Help for English

Gramatika

ELEMENTARY

Ukazovací zájmena

Marek Vít | 30. 5. 2021 | komentáře: 14

Jaká jsou v angličtině ukazovací zájmena, kdy se používají, a kdy je lepší místo nich použít jiné prostředky.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

SOME vs. ANY

Marek Vít | 29. 5. 2021 | komentáře: 28

Vysvětlení, jak a kdy se používají slůvka SOME, ANY, a NO.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Podstatné jméno TIME

Marek Vít | 27. 5. 2021 | komentáře: 23

Je podstatné jméno TIME počitatelné či nepočitatelné? Jaký je rozdíl mezi IN TIME a ON TIME? Co znamenají další předložkové vazby s TIME?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časové věty v angličtině

Marek Vít | 25. 5. 2021 | komentáře: 61

Vedlejší časové věty v angličtině: vysvětlení gramatiky, příklady, časová souslednost.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Cleft sentences (důraz ve větě)

Marek Vít | 23. 5. 2021 | komentáře: 21

Článek o tzv. cleft sentences, pomocí kterých lze v angličtině dávat důraz na určité části věty.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Co nám zbylo z infinitivu? (Ellipsis 2)

Marek Vít | 22. 5. 2021 | komentáře: 6

Už jste se jistě setkali s tím, že ve větě je místo infinitivu samotná částice TO. Jak toto vynechávání infinitivu funguje?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Hovorové "ostříhané" věty (Ellipsis 1)

Marek Vít | 18. 5. 2021 | komentáře: 18

Článek o tom, jak se v nespisovné hovorové angličtině vynechávají “nedůležité” začátky vět.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zvolací věty v angličtině

Marek Vít | 4. 5. 2021 | komentáře: 12

Jak se v angličtině tvoří tzv. zvolací věty.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předmětné věty v angličtině

Marek Vít | 1. 5. 2021 | komentáře: 35

Co je zvláštního na anglických předmětných větách, jak se tvoří, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Unreal time - "nereálný čas"

Marek Vít | 29. 4. 2021 | komentáře: 19

Co je to “nereálný čas” a kdy se používá?

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names

Marek Vít | 22. 4. 2021 | komentáře: 32

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Rod podstatných jmen v angličtině

Marek Vít | 20. 4. 2021 | komentáře: 30

Jak se v angličtině rozlišuje rod mužský, ženský a střední.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Spelling: Pravopisné změny

Marek Vít | 11. 4. 2021 | komentáře: 7

Přehled pravopisných změn, ke kterým ve slovech dochází, když k nim přidáme koncovku -ing, -s, -ed, -er, -est apod.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

CHOCOLATE vs. CHOCOLATES

Roman Svozílek | 8. 4. 2021

Víte, že čokoláda může být počitatelná i nepočitatelná? Popisuje však něco trochu jiného.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Marek Vít | 6. 4. 2021 | komentáře: 57

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.

Pokračování článku »