Help for English

Podmínkové věty - třetí kondicionál (kdyby býval...)

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.06.2022

Jak se tvoří a jak se používá třetí kondicionál (nereálné podmínkové věty v minulosti).Podmínkové věty – třetí kondicionál (kdyby býval…)

Podmínkové věty se často dělí podle typů na tzv. první, druhý a třetí kondicionál. Prvnímu kondicionálu a “druhému kondicionálu”: Podmínkové věty – druhý kondicionál (kdyby – tak by) jsme se již věnovali v článcích pro méně pokročilé. Zde se zaměříme pouze na kondicionál třetí.

Co vyjadřuje třetí kondicionál

Třetí kondicionál se týká hypotetických, teoretických situací v minulosti. Říkáme, co by se bývalo stalo (v minulosti), kdyby (v minulosti) bývala byla splněná nějaká podmínka.

Kdybys mě poslechl, nestalo by se ti to. (ale neposlechl jsi mě, a proto se ti to stalo)
Kdybych si tehdy koupil kvalitnější telefon, nerozbil by se tak brzy. (ale koupil jsem si laciný telefon, takže se brzy rozbil)
Kdybych se zeptal na cestu, dorazil bych dříve. (ale nezeptal jsem se, takže jsem přišel pozdě)

V češtině se v těchto situacích používal tzv. podmiňovací způsob minulý (byl bych šel, byla by tomu nevěřila, býval by mi pomohl…), ale v dnešní češtině toto běžně vyjadřujeme klasickým podmiňovacím způsobem přítomným (šel by, nevěřila by tomu, pomohl by mi…)

Kdybych se byl zeptal na cestu, byl bych dorazil dříve.
= Kdybych se zeptal na cestu, dorazil bych dříve.
Kdyby bývala nepodváděla, bylo by se jí to nestalo.
= Kdyby nepodváděla, nestalo by se jí to.

Ať v češtině zvolíme zastaralejší minulý podmiňovací způsob nebo aktuálnější přítomný, je vždy důležitý význam. Jedná se o nereálnou podmínku v přítomnosti (tedy druhý kondicionál) nebo nereálnou podmínku v minulosti (třetí kondicionál)?

Kdyby (teď) bylo hezky, šli bychom ven. – přítomná nereálná podmínka, použijeme druhý kondicionál
Kdyby (tehdy) bylo hezky, šli bychom ven. – minulá nereálná podmínka, použijeme třetí kondicionál

V našich materiálech používáme v překladech nereálných podmínek v minulosti obvykle minulý podmiňovací způsob, aby bylo jasné, o který kondicionál se jedná. V praxi je ale velmi důležitý kontext.

Tvoření třetího kondicionálu

To, že v češtině mezi podmínkami v přítomnosti a minulosti nerozlišujeme, často vede k chybám v angličtině. V angličtině se totiž gramatická struktura třetího kondicionálu od druhého vždy liší.

Ve vedlejší větě třetího kondicionálu používáme předminulý čas, tedy had + minulé příčestí (done, been, gone, finished, worked…)

If you had listened to me… – Kdybys mě (býval) poslechl…
If I had bought a better phone… – Kdybych si (býval) koupil…
If I had asked for directions… – Kdybych se (býval) zeptal…
If she hadn't cheated – Kdyby (bývala) nepodváděla…

hlavní větě se používá za pomocným slovesem would tzv. dokonavý infinitiv. Ten se skládá z pomocného have a minulého příčestí. Struktura hlavní věty bude tedy např. would have been, would have done, would have arrived, would have survived apod.

… you wouldn't have had to pay the fine. – …nemusel jsi (býval) platit.
… it wouldn't have broken. – …(býval) by se nerozbil.
… I would have arrived sooner. – …dorazil bych (býval) dříve.
… it wouldn't have happened to her. – …(bývalo) by se jí to nestalo.

Výslovnost

Uvedené gramatické struktury vypadají na první pohled velmi složitě. Pro studenty bývá obtížné všechna ta pomocná slůvka ve větě vyslovit tak, aby věta zněla přirozeně. Klíč je v tom, že pomocná slovíčka had, would a have se ve výslovnosti oslabují a redukují. V praxi to pak vypadá následovně:

  plná výslovnost redukovaná výslovnost
had /hæd/ /əd/
would /wʊd/ /wəd/
have /hæv/ /əv/

Poslechněte si nahrávky některých takových vět a zkuste výslovnost napodobovat. Je důležité celou strukturu umět vyslovit i ve větší rychlosti řeči. Naučení se správné výslovnosti vám pomůže i k tomu, abyste tyto struktury lépe rozpoznávali např. při poslechu.

Další příklady souvětí se třetím kondicionálem

If I hadn't been unlucky, I would have passed the exam. TTT *1
If he had finished his studies, he would have become a teacher. TTT *2
You would have caught the bus if you had left the house earlier. TTT *3
They wouldn't have gotten wet in the rain if they had taken a taxi. TTT *4
The dog wouldn't have bitten him if he hadn't broken into our garden. TTT *5
She wouldn't have entered the beauty contest if her friends hadn't talked her into it. TTT *6
They would have won if the opponent hadn't cheated. TTT *7
She would have died if they hadn't taken her to the hospital. TTT *8
I would have worn a suit and tie if they had told me it was a formal party. TTT *9
If you had told me about the problem sooner, I would have been able to help you. TTT *10  

Se třetím kondicionálem souvisí také tzv. “smíšené kondicionály”: Smíšené kondicionály (mixed conditionals), kde se kombinuje druhý a třetí kondicionál. Pokročilejší studenti se také často setkají s tím, že se místo IF + předminulý čas ve formálním stylu používá inverze (místo if he had been použijeme had he been). Více v článku Inverze v podmínkových větách.

Překlad:
  1. Kdybych býval neměl smůlu, tu zkoušku bych složil.
  2. Kdyby byl dokončil studia, stal by se učitelem.
  3. Býval bys ten autobus stihnul, kdybys odešel z domu dříve.
  4. Nezmokli by, kdyby bývali jeli taxíkem.
  5. Ten pes by ho byl nepokousal, kdyby se nám nevloupal do zahrady.
  6. Bývala by se do té soutěže krásy nepřihlásila, kdyby ji k tomu její kamarádi nepřemluvili.
  7. Bývali by vyhráli, kdyby protivník nepodváděl.
  8. Bývala by zemřela, kdyby ji nedovezli do nemocnice.
  9. Býval bych si vzal sako a kravatu, kdyby mi byli řekli, že to je formální večírek.
  10. Kdybys mi o tom problému řekl dříve, býval bych ti byl schopen pomoct.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Druhý kondicionál

Cvičení zaměřené na základy tvoření druhého kondicionálu – nereálných podmínek v přítomnosti (kdyby…, tak by…)

UPPER-INTERMEDIATE

Podmínkové věty: If it weren't for...

Podmínkové věty IF IT WEREN'T FOR sth nebo IF IT HADN'T BEEN FOR sth, co znamenají a jak se tvoří.

INTERMEDIATE

Conditional chains

Jednoduché cvičení, pomocí kterého se Vám brzy anglické podmínkové věty vryjí pod kůži.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář