Help for English

Test: Místní předložky (odkud? kam? kudy?)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.12.2022

Test zaměřený na místní předložky vyjadřující směr odkud/kam/kudy.  1. The waiter placed the tray ________ the table in front of us.

  2. They drove ________ the airport for about 15 minutes but turned east before they reached it.

  3. Be careful. Don't fall ________ the ladder.

  4. We walked ________ the path until we got to the lake.

  5. He sat on the bank and poured the water ________ his shoes.

  6. He ran ________ my car without noticing me.

  7. The Liffey is the river that flows ________ Dublin.

  8. The two friends drove ________ the Sahara Desert in a Range Rover.

  9. The dog ran in circles ________ the yard.

  10. We flew back to London ________ Barcelona.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky (Kam? Odkud? Kudy?)

Dnes se podíváme na použití předložek TO, TOWARDS, ALONG, ACROSS atd. a ukážeme si např. rozdíl mezi předložkami OFF a OUT OF.

PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky IN, ON, AT (test) 1

Test používání místních předložek IN, ON, AT.

ELEMENTARY

Ve městě: místní předložky

Test používání místních předložek důležitých pro základní orientaci po městě (in, at, in front of, next to, behind atd.)
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář