Help for English

Cvičení: Druhý kondicionál

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.05.2022

Cvičení zaměřené na základy tvoření druhého kondicionálu – nereálných podmínek v přítomnosti (kdyby…, tak by…)Ze dvou nabízených možností vyberte tu, která se do věty hodí nejlépe.

  1. Your life would be easier if you ________ English.

  2. ________ devastated if anything happened to you.

  3. I would take care of you if you ________ sick.

  4. He ________ lost if he didn't have her in his life.

  5. If I lived in Manhattan, I ________ a car.

  6. It would be useful if she ________.

  7. You ________ so tired all the time if you went to bed earlier.

  8. What would you do if a stranger ________ you for help in the street?

  9. If there ________ more snow, we could build a snowman.

  10. If there weren't so many cars in the streets, it ________ safer for kids to play outside.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: První kondicionál

Cvičení zaměřené na základy tvoření prvního kondicionálu – reálných podmínek v budoucnosti (jestli…, tak…)

INTERMEDIATE

Podmínkové věty - první a druhý kondicionál

Porovnání prvního a druhého kondicionálu po stránce gramatické i významové.

PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty - druhý kondicionál (kdyby - tak by)

Základy toho, co je to ‘druhý kondicionál’, jak se tvoří a jak se používá

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář