Help for English

Anglické 'možná'

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.07.2007

Článek o tom, jakou gramatiku použít pro vyjádření toho, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.Anglické 'možná'

Velmi častým slůvkem v českých větách bývá výraz 'možná'. Pokud jste si otevřeli slovník a pokusili se toto slovo vyhledat, pravděpodobně jste našli pěkný anglický překlad MAYBE. Dnes se podíváme, jak se toto slovo používá a jak lze možnost či pravděpodobnost v angličtině vyjádřit jinak.

MAYBE, PERHAPS

Příslovce MAYBE a PERHAPS jsou víceméně synonyma, a lze je přeložit do češtiny jako 'možná'. PERHAPS se především používá v britské angličtině ve formálním stylu. MAYBE je daleko běžnější.

Stojí většinou na začátku věty a říká, že to, co tato věta vyjadřuje, je možné:

Maybe I'll go out with Lynn tonight.
Maybe he doesn't understand English.
She's not here. Maybe she's changed her mind.

Často se používá jako krátká neurčitá odpověď:

Will you call me tomorrow? -- Maybe.
Do you think Kate likes me? -- I don't know, maybe.

Lze ho použít také pro udání odhadu nějakého počtu či množství:

There were 30, maybe 40, people at the party.
I think she's about 20, maybe 25.

Pomocí MAYBE také lze někomu něco navrhnout:

Maybe you should stop treating her like a child.
Maybe we should go.

MAY, MIGHT

Místo příslovce MAYBE ve větě se ale v angličtině mnohem více používá modální sloveso MAY + zákl. tvar slovesa.

Maybe you're right = You may be right.
Maybe I'll go to the party = I may go to the party.
Maybe there will be too many people. = There may be too many people.

(Příslovce MAYBE, jak jste si možná všimli, je vlastně vytvořené ze dvou slov: MAY+ BE - může být.)

Úplně stejným způsobem se používá modální sloveso MIGHT a COULD.

It might/could rain tomorrow.
I might get an A in the test.

MIGHT vyjadřuje o trochu menší pravděpodobnost než MAY, větu s MIGHT tedy spíše přeložíme jako 'mohlo by, není vyloučeno atd.):

It may rain tonight. - možná bude pršet, věřím tomu
It might rain tonight. - připouštím, že by pršet mohlo, ale snad tomu ani nevěřím

Zápor se u těchto sloves vyjadřuje přidáním NOT za modální sloveso:

I may not be there in time.
She might not know about their wedding.

Chceme-li říci, že se možná už něco stalo (v minulosti), použijeme modální slovesa MAY/MIGHT (popř. COULD) za kterým následuje dokonavý infinitiv (HAVE + min. příčestí):

He may have had an accident.
We might have left it at home.
My parents could have got lost.

PROBABLY a LIKELY

Tyto dva výrazy používáme tehdy, kdy je něco pravděpodobné. PROBABLY je příslovce, ve větě se většinou používá před hlavním slovesem (popř. za slovesem být):

I'll probably fail again.
They are probably in bed already.

Přídavné jméno LIKELY se používá úplně jinak, a to se slovesem být ve vazbě s infinitivem (TO BE LIKELY TO), nebo s vedlejší větou (TO BE LIKELY THAT).

He will probably be late = It's likely that he'll be late / He is likely to be late.
It will probably rain = It's likely that it'll rain. / It's likely to rain.

He is probably at school. =
= He's likely to be at school.

He will probably spend the rest of his life in prison. =
= He is likely to spend the rest of his life in prison.

Pokud se jedná o něco, co již pravděpodobně proběhlo, můžeme si pomoci opět dokonavým infinitivem (to have done, to have been apod.):

He probably saw a lawyer. =
= He's likely to have seen a lawyer.

Je-li něco nepravděpodobné, používáme úplně stejným způsobem záporné slůvko UNLIKELY:

He's unlikely to be here in time.
It's unlikely that it'll rain today.

LIKELY se ale jinak používá jako běžné přídavné jméno:

I think a) is the most likely answer.
Rain is highly unlikely.
Life on Mars is very likely.

Závěrem

Ukázali jsme si nejběžnější způsoby, jak lze v angličtině vyjádřit možnost a pravděpodobnost. Všechna tyto slovíčka a vazby by měl student angličtiny dobře znát, umět je používat a oprostit se od neustálého 'MAYBE'. Jeho angličtina potom bude bohatší, přirozenější a idiomatičtější.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Praktický článek, ve kterém se naučíte používat modální sloveso MAY a MIGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.
INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Anglické 'možná' 32 49056 Od halager poslední příspěvek
před 6 lety