Help for English

Podmínkové věty: If it weren't for...

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2019

Podmínkové věty IF IT WEREN'T FOR sth nebo IF IT HADN'T BEEN FOR sth, co znamenají a jak se tvoří.Podmínkové věty: If it weren't for…

V tomto článku se podíváme na zvláštní typ nereálných podmínkových vět, kde se objevuje vazba slovesa be a předložky for:

If it weren't for my children, I wouldn't have anything to live for. TTT *1
If it hadn't been for my parents' money, I wouldn't have been able to finish college. TTT *2  

Zvýrazněné části vět jsme přeložili jako ‘kdyby nebylo něčeho či někoho’. Pomocí těchto vět vyjadřujeme, že skutečnost v hlavní větě (např. dostudování či to, že mám smysl života) může existovat jen a jen díky někomu či něčemu, co je uvedeno ve vedlejší větě.

V základu se jedná o klasické nereálné podmínky. Doporučujeme si tedy nejprve prostudovat článek Podmínkové věty: přehled a případně také Smíšené kondicionály (mixed conditionals).

If it weren't for / If it wasn't for

Minulý čas slovesa být (weren't/wasn't) ve vedlejší větě použijeme tehdy, mluvíme-li o něčem, co je/existuje nyní. Jedná se o tzv. druhý kondicionál – nereálnou podmínku v přítomnosti (kdyby teď…, tak by teď)

If it weren't for his dog, he would be very lonely. TTT *3 (psa má nyní a proto není osamělý)
If it weren't for my parents, I wouldn't be who I am. TTT *4 (rodiče stále mám…)
If it weren't for TV shows, I don't know what I'd do. TTT *5
Where would you be if it weren't for me? TTT *6  

Protože se jedná o nereálnou podmínku (tzv. druhý kondicionál), je zde běžné používat tvar weren't, i když ve třetí osobě jednotného čísla používáme běžně tvar was/wasn't). Použití wasn't tu ale není rozhodně špatně. Setkáme se s ním především v britské angličtině.

If it wasn't for his teacher, he wouldn't like the school very much. TTT *7
If it wasn't for this language course, I wouldn't be able to speak Spanish at all. TTT *8  

Za předložkou for může být i rozvitější člen:

If it weren't for the fact that I go jogging every day, I would be overweight. TTT *9
If it weren't for his sister helping him with his homework every now and then, he would be failing math. TTT *10  

Tento typ kondicionálu se ve formálnějším stylu často objevuje bez spojky if a s tzv. inverzí:

If it weren't for you…Were it not for you…

Stažený tvar n't se zde potom nepoužívá:

Weren't it for you…

V invertované podobě se používá pouze were, nikoliv was.

Was it not for you…

Podívejte se ještě na několik příkladů tohoto kondicionálu s inverzí:

There would be nothing to celebrate were it not for your hard work. TTT *11 (= if it wasn't for your hard work)
Were it not for her friends, she would still have a drug problem. TTT *12
She's a bad influence. Were it not for her, he would not be in trouble with the law. TTT *13  

O tomto jevu se dočtete více v článku Inverze v podmínkových větách.

If it hadn't been for

Předminulý čas slovesa být (hadn't been) použijeme, mluvíme-li o něčem, co se stalo v minulosti, co bylo, co už pravděpodobně není a nebo to už teď není důležité. Jedná se potom o tzv. třetí kondicionál, nereálnou podmínku v minulosti (kdyby tehdy…, tak by tehdy)

If it hadn't been for her music teacher, she would never have pursued a career in music. TTT *14 (jedná se o minulost, učitel už teď důležitý není, třeba už ani nežije)
If it hadn't been for the accident, we would have arrived in time. TTT *15 (nehoda se už stala)
A lot of people would have died if it hadn't been for him. TTT *16  

I zde je možné poměrně snadno vytvořit podmínkovou větu s inverzí.

If it hadn't been for…Had it not been for…

Had it not been for the mistake, he would have won easily. TTT *17
He wouldn't have made it had it not been for his faithful voters. TTT *18  

Smíšené kondicionály

Nyní přijde vhod i znalost smíšených kondicionálů. Oba výše uvedené typy vět totiž můžeme kombinovat.

 1. Podmínka v minulosti, výsledek v přítomnosti (kdyby tehdy něčeho nebylo, tak teď…)

If it hadn't been for his help back in high school, I wouldn't be where I am today. TTT *19
If it hadn't been for his donation, we wouldn't have that library. TTT *20  

 1. Obecná podmínka v přítomnosti, výsledek v minulosti (kdyby obecně něčeho nebylo, tak by tehdy…)

If it weren't for my wife, I wouldn't have finished the book. TTT *21
If it weren't for medical science, I would have been dead a long time ago. TTT *22  

But for, if not for

Místo vedlejší podmínkové věty lze použít předložkovou vazbu s but for, a to bez ohledu na to, zda se jedná o podmínku týkající se přítomnosti či minulosti.

But for their generous donation, the hospital wouldn't be able to afford the new equipment. TTT *23
He wouldn't have made it but for his perseverance. TTT *24  

Stejně tak můžeme použít samotné if not for:

If not for you, I'd be lost. TTT *25
We wouldn't have been able to help if not for people's kidness and generosity. TTT *26  

Překlad:
 1. Kdyby nebylo mých dětí, neměl bych pro co žít.
 2. Kdyby nebylo peněz mých rodičů, nebyl bych býval schopen dokončit vysokou školu.
 3. Kdyby nebylo jeho psa, byl by velmi osamělý.
 4. Kdyby nebylo mých rodičů, nebyl bych, kdo jsem.
 5. Kdyby nebylo televizních seriálů, nevím, co bych dělal.
 6. Kde bys byl, kdyby mě nebylo?
 7. Kdyby nebylo jeho učitele, tak by nechodil moc rád do školy.
 8. Kdyby nebylo tohoto jazykového kurzu, nedokázal bych vůbec mluvit španělsky.
 9. Nebýt toho, že každý den chodím běhat, měl bych nadváhu.
 10. Nebýt toho, že s ním jeho sestra dělá tu a tam úkoly, propadal by z matiky.
 11. Nebylo by tu co slavit, kdyby nebylo vaší tvrdé práce.
 12. Kdyby nebylo jejích přátel, pořád by ještě měla problém s drogami.
 13. Ona na něj má špatný vliv. Kdyby jí nebylo, tak by neměl problémy se zákonem.
 14. Kdyby tehdy nebylo jejího učitele hudby, nikdy by bývala nezačala budovat hudební kariéru.
 15. Kdyby nebylo té nehody, dorazili bychom včas.
 16. Spousta lidí by byla zemřela, kdyby jeho nebylo.
 17. Kdyby nebylo té chyby, býval by snadno vyhrál.
 18. Nedokázal by to, kdyby nebylo jeho věrných voličů.
 19. Kdyby nebylo jeho pomoci tehdy na střední škole, nebyl bych, kde dnes jsem.
 20. Kdyby tehdy nebylo jeho daru, tu knihovnu bychom neměli.
 21. Kdyby nebylo mé ženy, tu knihu bych býval nedokončil.
 22. Kdyby nebylo lékařské vědy, už dávno bych byl mrtvý.
 23. Kdyby nebylo jejich štědrého daru, nemocnice by si nemohla to nové vybavení dovolit.
 24. Býval by to nezvládl, nebýt jeho vytrvalosti.
 25. Kdyby tebe nebylo, byl bych ztracený.
 26. Bývali bychom nebyli schopni pomoci, nebýt lidské dobroty a štědrosti.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty - první kondicionál (jestli - tak)

Základy toho, co je to ‘první kondicionál’, jak se tvoří a jak se používá

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.

PRE-INTERMEDIATE

Test: podmínkové věty (3)

Vyzkoušejte si svou znalost základních podmínkových vět a po vyhodnocení si přečtěte vysvětlení případných chyb.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podmínkové věty: If it weren't for... 2 1628 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety