Help for English

Slovíčko LIKELY

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.02.2023

Dnes se podíváme na velice užitečné slovíčko LIKELY pro vyjádření pravděpodobnosti.Slovíčko LIKELY

Dnes se podíváme na to, jak v angličtině vyjádřit pravděpodobnost. Některé z vás možná zarazí, proč takto začínáme článek o slovíčku likely/'laɪkli/. Možná se totiž mylně domníváte, že souvisí se slovesem like.

Mnoho mírně (a občas i středně) pokročilých studentů na toto slovo jistě už někde narazilo, ale špatně si ho překládali právě ve smyslu mít rád nebo líbit se.

Pokročilejší studenti význam tohoto slova už znají, ale buď ho vůbec nepoužívají, nebo při jeho použití dělají chyby. Ale nepředbíhejme.

Vyjádření pravděpodobnosti

probably = pravděpodobně

Pokud chcete vyjádřit pravděpodobnost, asi vás jako první napadne příslovce probably/'prɒbəbl­i/ = pravděpodobně, asi, nejspíš. A je to tak zcela v pořádku.

He is probably busy. TTT *1
She probably didn't like it. TTT *2  

probable = pravděpodobný

Je odvozeno od přídavného jména probable/'prɒbəbl­/ = pravděpodobný.

It seems probable that he will resign. TTT *3
The most probable cause of the fire was an old heater. TTT *4  

Pozn.: Příslovce probably se používá častěji než přídavné jméno probable, které je mírně formálnější.

Pro vyjádření pravděpodobnosti máme určitě více slovíček, například perhaps či maybe, nebo modální slovesa may nebo might. Více v článku Anglické ‘možná’ a taky Vyjadřování dedukcí.

Slovíčko likely

Pojďme se však už věnovat samotnému slovíčku likely/'laɪkli/. Předně je třeba upozornit, že toto slovo je většinou přídavné jméno a ne příslovce, jak mnozí usuzují podle koncového “-ly”. Překládáme ho tedy nejčastěji jako pravděpodobný, stejně jako probable (nikoli probably).

Jak jsme si již řekli, přídavné jméno probable je vnímáno jako formálnější, protože častěji uslyšíte právě přídavné jméno likely, případně příslovce probably.

It seems probable that he will resign. TTT *5 (spíše formální)
It seems likely that he will resign. (běžnější)
He will probably resign. (nejběžnější)

The most probable cause of the fire was an old heater. TTT *6
The most likely cause of the fire was an old heater.
The fire was probably caused by an old heater.

Můžete ho doplnit slovy jako very, quite apod.

Do you think he'll show up in the end? – Well, it's not very likely. TTT *7
Is he going to fail the test again? – Yes, I believe it's quite likely. TTT *8
Life on Mars is very likely. TTT *9
It appears fairly likely that most of the competitors won't finish the race. TTT *10
She will say no if he proposes. It's more than likely. TTT *11
I'm afraid being fired is much more likely than being promoted at this moment. TTT *12
I think A is the most likely answer. TTT *13
What do you think is the most likely outcome of the negotiations? TTT *14
The most likely scenario is that my wife gets pregnant again. TTT *15
Who do you think is the most likely suspect? TTT *16 

Opakem je přídavné jméno unlikely/ʌn'laɪkli­/ – nepravděpodobný, se kterým se pracuje stejně.

It's an unlikely story. I'm sure he made it all up. TTT *17
It's unlikely that it'll rain today. TTT *18
In the unlikely event of fire, it is crucial that personnel and visitors can escape from the building safely. TTT *19
I may be able to come with you tomorrow, but it's very unlikely. TTT *20
It was extremely unlikely that the new CEO would have anyone fired. TTT *21
Rain is highly unlikely. TTT *22
It's pretty unlikely that my boss had anything to do with it. TTT *23 

Odvozené je podstatné jméno likelihood/'laɪklihʊ­d/ – pravděpodobnost.

Climate change increased the likelihood of record temperatures, a new report finds. TTT *24
We lowered the likelihood of accidental breakage by adding extra padding to the packaging. TTT *25 

Vazba be likely to

To, co jsme si zatím zmínili, může být pro někoho novinka, ale je to snad poměrně srozumitelné. Přídavné jméno likely znamená pravděpodobný, opak je unlikely tedy nepravděpodobný.

Jenže slovo likely (případně unlikely) se velice často používá ve specifické vazbě a ta se českým studentům obvykle vůbec nelíbí. Podívejte se na následující věty, které mají stejný význam:

It's probable that he's busy. TTT *26
He's probably busy. TTT *27
It's likely that he's busy. TTT *28
He's likely to be busy. TTT *29

První věta je poměrně formální, ale pro českého studenta doslovná. Zvládá dobře i druhou větu se slovíčkem probably (čeština má ostatně ekvivalent pravděpodobně). Díky češtině (je pravděpodobné, že = it's likely that) ho ale nemusí překvapit ani třetí věta.

Čtvrtá věta však studentům dokáže zamotat hlavu. Místo spojení “to je pravděpodobné, že on …” vlastně říkáme “on je pravděpodobný být/dělat …” apod. Pojďme si ukázat další věty:

She probably lives alone.
She's likely to live alone.

They probably hate each other.
They're likely to hate each other.

Her husband is probably still at work.
Her husband is likely to be still at work.

Často se používá i pro vyjádření budoucnosti. Všimněte si, že v této vazbě nepoužijeme will. Budoucnost je zde vlastně vyjádřena kontextem:

He'll probably come tomorrow.
He's likely to come tomorrow.

Which dress will she probably pick?
Which dress is she likely to pick?

She won't probably arrive before midnight.
She isn't likely to arrive before midnight.

He will probably spend the rest of his life in prison.
He is likely to spend the rest of his life in prison.

There will probably be a party to celebrate the victory.
There is likely to be a party to celebrate the victory.

It probably won't happen again.
It's unlikely to happen again.

Slovíčko likely zde můžeme i stupňovat – more likely / most likely – s větší / největší pravděpodobností.

Customers are more likely to choose the cheaper model. TTT *30
They are most likely to buy the bigger house. TTT *31 

Použít můžete samozřejmě i less likely / least likely.

If you wear a helmet, you're less likely to get injured if you crash. TTT *32 

Pro pokročilé

Pokud se jedná o něco, co již pravděpodobně proběhlo, můžeme si pomoci dokonavým infinitivem (to have done, to have been apod.):

He probably saw a lawyer. = He's likely to have seen a lawyer. TTT *33

Více v článku Dokonavý infinitiv.

Závěr

Jak jsme psali v úvodu, pro vyjádření pravděpodobnosti existuje v angličtině celá škála slovíček a vazeb, ale samozřejmě není nic špatného na samotném příslovci probably.

Při učení se jazyka je však vždy potřeba rozšiřovat svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, proto doporučujeme snažit se používat dnes zmíněné likely, ale i modální slovesa may a might (viz článek Vyjadřování dedukcí).

Z tohoto článku je dobré odnést si fakt, že likely nesouvisí se slovesem mít rád a taky si všimnout spojení be likely to. Jak to totiž u mnoha slovíček a vazeb bývá – ač jste mohli mít pocit, že jste to nikdy neslyšeli, teď, když jsme si na to posvítili, to uslyšíte na každém kroku.

Překlad:
 1. Asi má hodně práce.
 2. Pravděpodobně se jí to nelíbilo.
 3. Je pravděpodobné, že bude rezignovat.
 4. Nejpravděpodobnější příčina požáru byla stará kamínka.
 5. Je pravděpodobné, že bude rezignovat.
 6. Nejpravděpodobnější příčina požáru byla stará kamínka.
 7. Myslíš, že se nakonec ukáže? – No, není to moc pravděpodobné.
 8. Propadne znovu u zkoušky? – Ano, myslím, že je to docela pravděpodobné.
 9. Život na Marsu je velmi pravděpodobný.
 10. Jeví se jako poměrně pravděpodobné, že většina závodníků závod nedokončí.
 11. Řekne ‘ne’, pokud ji požádá o ruku. Je to více než pravděpodobné.
 12. Obávám se, že v tuto chvíli je mnohem pravděpodobnější dostat padáka než být povýšený.
 13. Myslím, že áčko je ta nejpravděpodobnější odpověď.
 14. Jaký si myslíš, že je nejpravděpodobnější výsledek těch jednání?
 15. Nejpravděpodobnější scénář je, že moje manželka opět otěhotní.
 16. Kdo si myslíš, že je nejpravděpodobněji podezřelý?
 17. To je nepravděpodobný příběh. Jsem si jistý, že si to celé vymyslel.
 18. Není pravděpodobné, že dnes bude pršet.
 19. Je naprosto klíčové, aby v případě požáru, ač je nepravděpodobný, mohl personál a návštěvníci budovu bezpečně opustit.
 20. Možná budu moct jet zítra s vámi, ale je to velmi nepravděpodobné.
 21. Bylo vysoce nepravděpodobné, že nový generální ředitel nechá někoho vyhodit.
 22. Déšť je vysoce nepravděpodobný.
 23. Je docela nepravděpodobné, že s tím měl můj šéf něco do činění.
 24. Nová studie ukazuje, že změny klimatu zvyšují pravděpodobnost rekordních teplot.
 25. Snížili jsme pravděpodobnost náhodného poškození tím, že jsme přidali do balení vycpávky navíc.
 26. Je pravděpodobné, že je zaneprázdněný.
 27. Pravděpodobně je zaneprázdněný.
 28. Je pravděpodobné, že je zaneprázdněný.
 29. Je pravděpodobné, že je zaneprázdněný. / Pravděpodobně je zaneprázdněný.
 30. Zákazníci si s větší pravděpodobností vyberou ten levnější model.
 31. S největší pravděpodobností si koupí ten větší dům.
 32. Pokud budete mít přilbu, je méně pravděpodobné, že se zraníte, pokud budete mít nehodu.
 33. Pravděpodobně se sešel s právníkem.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: LIKELY vs. PROBABLY

Víte, kdy použít jedno a kdy druhé? Procvičte si to.

PRE-INTERMEDIATE

Anglické 'možná'

Článek o tom, jak vyjádřit, že je něco možné, pravděpodobné, že se něco asi stane apod.

PRE-INTERMEDIATE

MAYBE nebo MAY BE?

Článek, ve kterém se naučíte používat modální slovesa MAY a MIGHT místo slova MAYBE.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář