Časové předložky IN, ON, AT (přehled)

Vydáno dne 28.05.2020

Přehled používání časových předložek IN, ON a AT u dní, měsíců, roků apod.Časové předložky

Základní časové předložky jsou v angličtině celkem tři – in/'ɪn/, on/'ɒn/ a at/'æt/. Studenti v nich ovšem často chybují. Všimněte si porovnání s češtinou:

Česká předložka v se přeloží in, ovšem u časových předložek to tak není vždy. Je třeba se držet jasných pravidel.

in

Předložka in/'ɪn/ se používá v těchto případech:

She got married in 1999. TTT
What are you going to do in the summer? TTT
It happened in August. TTT
I will call him in the morning. TTT 

Pozor, u noci použijeme jinou předložku:

  • in the morning, in the afternoon, in the evening
  • at night

Pozn.: Více v článku ‘Noc’ a její předložky.

on

Předložku on/'ɒn/ používáme v těchto případech:

I'll see you on Monday. TTT
She was born on 23rd April. TTT
I always stay in bed longer on Saturday mornings. TTT 

Pozor, měsíce můžeme zapisovat dvěma způsoby (8th April nebo April 8th). V druhém případu sice píšeme jako první měsíc, ale jde stále o konkrétní datum. Studenti zde často chybují u předložky:

  • on 8th April (konkrétní datum)
  • on April 8th (konkrétní datum)
  • in April (měsíc)

at

Předložka at/'æt/ s používá hlavně v případě udání přesného času, např. at 5, at 3 am, ale taky třeba at nine o'clock, at noon, at midday, at midnight (jedná se o přesný čas – 12 hodin).

She came home at 3 in the morning. TTT
The show finished at midnight. TTT 

Tato předložka se však používá ještě v dalších vazbách, např. at night, at the moment, at the weekend (v americké angličtině se používá on the weekend), at Christmas, at Easter (u svátků trvajících déle než jeden den).

Sorry, I'm very busy at the moment. TTT
Can we go swimming at the weekend? TTT 

Pozor, u delších svátků se používá at (je to vlastně období), ale pokud mluvíme jen o jednom dni takového svátku, použijeme on (jako u jakéhokoli jiného dne):

  • at Christmas, at Easter
  • on Christmas Day, on Easter Monday

Pokud jde o jednodenní svátek, je to prostě jeden den, proto použijeme předložku on:

  • on Halloween

bez předložky

Je dobré ovšem zmínit, že je několik slovíček, která “přebijí” předložku, i když jde o den, měsíc či rok:

Pozn.: Více o překladech “včera večer”, “dnes odpoledne”, “zítra ráno” apod. hledejte v článku Včera, dnes a zítra….

Podrobnosti si můžete také přečíst v našem Kurzu pro začátečníky.

Přepis bublinkové nápovědy: