Help for English

Gramatika

INTERMEDIATE

Zvratná a zdůrazňovací zájmena

Marek Vít | 2. 3. 2021 | komentáře: 32

Jak a k čemu se používají zájmena jako MYSELF, YOURSELF apod.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Decimals - desetinná čísla

Marek Vít | 28. 2. 2021 | komentáře: 6

Jak číst desetinná čísla anglicky, jak se s nimi pracuje ve větě.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zlomky v angličtině

Marek Vít | 25. 2. 2021 | komentáře: 8

Jak se v angličtině čtou zlomky?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Nepravidelné množné číslo

Marek Vít | 23. 2. 2021 | komentáře: 22

Nepravidelná podstatná jména, přehled nepravidelností a zvláštností v tvoření množného čísla.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Roman Svozílek | 21. 2. 2021

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zájmeno WHOM

Marek Vít | 20. 2. 2021 | komentáře: 32

Kdy a jak se používá vztažné a tázací zájmeno WHOM.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Of interest, of help, of use...

Marek Vít | 14. 2. 2021 | komentáře: 6

Článek o zvláštním použití předložky OF a genitivu.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Absolutní superlativ

Marek Vít | 11. 2. 2021 | komentáře: 27

IT WAS A MOST INTERESTING STORY – je zde správně použit neurčitý člen? Ano, jedná se o tzv. absolutní superlativ.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Záporné otázky v angličtině

Marek Vít | 4. 2. 2021 | komentáře: 3

Jak se v angličtině používají záporné otázky? Jinak než v češtině.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zájmeno ONE

Marek Vít | 28. 1. 2021 | komentáře: 27

Článek o tom, jak se v angličtině používá zájmeno a zástupné slůvko ONE.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Spojka WHETHER

Marek Vít | 26. 1. 2021 | komentáře: 29

Článek o tom, jak se používá spojka WHETHER.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Přípustkové věty (1)

Marek Vít | 24. 1. 2021 | komentáře: 66

Jak se v angličtině tvoří vedlejší přípustkové věty, vysvětlení použití slůvek ALTHOUGH, EVEN THOUGH, DESPITE, IN SPITE OF, HOWEVER.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Marek Vít | 23. 1. 2021 | komentáře: 26

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE a AS pro vyjádření českého “jako”?

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Názvy zvířat a členy

Marek Vít | 19. 1. 2021 | komentáře: 22

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

Marek Vít | 6. 1. 2021 | komentáře: 25

Víte, co znamenají věty jako I DO LOVE YOU nebo HE DID GO THERE? Jde o zdůraznění.

Pokračování článku »