Help for English

MAYBE nebo MAY BE?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.04.2011

Praktický článek, ve kterém se naučíte používat modální sloveso MAY a MIGHT.MAYBE vs MAY BE

V dnešním článku se zaměříme poněkud praktičtěji na slovíčko MAYBE a modální slovesa MAY a MIGHT.

Článek je určen především středně pokročilým studentům angličtiny, ale ani ti méně pokročilí by neměli mít problém naučit se správně používat MAY ve větách v přítomném a budoucím čase.

 

MAYBE

Slovo MAYBE patří k těm, která se student angličtiny naučí velice brzy. Velmi dobře se nám překládá jako 'možná'.

Maybe you're right.
Maybe he's innocent.
Maybe we'll go out.
Maybe your boyfriend is lying to you.
Maybe he will die.
Maybe she's going to tell her dad about it.

To vše je hezké, ale jde to říci i jinak, stejně hezky (pokud ne dokonce lépe). O tom druhém způsobu ale studenti buď nevědí a pokud ano, už si natolik zvykli na MAYBE, že se jim nechce začít používat jinou vazbu.

Tou "jinou vazbou" je vazba modálního slovesa MAY a významového slovesa. Vždyť ono MAYBE je vlastně složeným tvarem modálu MAY a slovesa BÝT.

Místo toho, abychom větu začali slovíčkem MAYBE a potom použili přítomný či budoucí čas, můžeme MAYBE vynechat úplně a významové sloveso věty potom použít s modálem MAY:

Maybe you are right. = You may be right.
Maybe he is innocent. = He may be innocent.
Maybe we will go out. = We may go out.
Maybe he will die. = He may die.
Maybe your boyfriend is lying to you. = Your boyfriend may be lying to you.
Maybe she is going to tell her dad. = She may be going to tell her dad.

Vidíte, že to není nic těžkého a lze takto předělat téměř každá věta se slovíčkem MAYBE.

 

Zápor

Zápor vyjádříme přidáním NOT k modálnímu slovesu:

Maybe he isn't who he says he is. = He may not be who he says he is.
Maybe he won't tell you his name. = He may not tell you his name.
Maybe he isn't lying. = He may not be lying.

 

Minulý čas - pro pokročilejší

Co ale udělat s větou, která vyjadřuje, že se něco možná stalo nebo nestalo? Pomocí MAYBE je to jednoduché.

Maybe they kissed.
Maybe your brother borrowed it.
Maybe she was hurt.
Maybe I left it somewhere.
Maybe Johnny didn't steal the wallet.

I tyto věty lze vyjádřit pomocí modálu MAY. Tentokráte za ním ale nebude základní tvar významového slovesa (MAY BE, MAY GO, MAY HAVE) ale tzv. dokonavý infinitiv, což je pomocné HAVE a min. příčestí (třetí tvar) významového slovesa (MAY HAVE BEEN, MAY HAVE GONE, MAY HAVE HAD).

Maybe they kissed. = They may have kissed.
Maybe your brother borrowed it. = Your brother may have borrowed it.
Maybe she was hurt. = She may have been hurt.
Maybe I left it somewhere. = I may have left it somewhere.

V záporu by se opět jen přidalo NOT za MAY:

Maybe Johnny didn't steal it. = Johnny may not have stolen it.

Pozor: HAVE BEEN / HAVE GONE apod. zde není předpřítomný čas, pouze se mu tvarem podobá. Jedná se o typ infinitivu.

 

MAY vs. MIGHT

Zatímco pomocí MAYBE vyjádřímé pouze obyčejné MOŽNÁ, díky modálním slovesům můžeme naznačit širší škálu pravděpodobnosti. Můžeme totiž úplně stejným způsobem použít modální sloveso MIGHT. To označuje o něco menší pravděpodobnost než MAY:

We may go there. x We might go there.

Obě tyto věty vyjadřují, že tam možná půjdeme. Věta s MIGHT ale znamená, že pravděpodobnost je menší. Tedy přeložit to můžeme jako např. "Není vyloučené, že tam půjdeme."

MIGHT bychom si za MAY mohli dosadit ve VŠECH výše uvedených případech!

 

Cvičení

Nyní si zkuste přepsat následujících pár vět pomocí MAY. Prvních sedm vět je jednodušších, poslední tři jsou pro pokročilější:

1.
Maybe you're wrong.
You wrong.

2.
Maybe you don't like me.
You me.

3.
Maybe he loves her.
her.

4.
Maybe we'll go on holiday to Hawaii next year.
on holiday to Hawaii next year.

5.
Maybe she won't believe you.
you.

6.
Maybe she can swim.
She swim.

7.
Maybe he's going to buy her a car.
He buy her a car.

8.
Maybe he became one of them.
one of them.

9.
Maybe she didn't understand what you said.
She what you said.

10.
Maybe they've run away with each other.
away with each other.

Další cvičení si zkuste už jen ústně. Řekněte si správnou variantu a potom se podívejte do bublinky na správné řešení a případný překlad. V druhé polovině cvičení jsou obsaženy i věty pro pokročilejší.

 1. Maybe he's smart.
 2. Maybe my parents aren't at home.
 3. I'm busy but maybe your father will help you.
 4. Maybe he likes Sarah.
 5. Maybe she works all night.
 6. Maybe Peter is her new boyfriend.
 7. Maybe they will be gone for a few days.
 8. Maybe he isn't handsome but he's very rich.
 9. Maybe somebody has found it.
 10. Maybe she can't swim.
 11. Maybe they don't speak English.
 12. Maybe he escaped the police.
 13. Maybe the police caught him.
 14. Maybe he's working right now.
 15. Maybe he had to go to work.
 16. Maybe she works as a teacher.
 17. Maybe the dog ran away.
 18. Maybe the fire didn't destroy everything.
 19. Maybe somebody survived the crash.
 20. Maybe this is the end of the world.

 

Závěrem

Anglické možná lze vyjádřit mnoha různými způsoby. Viz např. článek Anglické "možná". Dnes jsme se zaměřili jen na jeden z nich a to z toho důvodu, že ho ne moc studentů používá a přitom v angličtině je přibližně stejně běžný (ve formální angličtině ještě dokonce běžnější) jako používání slovíčka MAYBE. Doporučuji tedy vyzkoušet si cvičení uvedená výše a začít tento nový způsob používat v mluvené i psané angličtině.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Anglické 'možná'

Článek o tom, jakou gramatiku použít pro vyjádření toho, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.
PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa (test) #1

Test používání základních modálních sloves a jejich opisů pro mírně pokročilé studenty.
INTERMEDIATE

Billy Joel - You May Be Right

Slovíčka z písně Billyho Joela
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MAYBE nebo MAY BE? 17 26931 Od swimmer poslední příspěvek
před 7 lety