Help for English

Cvičení: První kondicionál

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.05.2022

Cvičení zaměřené na základy tvoření prvního kondicionálu – reálných podmínek v budoucnosti (jestli…, tak…)



Ze dvou nabízených možností vyberte tu, která se do věty hodí nejlépe.

  1. If you ________ a dog, you will have to take care of it.

  2. If you ________ water the plants, they will die.

  3. If he asks for more money, ________ give him any!

  4. Let's go swimming tomorrow if ________ sunny.

  5. If you don't stop spending like this, you ________ any money left!

  6. ________.

  7. ________ able to buy a house, if you don't find a better job.

  8. Call me if ________ anything.

  9. They ________ out what I've done.

  10. You'll forget all that you've learned if you ________ practice regularly.



Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Druhý kondicionál

Cvičení zaměřené na základy tvoření druhého kondicionálu – nereálných podmínek v přítomnosti (kdyby…, tak by…)

INTERMEDIATE

Podmínkové věty - první a druhý kondicionál

Porovnání prvního a druhého kondicionálu po stránce gramatické i významové.

INTERMEDIATE

Podmínkové věty: reálné podmínky

Článek věnovaný tzv. reálným podmínkovým větám, které možná znáte také pod pojmem ‚první kondicionál‘ či ‚otevřené kondicionály‘.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář