažují, si řekneme později.

Pokud se naučíte používat maybe na začátku věty, bude to určitě jen dobře, ale tento článek vás chce naučit něco jiného. V angličtině totiž existuje ještě jiný způsob, jak vyjádřit stejnou myšlenku. Ten je možná častější, než samotné slovíčko “maybe”.

O tom druhém způsobu ale studenti buď nevědí a pokud ano, už si natolik zvykli na “maybe”, že se jim nechce začít používat jinou vazbu.

Tou “jinou vazbou” je vazba modálního slovesa may a významového slovesa. Vždyť ono maybe je vlastně složeným tvarem modálu MAY a slovesa BÝT.

Místo toho, abychom větu začali slovíčkem maybe, použijeme z něj jen část may (tedy modální sloveso) a přidáme významové sloveso.

Ano, tato věta by sice doslova mohla znamenat “on tam smí jít zítra”, ale podle kontextu může také znamenat (a většinou znamená) “možná tam půjde zítra”.

Všimněte si také toho, že v druhé větě vypadlo modální sloveso will, které vyjadřuje budoucí čas. Dvě modální slovesa totiž v angličtině nelze použít, proto jsme místo WILL dosadili MAY.

Pojďme si ale ukázat situaci, kdy je ve větě významové sloveso be:

Princip je pochopitelně stejný, ale zde se “potkají” vedle sebe slovíčka may a be. Nejde ovšem o slovo maybe.

To je jeden z důvodů proč jsou někteří pokročilejší studenti přesvědčeni, že slýchají slovo “maybe” uprostřed věty. Je tam ovšem may be, nikoli maybe (i když v běžné řeči to zní pochopitelně stejně). Takto se se slovesem may pracuje v přítomnémbudoucím čase. Pojďme si ukázat další věty:

Maybe you are right. = You may be right. TTT *7
Maybe I'm wrong. = may be wrong. TTT *8
Maybe he is innocent. = He may be innocent. TTT *9
Maybe we will go out. = We may go out. TTT *10
Maybe he has a cold. = He may have a cold. TTT *11
Maybe they will win. = They may win. TTT *12
Maybe I will see you tomorrow. = may see you tomorrow. TTT *13
Maybe he will die. = He may die. TTT *14
Maybe he is lying to you. = He may be lying to you. TTT *15
Maybe she is going to tell her dad. = She may be going to tell her dad. TTT *16

Vidíte, že to není nic těžkého a lze takto předělat téměř každá věta se slovíčkem maybe. Zápor vyjádříme přidáním not k modálnímu slovesu:

Maybe he isn't who he says he is. = He may not be who he says he is. TTT *17
Maybe he won't tell you his name. = He may not tell you his name. TTT *18
Maybe he isn't lying. = He may not be lying. TTT *19

Minulý čas – pro pokročilejší

Výše zmíněné platí pouze pro věty v přítomném a budoucím čase. Co ale udělat s větou, která vyjadřuje, že se něco možná stalo nebo nestalo, tedy minulý čas? Samozřejmě můžeme použít již zmíněné maybe:

Maybe they kissed. TTT *20
Maybe your brother borrowed it. TTT *21
Maybe she was hurt. TTT *22
Maybe I left it somewhere. TTT *23
Maybe Johnny didn't steal the wallet. TTT *24  

I tyto věty lze vyjádřit pomocí modálu may. Tentokrát za ním ale nebude základní tvar významového slovesa (may be, may go, may have) ale tzv. dokonavý infinitiv, což je pomocné have a minulé příčestí (třetí tvar) významového slovesa (may have been, may have gone, may have had).

Maybe they kissed. = They may have kissed.
Maybe your brother borrowed it. = Your brother may have borrowed it.
Maybe she was hurt. = She may have been hurt.
Maybe I left it somewhere. = may have left it somewhere.

V záporu se opět přidá not za may:

Maybe Johnny didn't steal it. = Johnny may not have stolen it.

Pozor! Spojení have been, have gone apod. zde není předpřítomný čas, pouze se mu tvarem podobá. Jedná se o typ infinitivu.

Pozn.: Více se dočtete v článku Dokonavý infinitiv a Minulá modální slovesa.

may vs. might

Zatímco pomocí maybe vyjádříme pouze obyčejné “možná”, díky modálním slovesům můžeme naznačit širší škálu pravděpodobnosti. Vedle may totiž můžeme stejným způsobem použít modální sloveso might/'maɪt/. To označuje o něco menší pravděpodobnost než may:

We may go there. vs. We might go there.

Obě tyto věty vyjadřují, že tam možná půjdeme. Věta s might ale znamená, že pravděpodobnost je menší, proto se nabízí třeba český překlad “není vyloučené, že tam půjdeme”.

Sloveso might lze místo may dosadit ve všech výše uvedených případech, např.:

You might be right.
He might be innocent.
He might not be lying.
They might have kissed.
He might not have stolen it.

Použití may a might pro vyjádření českého možná patří mezi tzv. sekundární významy modálních sloves. Podobně lze vyjádřit, že se něco určitě stane/stalo, nebo naopak určitě nestane/nestalo. Více v článku Modální slovesa.

Cvičení

Nyní si můžete zkusit, jak toto použití zvládáte v praxi. Větu v duchu (nebo na papíru) změňte a místo maybe použijte modální may a významové sloveso. Pak se podívejte do bublinky na správné řešení a případně překlad.

 1. Maybe he's smart. TTT *25
 2. Maybe my parents aren't at home. TTT *26
 3. I'm busy but maybe your father will help you. TTT *27
 4. Maybe he likes Sarah. TTT *28
 5. Maybe she works all night. TTT *29
 6. Maybe Peter is her new boyfriend. TTT *30
 7. Maybe they will be gone for a few days. TTT *31
 8. Maybe he isn't handsome but he's very rich. TTT *32
 9. Maybe she can't swim. TTT *33
 10. Maybe they don't speak English. TTT *34
 11. Maybe he's working right now. TTT *35
 12. Maybe she works as a teacher. TTT *36
 13. Maybe this is the end of the world. TTT *37

Pro pokročilejší:

 1. Maybe the police caught him. TTT *38
 2. Maybe somebody has found it. TTT *39
 3. Maybe he escaped the police. TTT *40
 4. Maybe he had to go to work. TTT *41
 5. Maybe the dog ran away. TTT *42
 6. Maybe the fire didn't destroy everything. TTT *43
 7. Maybe somebody survived the crash. TTT *44

Závěrem

Anglické možná lze vyjádřit mnoha různými způsoby. Viz například náš článek Anglické ‘možná’. Dnes jsme se zaměřili jen na jeden z nich a to z toho důvodu, že ho studenti téměř nepoužívají a přitom je v angličtině běžnější, než samotné slůvko maybe. Doporučujeme tedy vyzkoušet si cvičení uvedené výše a začít tento nový způsob používat v mluvené i psané angličtině.

Překlad:
 1. Možná máš pravdu.
 2. Možná je nevinný.
 3. Možná půjdeme ven.
 4. Možná ti tvůj přítel lže.
 5. Možná zemře.
 6. Možná má v plánu říct o tom svému tátovi.
 7. Možná máš pravdu.
 8. Možná se mýlím.
 9. Možná je nevinný.
 10. Možná se půjdeme ven bavit.
 11. Možná je nachlazený.
 12. Možná vyhrajou.
 13. Možná se zítra uvidíme.
 14. Možná umře.
 15. Možná ti lže.
 16. Možná to řekne svému otci.
 17. Možná není tím, kým tvrdí že je.
 18. Možná ti neřekne, jak se jmenuje.
 19. Možná nelže.
 20. Možná si dali pusu.
 21. Možná si to půjčil tvůj brácha.
 22. Možná byla zraněná.
 23. Možná jsem to někde zapomněl.
 24. Možná Johnny tu peněženku neukradl.
 25. He may be smart. (Možná je chytrý.)
 26. My parents may not be at home. (Moji rodiče možná nejsou doma.)
 27. I'm busy but your father may help you. (Já mám hodně práce ale možná ti pomůže táta.)
 28. He may like Sarah. (Možná se mu líbí Sarah.)
 29. She may work all night. (Možná je celou noc v práci.)
 30. Peter may be her new boyfriend. (Petr je možná její nový kluk.)
 31. They may be gone for a few days. (Možná teď budou pár dní pryč.)
 32. He may not be handsome but he's very rich. (Možná není fešák ale je velmi bohatý.)
 33. She may not be able to swim. (Možná neumí plavat.)
 34. They may not speak English. (Možná nemluví anglicky.)
 35. He may be working right now. (Možná je právě v práci.)
 36. She may work as a teacher. (Možná pracuje jako učitelka.)
 37. This may be the end of the world. (Tohle je možná konec světa.)
 38. The police may have caught him. (Možná ho policie chytila.)
 39. Somebody may have found it. (Někdo to možná našel.)
 40. He may have escaped the police. (Možná uprchl policii.)
 41. He may have had to go to work. (Možná musel jít do práce.)
 42. The dog may have run away. (Ten pes možná utekl.)
 43. The fire may not have destroyed everything. (Ten požár možná nezničil všechno.)
 44. Somebody may have survived the crash. (Někdo možná tu nehodu přežil.)
Překlad:
 1. Možná máš pravdu.
 2. Možná je nevinný.
 3. Možná půjdeme ven.
 4. Možná ti tvůj přítel lže.
 5. Možná zemře.
 6. Možná má v plánu říct o tom svému tátovi.
 7. Možná máš pravdu.
 8. Možná se mýlím.
 9. Možná je nevinný.
 10. Možná se půjdeme ven bavit.
 11. Možná je nachlazený.
 12. Možná vyhrajou.
 13. Možná se zítra uvidíme.
 14. Možná umře.
 15. Možná ti lže.
 16. Možná to řekne svému otci.
 17. Možná není tím, kým tvrdí že je.
 18. Možná ti neřekne, jak se jmenuje.
 19. Možná nelže.
 20. Možná si dali pusu.
 21. Možná si to půjčil tvůj brácha.
 22. Možná byla zraněná.
 23. Možná jsem to někde zapomněl.
 24. Možná Johnny tu peněženku neukradl.
 25. He may be smart. (Možná je chytrý.)
 26. My parents may not be at home. (Moji rodiče možná nejsou doma.)
 27. I'm busy but your father may help you. (Já mám hodně práce ale možná ti pomůže táta.)
 28. He may like Sarah. (Možná se mu líbí Sarah.)
 29. She may work all night. (Možná je celou noc v práci.)
 30. Peter may be her new boyfriend. (Petr je možná její nový kluk.)
 31. They may be gone for a few days. (Možná teď budou pár dní pryč.)
 32. He may not be handsome but he's very rich. (Možná není fešák ale je velmi bohatý.)
 33. She may not be able to swim. (Možná neumí plavat.)
 34. They may not speak English. (Možná nemluví anglicky.)
 35. He may be working right now. (Možná je právě v práci.)
 36. She may work as a teacher. (Možná pracuje jako učitelka.)
 37. This may be the end of the world. (Tohle je možná konec světa.)
 38. The police may have caught him. (Možná ho policie chytila.)
 39. Somebody may have found it. (Někdo to možná našel.)
 40. He may have escaped the police. (Možná uprchl policii.)
 41. He may have had to go to work. (Možná musel jít do práce.)
 42. The dog may have run away. (Ten pes možná utekl.)
 43. The fire may not have destroyed everything. (Ten požár možná nezničil všechno.)
 44. Somebody may have survived the crash. (Někdo možná tu nehodu přežil.)

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MAYBE vs. MAY BE

Umíte správně používat MAYBE a MAY BE? Procvičte si to.

PRE-INTERMEDIATE

Anglické 'možná'

Článek o tom, jak vyjádřit, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.

INTERMEDIATE

Vyjadřování dedukcí

Víte, jak v angličtině vyjádřit ‘určitě ano’, ‘určitě ne’ či ‘možná ano’? Použijete modální slovesa.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MAYBE nebo MAY BE? 10 30211 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety