Help for English

Anglické 'možná'

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.07.2007

Článek o tom, jakou gramatiku použít pro vyjádření toho, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.Anglické 'možná'

Velmi častým slůvkem v českých větách bývá výraz 'možná'. Pokud jste si otevřeli slovník a pokusili se toto slovo vyhledat, pravděpodobně jste našli pěkný anglický překlad MAYBE. Dnes se podíváme, jak se toto slovo používá a jak lze možnost či pravděpodobnost v angličtině vyjádřit jinak.

MAYBE, PERHAPS

Příslovce MAYBE a PERHAPS jsou víceméně synonyma, a lze je přeložit do češtiny jako 'možná'. PERHAPS se především používá v britské angličtině ve formálním stylu. MAYBE je daleko běžnější.

Stojí většinou na začátku věty a říká, že to, co tato věta vyjadřuje, je možné:

Maybe I'll go out with Lynn tonight.
Maybe he doesn't understand English.
She's not here. Maybe she's changed her mind.

Často se používá jako krátká neurčitá odpověď:

Will you call me tomorrow? -- Maybe.
Do you think Kate likes me? -- I don't know, maybe.

Lze ho použít také pro udání odhadu nějakého počtu či množství:

There were 30, maybe 40, people at the party.
I think she's about 20, maybe 25.

Pomocí MAYBE také lze někomu něco navrhnout:

Maybe you should stop treating her like a child.
Maybe we should go.

MAY, MIGHT

Místo příslovce MAYBE ve větě se ale v angličtině mnohem více používá modální sloveso MAY + zákl. tvar slovesa.

Maybe you're right = You may be right.
Maybe I'll go to the party = I may go to the party.
Maybe there will be too many people. = There may be too many people.

(Příslovce MAYBE, jak jste si možná všimli, je vlastně vytvořené ze dvou slov: MAY+ BE - může být.)

Úplně stejným způsobem se používá modální sloveso MIGHT a COULD.

It might/could rain tomorrow.
I might get an A in the test.

MIGHT vyjadřuje o trochu menší pravděpodobnost než MAY, větu s MIGHT tedy spíše přeložíme jako 'mohlo by, není vyloučeno atd.):

It may rain tonight. - možná bude pršet, věřím tomu
It might rain tonight. - připouštím, že by pršet mohlo, ale snad tomu ani nevěřím

Zápor se u těchto sloves vyjadřuje přidáním NOT za modální sloveso:

I may not be there in time.
She might not know about their wedding.

Chceme-li říci, že se možná už něco stalo (v minulosti), použijeme modální slovesa MAY/MIGHT (popř. COULD) za kterým následuje dokonavý infinitiv (HAVE + min. příčestí):

He may have had an accident.
We might have left it at home.
My parents could have got lost.

PROBABLY a LIKELY

Tyto dva výrazy používáme tehdy, kdy je něco pravděpodobné. PROBABLY je příslovce, ve větě se většinou používá před hlavním slovesem (popř. za slovesem být):

I'll probably fail again.
They are probably in bed already.

Přídavné jméno LIKELY se používá úplně jinak, a to se slovesem být ve vazbě s infinitivem (TO BE LIKELY TO), nebo s vedlejší větou (TO BE LIKELY THAT).

He will probably be late = It's likely that he'll be late / He is likely to be late.
It will probably rain = It's likely that it'll rain. / It's likely to rain.

He is probably at school. =
= He's likely to be at school.

He will probably spend the rest of his life in prison. =
= He is likely to spend the rest of his life in prison.

Pokud se jedná o něco, co již pravděpodobně proběhlo, můžeme si pomoci opět dokonavým infinitivem (to have done, to have been apod.):

He probably saw a lawyer. =
= He's likely to have seen a lawyer.

Je-li něco nepravděpodobné, používáme úplně stejným způsobem záporné slůvko UNLIKELY:

He's unlikely to be here in time.
It's unlikely that it'll rain today.

LIKELY se ale jinak používá jako běžné přídavné jméno:

I think a) is the most likely answer.
Rain is highly unlikely.
Life on Mars is very likely.

Závěrem

Ukázali jsme si nejběžnější způsoby, jak lze v angličtině vyjádřit možnost a pravděpodobnost. Všechna tyto slovíčka a vazby by měl student angličtiny dobře znát, umět je používat a oprostit se od neustálého 'MAYBE'. Jeho angličtina potom bude bohatší, přirozenější a idiomatičtější.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Praktický článek, ve kterém se naučíte používat modální sloveso MAY a MIGHT.
INTERMEDIATE

Přípona -FUL (jak ji možná neznáte)

Přípona na konci přídavných jmen CAREFUL nebo USEFUL nikoho nepřekvapí. Víte však, co znamená například HANDFUL nebo SPOONFUL?
PRE-INTERMEDIATE

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Anglické 'možná' 32 49674 Od halager poslední příspěvek
před 7 lety