Help for English

Předložka NAD: above nebo over?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.11.2009

Článek o předložkách, které se používají ve významu NAD.Předložka NAD: above či over?

Zalistujete-li ve slovníku, zjistíte, že základní výrazy, kterými se překládá předložka nad, jsou dva: above/ə'bʌv/ a over/'əʊvə/. My se společně podíváme na to, jaký je mezi nimi rozdíl (pokud vůbec nějaký je) a jak se používají.

ABOVE / OVER – přímo nad

Oba výrazy lze stejně použít, když je něco položeno výše, než něco jiného, obzvláště je-li to přímo nad něčím.

We live in an apartment above/over the grocery store. TTT *1
There is a light above/over the coffee table. TTT *2
The explosion formed an umbrella cloud above/over the volcano. TTT *3
A huge spider was sitting over/above the door. TTT *4
She had three stitches above/over the right eye. TTT *5

ABOVE – nepřímo nad

Pokud se něco nachází nepřímo nad něčím, používáme pouze above.

They live in a small house above the river. TTT *6
80% of the area of the Maldives is less than one meter above sea level. TTT *7
It was five degrees above zero. TTT *8
Do you think there is a God above us? TTT *9  

ABOVE – všude nad

Říkáme-li “nepřímo nad”, máme na mysli i ty případy, kdy se něco jakoby rozkládá všude okolo, tedy např. strop nad námi, obloha nad městem apod.

The sky above the town was full of clouds. TTT *10
The ceiling above me was decorated with allegorical paintings. TTT *11  

ABOVE – vyšší pozice

Nejde-li o místní ‘nad’, ale spíše o důležitost, používáme také above.

I'm my own boss. There's no one above me. TTT *12
Above all, you should think about your kids. TTT *13  

Příslovce

Ve výše uvedených významech se above používá i jako příslovce, tedy ne před podstatným jménem:

The best gifts come from above. TTT *14
For more information, see the chart above. TTT *15
Is there a God above? TTT *16
To be allowed to drink alcohol, you need to be 21 or above. TTT *17  

OVER – přes

Pokud se něco pohybuje nad něčím, letí nad něčím, táhne nad něčím, používáme předložku over.

A jet flew over the city. TTT *18
There was a narrow bridge over the river. TTT *19
A beautiful rainbow stretched over the hills. TTT *20
The horse jumped over the fence. TTT *21  

Ve všech výše uvedených případech si můžete předložku over představit takto:

Slovo over používáme i tehdy, když něco překrývá něco jiného.

There was green canvas over the piano. TTT *22
He put fresh paint over the graffiti on the wall. TTT *23  

Předložka over má cca desítku dalších významů. Netýkají se ale už polohy NAD něčím a do tohoto článku tedy nepatří. Pro více detailů o tomto slovíčku nahlédněte do kvalitního výkladového slovníku.

Shrnutí a závěr

Vše si ještě jednou shrneme v následující tabulce:

  above over
přímá poloha nad ano ano
nepřímo či přeneseně nad ano  
pohyb nad   ano

Pamatujte, že české slovíčko nad se používá pro daleko více případů než jen vyjádření vyššího umístění. Se slovíčky above a over si v některých frázích vůbec nevystačíte. Věříme ale, že tento článek pomohl odstranit nejasnosti ohledně základního významu těchto dvou předložek.

Překlad:
 1. Bydlíme v bytě nad obchodem s potravinami.
 2. Nad konferenčním stolkem je lustr/světlo.
 3. Výbuch vytvořil nad sopkou hřibovitý oblak.
 4. Obrovský pavouk seděl nade dveřmi.
 5. Nad pravým okem měla tři stehy.
 6. Bydlí v malém domě nad řekou.
 7. 80% rozlohy Malediv je méně než jeden metr nad hladinou oceánu.
 8. Bylo pět stupňů nad nulou.
 9. Myslíš, že nad námi je nějaký bůh?
 10. Nebe nad městem bylo plné mraků.
 11. Strop nade mnou byl zdoben alegorickými malbami.
 12. Jsem svým vlastním šéfem. Nade mnou už nikdo není.
 13. Především bys měl myslet na své děti.
 14. Nejlepší dary pocházejí shůry.
 15. Pro více informací, viz tabulka výše.
 16. Je tam nahoře bůh?
 17. Abys mohl pít alkohol, musí ti být 21 nebo více.
 18. Nad městem proletělo tryskové letadlo.
 19. Nad řekou byl úzký most.
 20. Krásná duha se táhla nad kopci.
 21. Kůň přeskočil přes plot.
 22. Přes piáno byla přehozená zelená plachta.
 23. Přes graffiti na zdi nanesl čerstvou barvu.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Předložka POD: below nebo under?

Článek o předložkách, které se používají ve významu POD.
PRE-INTERMEDIATE

How do I get to the zoo? (místní předložky)

Cvičení na místní předložky ALONG, OVER, ACROSS, THROUGH atd. Podle mapky doplníte předložky do textu.
UPPER-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem HAND

Se slovesem HAND lze tvořit hned několik užitečných frázových sloves.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložka NAD: above nebo over? 34 46140 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 lety