Podmínkové věty: If it weren't for...

Vydáno dne 24.09.2019

Podmínkové věty IF IT WEREN'T FOR sth nebo IF IT HADN'T BEEN FOR sth, co znamenají a jak se tvoří.Podmínkové věty: If it weren't for…

V tomto článku se podíváme na zvláštní typ nereálných podmínkových vět, kde se objevuje vazba slovesa be a předložky for:

If it weren't for my children, I wouldn't have anything to live for. TTT
If it hadn't been for my parents' money, I wouldn't have been able to finish college. TTT 

Zvýrazněné části vět jsme přeložili jako ‘kdyby nebylo něčeho či někoho’. Pomocí těchto vět vyjadřujeme, že skutečnost v hlavní větě (např. dostudování či to, že mám smysl života) může existovat jen a jen díky někomu či něčemu, co je uvedeno ve vedlejší větě.

V základu se jedná o klasické nereálné podmínky. Doporučujeme si tedy nejprve prostudovat článek Podmínkové věty: úvod a přehled a případně také Smíšené kondicionály (mixed conditionals).

If it weren't for / If it wasn't for

Minulý čas slovesa být (weren't/wasn't) ve vedlejší větě použijeme tehdy, mluvíme-li o něčem, co je/existuje nyní. Jedná se o tzv. druhý kondicionál – nereálnou podmínku v přítomnosti (kdyby teď…, tak by teď)

If it weren't for his dog, he would be very lonely. TTT (psa má nyní a proto není osamělý)
If it weren't for my parents, I wouldn't be who I am. TTT (rodiče stále mám…)
If it weren't for TV shows, I don't know what I'd do. TTT
Where would you be if it weren't for me? TTT 

Protože se jedná o nereálnou podmínku (tzv. druhý kondicionál), je zde běžné používat tvar weren't, i když ve třetí osobě jednotného čísla používáme běžně tvar was/wasn't). Použití wasn't tu ale není rozhodně špatně. Setkáme se s ním především v britské angličtině.

If it wasn't for his teacher, he wouldn't like the school very much. TTT
If it wasn't for this language course, I wouldn't be able to speak Spanish at all. TTT 

Za předložkou for může být i rozvitější člen:

If it weren't for the fact that I go jogging every day, I would be overweight. TTT
If it weren't for his sister helping him with his homework every now and then, he would be failing math. TTT 

Tento typ kondicionálu se ve formálnějším stylu často objevuje bez spojky if a s tzv. inverzí:

If it weren't for you…Were it not for you…

Stažený tvar n't se zde potom nepoužívá:

Weren't it for you…

V invertované podobě se používá pouze were, nikoliv was.

Was it not for you…

Podívejte se ještě na několik příkladů tohoto kondicionálu s inverzí:

There would be nothing to celebrate were it not for your hard work. TTT (= if it wasn't for your hard work)
Were it not for her friends, she would still have a drug problem. TTT
She's a bad influence. Were it not for her, he would not be in trouble with the law. TTT 

O tomto jevu se dočtete více v článku Inverze v podmínkových větách.

If it hadn't been for

Předminulý čas slovesa být (hadn't been) použijeme, mluvíme-li o něčem, co se stalo v minulosti, co bylo, co už pravděpodobně není a nebo to už teď není důležité. Jedná se potom o tzv. třetí kondicionál, nereálnou podmínku v minulosti (kdyby tehdy…, tak by tehdy)

If it hadn't been for her music teacher, she would never have pursued a career in music. TTT (jedná se o minulost, učitel už teď důležitý není, třeba už ani nežije)
If it hadn't been for the accident, we would have arrived in time. TTT (nehoda se už stala)
A lot of people would have died if it hadn't been for him. TTT 

I zde je možné poměrně snadno vytvořit podmínkovou větu s inverzí.

If it hadn't been for…Had it not been for…

Had it not been for the mistake, he would have won easily. TTT
He wouldn't have made it had it not been for his faithful voters. TTT 

Smíšené kondicionály

Nyní přijde vhod i znalost smíšených kondicionálů. Oba výše uvedené typy vět totiž můžeme kombinovat.

  1. Podmínka v minulosti, výsledek v přítomnosti (kdyby tehdy něčeho nebylo, tak teď…)

If it hadn't been for his help back in high school, I wouldn't be where I am today. TTT
If it hadn't been for his donation, we wouldn't have that library. TTT 

  1. Obecná podmínka v přítomnosti, výsledek v minulosti (kdyby obecně něčeho nebylo, tak by tehdy…)

If it weren't for my wife, I wouldn't have finished the book. TTT
If it weren't for medical science, I would have been dead a long time ago. TTT 

But for, if not for

Místo vedlejší podmínkové věty lze použít předložkovou vazbu s but for, a to bez ohledu na to, zda se jedná o podmínku týkající se přítomnosti či minulosti.

But for their generous donation, the hospital wouldn't be able to afford the new equipment. TTT
He wouldn't have made it but for his perseverance. TTT 

Stejně tak můžeme použít samotné if not for:

If not for you, I'd be lost. TTT
We wouldn't have been able to help if not for people's kidness and generosity. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: