Help for English

Předložka POD: below nebo under?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.03.2010

Článek o předložkách, které se používají ve významu POD.Předložka POD: BELOW či UNDER?

Už jsme se věnovali předložkám above a over ve významu nad (článek zde – doporučujeme si ho přečíst dříve, než budete pokračovat ve čtení tohoto). Nyní se podíváme na opačnou stranu, a vysvětlíme si rozdíly mezi předložkami below/bɪ'ləʊ/ a under/'ʌndə/ ve významu pod.

Pozn.: Pozor na pravopis předložky below, píše se jen s jedním L!

UNDER / BELOW – přímo pod

Obě předložky lze použít, když je něco přímo pod něčím.

He climbed below/under the car to fix something. TTT *1
There is a small wine cellar under/below the poolhouse. TTT *2
She turned the phone on under/below the desk. TTT *3

BELOW

nepřímo pod

Pokud se něco nachází nepřímo pod něčím, používáme pouze below.

They live in a small house below the hill. TTT *4
The lowest point in the USA is 86 metres below sea level. TTT *5
It was five degrees below zero. TTT *6
There is no hell below us, only dirt! TTT *7  

všude pod

“Nepřímo pod” zahrnuje i ty případy, kdy je vše jakoby všude pod námi, rozprostírá se to pod námi. Tam opět používáme předložku below.

Below us, the blue ocean stretched out as far as the eye could see. TTT *8  

nižší pozice

Pokud máme na mysli spíše nižší pozici, nižší důležitost, nižší váhu apod., používáme také below:

I'm the department manager. There are five people working below me. TTT *9  

příslovce

Předložku below lze použít i jako příslovce, tedy nemusí stát před podstatným jménem:

For more information, see the chart below. TTT *10
If you're seventeen and below, they won't let you into the club. TTT *11
We were looking at the vast ocean below. TTT *12  

UNDER – pohyb pod

Pokud se něco pohybuje pod něčím, pluje pod něčím, táhne pod něčím, používáme předložku under.

A great white shark swam under the boat. TTT *13
They travelled 20,000 leagues under the sea. TTT *14
The dog dug a hole under the fence. TTT *15  

Ve výše uvedených případech si můžete předložku under představit takto:

Předložku under používáme i tehdy, když je něco něčím zcela přikryté:

Someone was hiding under the blanket. TTT *16
The graffiti could still be seen under the fresh coat of paint. TTT *17  

Shrnutí a závěr

Vše si ještě jednou shrneme v následující tabulce:

  below under
přímá poloha pod ano ano
nepřímo či přeneseně pod ano ne
pohyb pod ne ano

Existuje ještě mnoho nejrůznějších spojení, kde se použití předložek below a under nedá nijak obecně vysvětlit a studentům většinou nezbývá, než se taková spojení učit jako pevné vazby.

Pozn.: Jsou i jiné předložky, které se překládají jako “pod” (např. underneath, beneath apod.).

BELOW/UNDER vs. ABOVE/OVER

Pokud jste četli pozorně oba články (tento i ten o předložkách above/over), zjistili jste, že jsme pro vysvětlení předložek below/under použili úplně stejný postup. Je to proto, že oba páry předložek jsou téměř přesnými protiklady.

Přesným opakem předložky below je tedy above a opakem under je over. Tabulku výše si tedy můžeme rozšířit a doplnit takto:

  below / above under / over
přímá poloha pod/nad ano ano
nepřímo či přeneseně pod/nad ano ne
pohyb pod/nad ne ano
Překlad:
 1. Vlezl pod auto, aby něco spravil.
 2. Pod domkem u bazénu je malý vinný sklep.
 3. Zapnula si pod stolem mobil.
 4. Bydlí v malém domě pod kopcem.
 5. Nejnižší bod Spojených států je 86 metrů pod hladinou moře.
 6. Bylo pět stupňů pod nulou.
 7. Pod námi žádné peklo není, jen hlína!
 8. Pod námi, kam až oko dohlédlo, se rozpínal modrý oceán.
 9. Jsem vedoucí oddělení. Pode mnou pracuje pět lidí.
 10. Pro více informací, viz tabulka níže.
 11. Jestli je ti sedmnáct a níž, do toho klubu tě nepustí.
 12. Dívali jsme se na ohromný oceán pod námi.
 13. Velký bílý žralok podplul pod člunem.
 14. Procestovali 20,000 mil pod mořem.
 15. Ten pes si prohrabal díru pod plotem.
 16. Pod pokrývkou byl někdo schovaný.
 17. Nápisy byly stále pod čerstvým nátěrem viditelné.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Předložka NAD: above nebo over?

Článek o předložkách, které se používají ve významu NAD.
INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: Six Feet Under

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to seriál SIX FEET UNDER (Odpočívej v pokoji).
INTERMEDIATE

Business English Pod

Webová stránka zaměřená na obchodní angličtinu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložka POD: below nebo under? 18 34084 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety