Help for English

Místní předložky (Kam? Odkud? Kudy?)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.08.2006

V tomto článku se podíváte, jak se používají předložky TO, TOWARDS, ALONG, ACROSS atd., a zjistíte, jaký rozdíl je např. mezi předložkami OFF a OUT OF. Předložky jsou ilustrovány obrázky a množstvím příkladů.Místní předložky

(Kam? Odkud? Kudy?)

Jsou dvě skupiny místních předložek. Jednu z nich používáme např. při odpovědi na otázku KDE? (v, na, u, vedle apod.) a druhou při odpovědi na otázku KAM? nebo KUDY? (do, k, kolem, okolo, přes apod.)

V tomto příspěvku se zaměříme na druhou z těchto dvou skupin. Každou předložku si vysvětlíme, přeložíme, ukážeme si malou ilustraci a uvedeme množství příkladů. Rozdělíme si je do tří skupin podle otázek, na které reagují: Kam? Odkud? Kudy?


KAM?

to

TO

Tato předložka je asi nejčastější, do češtiny se překládá různě, nejčasteji jako 'DO, K, NA'. Použijeme ji např. v těchto případech:

Kam? - Do Itálie. -to Italy
Kam? - Do školy. -to school
Kam? - Ke mně. -to me
Kam? - K doktorovi. -to the doctor
Kam? - Na náměstí. -to the square

POZOR: S podstatným jménem HOME se v tomto případě předložka TO nepoužívá:

Kam? - Domů. - home nikoliv to home
Kde? - Doma - at home nikoliv jen home

Podobně je to např. i se slovem ABROAD (do zahraničí/v zahraničí)

POZOR: Sloveso ARRIVE (přijet, dorazit) se používá s předložkami IN, AT, nikoliv TO!

We arrived at the bus stop five minutes late.
We arrived in Bristol at 10 pm.
ALE: We arrived home in time for dinner.onto

IN, INTO, ON, ONTO

Nemáme-li na mysli pouze místo jako takové, ale spíše prostor nebo plochu, používáme IN a ON.

Kam? - Do stolu. -in the table
Kam? - Na stůl. -on the table
Kam? - Na zeď. -on the wall
Kam? - Do auta. -in the car

POZOR: U dopravních prostředků se někdy používá ON, jindy IN. Hromadné dopravní prostředky jsou většinou s topředložkou ON (on the bus, on the train, on the plane) a dopravní prostředky pro málo lidí spíše IN (in the car, in the taxi). Dopravní prostředky, na kterých se sedí, používají ON (on the bike, on the motorcycle, on the horse).

Zde však může dojít k tomu, že nebude jasné, zda se jedná o odpověď na otázku KDE? - Na stole, nebo KAM? - Na stůl. Pokud chceme zdůraznit SMĚR KAM, používáme INTO (do, dovnitř) a ONTO (na).

Kam? - Na jeviště. -onto the stage
Kam? - Do místnosti. -into the room

He jumped on the stage. - Poskočil na jevišti.
He jumped onto the stage. - Vyskočil na jeviště.

He was walking in the room. - Chodil v místnosti.
He walked into the room. - Vešel do místnosti.TOWARDS, TOWARD

Tato předložka nemluví přímo o tom místě, ale pouze o směru. Přeložit ji tedy můžeme jako k, ke, směrem k.

Kam? - Ke stromu. -to the tree (až k němu)
Kam? - (směrem) ke stromu. -towards the tree
Kam? - Směrem ke kostelu. -towards the church

TOWARD i TOWARDS mají stejný význam.

ODKUD?

from

FROM

Předložku FROM můžeme přeložit jako od, z a je jakoby opakem předložky TO.

do školy - to school
ze školy - from school
k zubaři - to the dentist
od zubaře - from the dentistout of

OUT OF

Zdůrazňujeme-li směr ven z nějakého prostoru, použijeme předložku OUT OF (ven z). Je to tedy logický opak předložky IN nebo INTO.

ven ze školy (z budovy) -out of the school
z auta -out of the car


off

OFF

Předložka OFF se používá ve významu z povrchu pryč, je logickým opakem předložky ON nebo ONTO.

off the roof
off the hook
offoff the wall

POZOR: Opět si dejte pozor, když mluvíte o dopravních prostředcích. Platí zde to samé, jako u předložek IN a ON. OFF používáme u hromadných dopravních prostředků (off the bus, off the train, off the plane) a u těch, na kterých se sedí (off the horse, off the bike), a OUT OF používáme u dopravních prostředků pro méně lidí (OUT OF THE CAR, OUT OF THE TAXI).


KUDY?

along

ALONG

Předložka ALONG se překládá jako 'po, podél'. Používá se při pohybu podél něčeho delšího, např. podél zdi, podél řeky. Také se používá při pohybu něčím delším, např. po ulici (ulicí), po chodníku atd.

along the street , along the sidewalk
along the road
along the fence , along the river
along the wallup

UP / DOWN

Tyto dvě předložky lze přeložit jako 'nahoru po (něčem), dolů po (něčem)'.

up the street , up the tree , up the stairs
down the street , down the tree , down the stairs

downPOZOR: Nezaměňujte předložku OFF a DOWN! DOWN je dolů PO něčem, zatímco OFF je dolů Z něčeho. Spadnout ze stromu je fall OFF/FROM the tree a slézt ze stromu je climb DOWN the tree. Slézt z koně je climb off the horse (neleze se po koni).

AROUND, ROUND

Tato předložka znamená 'kolem, okolo'. ROUND i AROUND mají stejný význam, AROUND je běžnější v americké angličtině. Používají se např. v následujících případech: round

around the world , around the house , around our village
round the corner

Předložka ROUND se také používá např. ve významu 'po městě, po bytě':

We walked round the town.
I showed him round the house.

POZOR: Nepleťte si předložku AROUND s předložkou, o které budeme mluvit nyní, s předložkou PAST. Do češtiny je můžeme přeložit stejně (kolem), ale význam je odlišný.

past

PAST

Předložku PAST do češtiny překládáme také jako 'kolem'. Zde je to však spíše ve významu 'projít kolem', jako že některou věc mineme, ale nejdeme okolo ní (kolem dokola). Tato předložka se velmi často používá, když někomu popisujeme cestu - Jděte pořád rovně, projdete kolem kostela....

past our house
people walk pastover

OVER

Předložka OVER se překládá jako 'přes, nad'. Znamená, že se něco dostane vrchem přes něco, jako např. míč přes síť, nebo že letadlo přeletí nad domem atd.

over the net , over the hill
a bridge over the river

Předložka OVER má spoustu dalších významů, zde si ale vystačíme s tímto místním významem.

across

ACROSS

Tato předložka, podobně jako předložka OVER, se dá přeložit jako 'přes'. Zde je však spíše ve významu 'napříč', zatímco OVER je spíše 'horem'. Často ji používáme takto:

across the street
across the river - napříč, jako když se jí třeba brodíme nebo ji přeplaveme
ALE: over the river - nad řekou, horem přes řeku, jako když ji třeba přeletí pták, nebo přes ni přejdeme po mostě.

Předložky ACROSS a OVER jsou však v mnoha případech zaměnitelné.

through

THROUGH

THROUGH se používá ve významu 'skrz', nebo také jako 'přes'. Používá se tehdy, když se něco pohybuje skrze nějaké místo, tedy např. oknem, skrz zeď, lesem, parkem atd. Prostě 'vejde jednou stranou a vyjde druhou'. through wood

through the window , through the gate
through the skin
through the park , through the forest
through the crowdvia

VIA

Tato poslední předložka, o které se zmíníme, se používá při cestování, když říkáme, přes jaká města, stanice a zastávky se jede. Překládáme ji opět jako 'přes'.

from Prague to New York via Frankfurt
Závěrem

Uvedli jsme si zde důležité předložky, které se používají ve větách, které jakoby odpovídají na otázky 'KAM? ODKUD? KUDY?'. U každé jsme si řekli, co znamenají a upozornili jsme na často se pletoucí dvojice či trojice, které obzvláště českým studentům mohou činit potíže.

Nyní bude důležité, abyste se tyto předložky naučili používat a jejich význam si dobře zažili. K tomu doporučuji popisovat cestu městem či krajinou a snažit se být co nejpřesnější (někdy stačí pouze oznámit kolikátou ulicí doprava či doleva se člověk má dát, ale vy se pokuste říkat přesně kudy se jde, kolem čeho, podél čeho atd). Je to tak názorné a dobře si tuto slovní zásobu osvojíte.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Místní předložky

Základní místní předložky.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky IN, ON, AT (test) #1

Test používání místních předložek IN, ON, AT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Místní předložky (Kam? Odkud? Kudy?) 35 79884 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem