Help for English

Conditional chains

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.01.2014

Jednoduché cvičení, pomocí kterého se Vám brzy anglické podmínkové věty vryjí pod kůži.Conditional chains

Dnes se podíváme na podmínkové věty trochu jinak. Možná patříte mezi ty, kdo pořád s kondicionály zápasí. Cvičení, které bych Vám rád ukázal, by Vám mělo s touto gramatikou trochu pomoci.

První, otevřený, ‘jestli’ kondicionál

Začneme tzv. uskutečnitelnými podmínkami, tedy prvním kondicionálem. Říkáme jím, co se stane, jestli

U těchto vět je důležité, že vedlejší věta (ta se spojkou IF) je v přítomném čase (WILL se zde nepoužívá) a hlavní věta je v čase budoucím (tedy s WILL):

Příkladová věta tedy říká: JESTLI budeš tvrdě pracovat, vyděláš si hodně peněz.

Tato gramatika dělá problémy i pokročilejším studentům, protože ji nemají dostatečně zažitou. V psané formě většinou podmínkové věty použijí dobře, ale při mluvení, kdy není čas si vše promyslet, je to už něco jiného.

CONDITIONAL CHAINS (podmínkové řetězce) by Vám měly pomoci dostat tuto strukturu ‘do hlavy’.

Jak na to? Podle uvedeného vzoru si řekneme jakékoliv podmínkové souvětí. Např. něco jednoduchého, jako třeba:

‘Jestli bude zítra pršet, zůstanu doma.’

Důsledek podmínky nyní použijeme jako podmínku další věty, tedy např.:

‘Jestli zítra zůstanu doma, budu se celý den dívat na televizi.’

V angličtině si zde musíte uvědomit ten gramatický posun. Zůstanu doma – I WILL STAY HOME. → A jestli zůstanu doma – IF I STAY HOME. Druhé souvětí tedy začíná tím, čím předchozí souvětí končí. Budoucí čas ale musíme změnit na přítomný.

Tímto způsobem můžete vytvářet až nekonečné podmínkové řetězce.

Řetězce různě obměňujte a kombinujte. Nezapomeňte takto procvičovat i podmínky se zápory a podmínky ve třetí osobě jednotného čísla (tedy v přít. čase slovesa s koncovkou -S):

Kromě toho, že v hlavní větě bývá budoucnost s WILL, je možné použít i modální MAY – když se něco MOŽNÁ stane. I takové řetězce si procvičte:

O těchto kondicionálech máme také článek Podmínkové věty – první kondicionál (jestli – tak).

Druhý, uzavřený, ‘kdyby’ kondicionál

Úplně stejným způsobem si můžete procvičovat i druhý typ kondicionálů – takové to hypotetické, nereálné ‘kdyby … tak by…’ Používáme je u věcí, u kterých ani nepřipouštíme danou možnost, které nám přijdou nepravděpodobné či ryze teoretické.

Porovnejte:

If we find any mushrooms, we can cook them for dinner. TTT *1
If I found a wallet with a thousand dollars, I would return it. TTT *2  

První věta je reálná, uskutečnitelná. Mluvčí si myslí, že možná houby najde a dokonce si na ně třeba vezme košík. Druhou větu ale říká jen tak, co by bylo, KDYBY. Nepočítá s tím, že by takovou peněženku našel a rozhodně si na ni předem nebere košík. 🙂

V nereálných podmínkách platí jiná pravidla:

Tato věta říká, že kdyby dotyčný tvrdě pracoval, vydělal by si hodně peněz. Mluvčí to zde bere jako věc nereálnou. Pravděpodobně dotyčného dobře zná a ví, že se neustále ‘ulejvá’, chodí do práce pozdě, nestíhá termíny apod. Sděluje mu to tedy jako něco ryze teoretického.

I z těchto kondicionálů si můžeme pro procvičení vytvářet nekonečné řetězce. WOULD v hlavní větě ale musíme vždy ve vedlejší větě změnit na minulý čas slovesa:

I zde si můžete věty různě gramaticky obměňovat, především nezapomeňte na záporné věty nebo na možnost vyjádření ‘možná’ slovíčkem MIGHT nebo COULD.

Podmínkový fotbal

Podmínkové řetězce lze procvičovat i ve dvojicích či skupinkách. Zde je důležité, aby studenti na sebe reagovali. Např. si mohou slibovat různé věci nebo si dokonce vyhrožovat (což je velmi negativní a pro děti nevhodné… dospělejší studenti si ale podobnou konverzaci určitě užijí):

A: If you touch me again, I'll break your nose.
B: If you break my nose, I'll kick your butt.
A: If you kick my butt…

Závěrem

Věřím, že Vás dnešní článek trochu inspiroval. Kondicionály, alespoň ty základní, opravdu nejsou žádná věda a pomocí podmínkových řetězců se Vám snadno vryjí pod kůži.

Více o kondicionálech se dočtete v článcích:
Podmínkové věty: přehled
Czenglish Alert 4: Když… tak… – pozor na častou chybu IF … SO
Podmínkové věty: reálné podmínky
Smíšené kondicionály (mixed conditionals)

Překlad:
  1. Jestli najdeme nějaké houby, můžeme si je uvařit k večeři.
  2. Kdybych našel peněženku s tisíci dolary, vrátil bych ji.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: Nereálné podmínky

Procvičování nereálných kondicionálů (kdyby…) včetně tzv. smíšených kondicionálů.
INTERMEDIATE

Test: Třetí kondicionál

Test zaměřený na to, jestli rozumíte tvoření souvětí se třetím kondicionálem (nereálné podmínky v minulosti).

PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty - druhý kondicionál (kdyby - tak by)

Základy toho, co je to ‘druhý kondicionál’, jak se tvoří a jak se používá

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Conditional chains 4 8427 Od NickSlaughter poslední příspěvek
před 10 lety