Help for English

Gramatika

PRE-INTERMEDIATE

UNTIL vs. UNLESS

Roman Svozílek | 4. 3. 2018 | komentáře: 14

Další dvojice slov, ve kterých dělají studenti často chyby. Jejich použití má však jasná a docela jednoduchá pravidla. (upravený článek z roku 2009)

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Marek Vít | 16. 2. 2018 | komentáře: 2

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?

Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Marek Vít | 12. 2. 2018 | komentáře: 76

Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most? (Přepracovaný článek z roku 2006)

Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Stupňování: použití komparativu a superlativu

Marek Vít | 12. 2. 2018 | komentáře: 2

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.

Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Přídavná jména s infinitivem

Marek Vít | 5. 2. 2018 | komentáře: 11

Článek o vazbě přídavných jmen a infinitivu sloves, tedy spojeních jako např. NICE TO SEE, DIFFICULT TO DO, IMPORTANT FOR ME TO HAVE apod. (Upravený článek z roku 2012)

Pokračování článku »
ELEMENTARY

Zákaz předložky ON (test #1)

Marek Vít | 22. 1. 2018

Test zaměřený na předložky, ve kterém je ‘zakázáno’ používat předložku ON.

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Why bother? (vazba WHY a infinitivu)

Marek Vít | 12. 1. 2018 | komentáře: 2

Článek o vazbě tázacího WHY s holým infinitivem a větách typu Why bother? Why even try? Why not stay home? apod.

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Přací věty (wish clauses)

Marek Vít | 18. 12. 2017 | komentáře: 84

Jak se v angličtině tvoří a používají přací věty? Jaké jsou jejich typy? Na jaké chyby si dát pozor především? (přepracovaný článek z roku 2006)

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Shoda přísudku s podmětem (cvičení #2)

Marek Vít | 14. 11. 2017

Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem.

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Shoda přísudku s podmětem

Marek Vít | 10. 11. 2017 | komentáře: 6

Článek o záludnostech ve shodě přísudku s podmětem. Kdy použít sloveso v jednotném čísle a kdy v množném?

Pokračování článku »
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Tvoření příslovcí

Marek Vít | 6. 11. 2017

Víte, kdy se z přídavného jména vytvoří příslovce přidáním koncovky -LY? Znáte pravopisné změny, ke kterým může dojít? Vyzkoušejte si krátké cvičení.

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Hromadná podstatná jména (collective nouns)

Marek Vít | 27. 10. 2017 | komentáře: 2

Článek o tzv. collective nouns, tedy o hromadných podstatných jménech jako např. group, crew, staff atd.

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen

Marek Vít | 20. 10. 2017 | komentáře: 18

Pokud je před podstatným jménem více přídavných jmen, v jakém mají být pořadí? (Přepracovaný článek z roku 2006)

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test 2)

Marek Vít | 13. 10. 2017

Víte, jak před podstatným jménem správně seřadit dvě přídavná jména? Vyzkoušejte si nový test.

Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Pozice přídavných jmen

Marek Vít | 8. 10. 2017

Článek, ve kterém se dozvíte, která přídavná jména mohou stát jak před podstatným jménem (OLD MEN) tak za sponovým slovesem (MEN ARE OLD), a která lze použít jen v jedné z těchto dvou pozic.

Pokračování článku »