Časové předložky IN, ON, AT (přehled)

Vydáno dne 28.05.2020

Přehled používání časových předložek IN, ON a AT u dní, měsíců, roků apod.Časové předložky

Základní časové předložky jsou v angličtině celkem tři – in/'ɪn/, on/'ɒn/ a at/'æt/. Studenti v nich ovšem často chybují. Všimněte si porovnání s češtinou:

Česká předložka v se přeloží in, ovšem u časových předložek to tak není vždy. Je třeba se držet jasných pravidel.

in

Předložka in/'ɪn/ se používá v těchto případech:

She got married in 1999. TTT *1
What are you going to do in the summer? TTT *2
It happened in August. TTT *3
I will call him in the morning. TTT *4  

Pozor, u noci použijeme jinou předložku:

 • in the morning, in the afternoon, in the evening
 • at night

Pozn.: Více v článku ‘Noc’ a její předložky.

on

Předložku on/'ɒn/ používáme v těchto případech:

I'll see you on Monday. TTT *5
She was born on 23rd April. TTT *6
I always stay in bed longer on Saturday mornings. TTT *7  

Pozor, měsíce můžeme zapisovat dvěma způsoby (8th April nebo April 8th). V druhém případu sice píšeme jako první měsíc, ale jde stále o konkrétní datum. Studenti zde často chybují u předložky:

 • on 8th April (konkrétní datum)
 • on April 8th (konkrétní datum)
 • in April (měsíc)

at

Předložka at/'æt/ s používá hlavně v případě udání přesného času, např. at 5, at 3 am, ale taky třeba at nine o'clock, at noon, at midday, at midnight (jedná se o přesný čas – 12 hodin).

She came home at 3 in the morning. TTT *8
The show finished at midnight. TTT *9  

Tato předložka se však používá ještě v dalších vazbách, např. at night, at the moment, at the weekend (v americké angličtině se používá on the weekend), at Christmas, at Easter (u svátků trvajících déle než jeden den).

Sorry, I'm very busy at the moment. TTT *10
Can we go swimming at the weekend? TTT *11  

Pozor, u delších svátků se používá at (je to vlastně období), ale pokud mluvíme jen o jednom dni takového svátku, použijeme on (jako u jakéhokoli jiného dne):

 • at Christmas, at Easter
 • on Christmas Day, on Easter Monday

Pokud jde o jednodenní svátek, je to prostě jeden den, proto použijeme předložku on:

 • on Halloween

bez předložky

Je dobré ovšem zmínit, že je několik slovíček, která “přebijí” předložku, i když jde o den, měsíc či rok:

Pozn.: Více o překladech “včera večer”, “dnes odpoledne”, “zítra ráno” apod. hledejte v článku Včera, dnes a zítra….

Podrobnosti si můžete také přečíst v našem Kurzu pro začátečníky.

Překlad:
 1. Vdávala se v roce 1999.
 2. Co budeš dělat v létě?
 3. Stalo se to v srpnu.
 4. Zavolám mu ráno.
 5. Uvidíme se v pondělí.
 6. Narodila se 23. dubna.
 7. O sobotních ránech zůstávám v posteli vždy déle.
 8. Přišla domů ve 3 ráno.
 9. Představení skončilo o půlnoci.
 10. Promiň, v tuto chvíli mám hodně práce.
 11. Můžeme si jít o víkendu zaplavat?
Přepis bublinkové nápovědy: