"Sex on the Radio" by The Clintons

Vydáno dne 26.06.2019

Poslechněte si příjemnou prázdninovou písničku americké skupiny The Clintons a doplňte do textu chybějící slova.Sex on the Radio

by The Clintons

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).


Do každé mezery doplňte jedno chybějící slovo. Na závěr počítač vaše odpovědi vyhodnotí a vy si budete moci přečíst český překlad této písně.


Today's a good day cuz you're with me,
I could ___________________________(1) about the world
But nothing's ___________________________(2) with the world
when you're around, when you're around
Every day's a good day when you're with me,
we could lay in ___________________________(3) all day
And ___________________________(4) about doing something
a little bit more productive

But ___________________________(5) I'm gonna roll the windows down
and let the ___________________________(6) fly on by
There's no need to ___________________________(7)
when we can take our time

Chorus:
And then ___________________________(8) song about sex
starts ___________________________(9) on the radio
And it ___________________________(10) so good,
the world gets to singing along
The ___________________________(11) takes us someplace
where we'd all like to ___________________________(12)
And all of your good love ___________________________(13) my way,
this is our holiday, this is our holiday.

I love the way you ___________________________(14) my hand
every time we drive
I love the way you ___________________________(15) at me
when I get to stumbling over my own ___________________________(16)
I love the way your ___________________________(17) turn blue
when we're near the ocean
And when you sing to me I swear
it's the ___________________________(18) sound I think I've ever heard

I propose that we roll the windows down
and let the ___________________________(19) fly on by
There's no need to ___________________________(20)
when we can take our time

(chorus)

Written by John McLellan, performed by The Clintons
© 2005, All rights reserved. Used with permission.
Visit the band's website at www.clintonsband.com

Správné odpovědi: 1) complain ; 2) wrong ; 3) bed ; 4) dream ; 5) instead ; 6) traffic ; 7) hurry ; 8) another ; 9) playing ; 10) sounds ; 11) melody ; 12) stay ; 13) comes ; 14) hold ; 15) laugh ; 16) words ; 17) eyes ; 18) sweetest ; 19) city ; 20) hurry

Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit online:
Okruhy slovíček: The Clintons – Sex on the Radio

Přepis bublinkové nápovědy: