Help for English

Anglické 'možná'

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.11.2020

Článek o tom, jak vyjádřit, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.Anglické ‘možná’

Velmi častým slůvkem v českých větách bývá výraz možná. Pokud jste si otevřeli slovník a pokusili se toto slovo vyhledat, pravděpodobně jste našli pěkný anglický překlad maybe/'meɪbi/. Dnes se podíváme, jak se toto slovo používá a jak lze možnost či pravděpodobnost v angličtině vyjádřit jinak.

maybe, perhaps

Příslovce maybe/'meɪbi/ a perhaps/pə'hæps/ jsou víceméně synonyma a lze je přeložit do češtiny jako možná. Slůvko perhaps se používá hlavně v britské angličtině a spíše ve formálnějším stylu. Slovo maybe je daleko běžnější.

Stojí většinou na začátku věty a říká, že to, co tato věta vyjadřuje, je možné:

Maybe I'll go out with Lynn tonight. TTT *1
Maybe he doesn't understand English. TTT *2
She's not here. Maybe she's changed her mind. TTT *3  

Často se používá jako krátká neurčitá odpověď:

Will you call me tomorrow? – Maybe. TTT *4
Do you think Kate likes me? – I don't know, maybe. TTT *5  

Lze ho použít také pro udání odhadu nějakého počtu či množství:

There were 30, maybe 40, people at the party. TTT *6
I think she's about 20, maybe 25. TTT *7  

Pomocí maybe také lze někomu něco navrhnout:

Maybe you should stop treating her like a child. TTT *8
Maybe we should go. TTT *9  

V příkladových větách jsme uváděli pouze slovíčko maybe/'meɪbi/, protože je častější. Ve všech situacích lze ale použít (mírně formálnější a více britské) perhaps/pə'hæps/, např.:

Perhaps I'll go out with Lynn tonight.
Will you call me tomorrow? – Perhaps.
There were 30, perhaps 40, people at the party.
Perhaps you should stop treating her like a child.

may, might

Místo příslovce maybe/'meɪbi/ se ale v angličtině mnohem více používá modální sloveso may/'meɪ/ + základní tvar slovesa.

Maybe you're right. = You may be right. TTT *10
Maybe I'll go to the party. = may go to the party. TTT *11
Maybe there will be too many people. = There may be too many people. TTT *12

Pozn.: Příslovce maybe, jak jste si možná všimli, je vlastně vytvořené ze dvou slov: may + be = může být.

Úplně stejným způsobem se používá modální sloveso might/'maɪt/ a could/'kʊd/.

It might/could rain tomorrow. TTT *13
might/could get an A in the test. TTT *14

Slovo might vyjadřuje o trochu menší pravděpodobnost než may. Větu s might tedy spíše přeložíme jako ‘mohlo by, není vyloučeno’ atd.:

It may rain tonight. – možná bude pršet, věřím tomu
It might rain tonight. – připouštím, že by pršet mohlo, ale snad tomu ani nevěřím

Zápor se u těchto sloves vyjadřuje přidáním not za modální sloveso:

may not be there in time. TTT *15
She might not know about their wedding. TTT *16  

Pozn.: Více se dočtete v článku MAYBE nebo MAY BE? a taky v článku Vyjadřování dedukcí.

Pro pokročilejší

Chceme-li říci, že se možná už něco stalo (v minulosti), použijeme modální sloveso may/might (popř. could), za kterým následuje dokonavý infinitiv (have + minulé příčestí):

He may have had an accident. TTT *17
We might have left it at home. TTT *18
My parents could have got lost. TTT *19  

Více v samostatném článku Dokonavý infinitiv.

probably, likely

Tyto dva výrazy používáme tehdy, kdy je něco pravděpodobné. Slovo probably/'prɒbəbl­i/ je příslovce pravděpodobně a ve větě se většinou používá před hlavním slovesem (popř. za slovesem být):

I'll probably fail again. TTT *20
They are probably in bed already. TTT *21  

Přídavné jméno likely/'laɪkli/ se používá úplně jinak, a to se slovesem být ve vazbě s infinitivem (to be likely to), nebo s vedlejší větou (to be likely that).

He will probably be late.
= It's likely that he'll be late. / He is likely to be late.

It will probably rain.
= It's likely that it'll rain. / It's likely to rain.

He is probably at school. = He's likely to be at school. TTT *22
He will probably spend the rest of his life in prison. = He is likely to spend the rest of his life in prison. TTT *23

Pro pokročilejší

Pokud se jedná o něco, co již pravděpodobně proběhlo, můžeme si pomoci opět dokonavým infinitivem (to have done, to have been apod.):

He probably saw a lawyer. = He's likely to have seen a lawyer. TTT *24

Je-li něco nepravděpodobné, používáme úplně stejným způsobem záporné slůvko unlikely/ʌn'laɪkli­/.

He's unlikely to be here in time. TTT *25
It's unlikely that it'll rain today. TTT *26  

Slovíčko likely se ale jinak používá jako běžné přídavné jméno pravděpodobný:

I think A is the most likely answer. TTT *27
Rain is highly unlikely. TTT *28
Life on Mars is very likely. TTT *29  

Závěrem

Ukázali jsme si nejběžnější způsoby, jak lze v angličtině vyjádřit možnost a pravděpodobnost. Všechna tato slovíčka a vazby by měl student angličtiny dobře znát, umět je používat a oprostit se od neustálého maybe. Jeho angličtina potom bude bohatší, přirozenější a idiomatičtější.

Překlad:
 1. Možná dneska půjdu na rande s Lynn.
 2. Možná nerozumí anglicky.
 3. Není tady. Možná si to rozmyslela.
 4. Zavoláš mi zítra? – Možná.
 5. Myslíš, že se Kate líbím? – Nevím, možná.
 6. Na té párty bylo 30, možná 40, lidí.
 7. Myslím, že jí je tak 20, možná 25.
 8. Možná by ses k ní měl přestat chovat jako k dítěti.
 9. Asi bychom měli jít.
 10. Možná máš pravdu.
 11. Možná půjdu na ten mejdan.
 12. Možná tam bude moc lidí.
 13. Není vyloučeno, že zítra zaprší.
 14. Mohl bych z té písemky dostat jedničku.
 15. Možná tam nebudu včas.
 16. Ona možná neví o té jejich svatbě.
 17. Možná měl nehodu.
 18. Je možné, že jsme to nechali doma.
 19. Rodiče se možná ztratili.
 20. Pravděpodobně ten test zase neudělám.
 21. Asi jsou už v posteli.
 22. Pravděpodobně je ve škole.
 23. Pravděpodobně stráví zbytek svého života ve vězení.
 24. Pravděpodobně se sešel s právníkem.
 25. Je nepravděpodobné, že se sem dostane včas.
 26. Není pravděpodobné, že dnes bude pršet.
 27. Myslím, že áčko je ta nejpravděpodobnější odpověď.
 28. Déšť je vysoce nepravděpodobný.
 29. Život na Marsu je velmi pravděpodobný.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Článek, ve kterém se naučíte používat modální slovesa MAY a MIGHT místo slova MAYBE.

INTERMEDIATE

Slovíčko LIKELY

Dnes se podíváme na velice užitečné slovíčko LIKELY pro vyjádření pravděpodobnosti.

INTERMEDIATE

Vyjadřování dedukcí

Víte, jak v angličtině vyjádřit ‘určitě ano’, ‘určitě ne’ či ‘možná ano’? Použijete modální slovesa.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Anglické 'možná' 20 55509 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety