Help for English

The Clintons - Sex on the Radio

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny The Clintons ‚Sex on the Radio‘ 
another - ještě jeden, další, jiný
BrE
/ə'nʌðə/ Přehrát
AmE
/ə'nʌðər/ Přehrát

determiner - one more

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
complain - reklamovat, stěžovat si
BrE
/kəm'pleɪn/ Přehrát
AmE
/kəm'pleɪn/ Přehrát

verb - to say that you are not happy or satisfied with a product or a service

dream
dream - snít, mít sny, mít sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

verb - to see pictures in your head while you are sleeping

 
gonna - hovorově 'going to'
BrE
/'gɒnə/ Přehrát
AmE
/'gɑ:nə/ Přehrát

verb - a slang word for 'going to'

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
hurry - spěchat, pospíchat
BrE
/'hʌri/ Přehrát
AmE
/'hɜ:ri/ Přehrát

verb - to move or do something quickly because you do not have much time

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
lay - mít sex, milovat se
BrE
/'leɪ/ Přehrát
AmE
/'leɪ/ Přehrát

verb, informal - to have sex (usually in the structure GET + past participle)

 
melody - melodie
BrE
/'melədi/ Přehrát
AmE
/'melədi/ Přehrát

noun - a tune, the succession of musical notes that make up a song

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

 
productive - produktivní, plodný (produktivní)
BrE
/prə'dʌktɪv/ Přehrát
AmE
/prə'dʌktɪv/ Přehrát

adjective - useful, having good results

 
roll down - stáhnout, srolovat
BrE
/ˌrəʊl'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌroʊl'daʊn/ Přehrát

verb - to move something downward by turning it over

 
someplace - někde, někam
BrE
/'sʌmpleɪs/ Přehrát
AmE
/'sʌmpleɪs/ Přehrát

adverb, American English - somewhere

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
stay - zůstat
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to remain in a place, not to leave

 
stumble - klopýtat, zakopnout, zakopávat
BrE
/'stʌmbl/ Přehrát
AmE
/'stʌmbl/ Přehrát

verb - to fall (or start to fall) because you have stepped on something or hit your foot against something when walking or running

 
swear - přísahat
BrE
/'sweə/ Přehrát
AmE
/'swer/ Přehrát

verb - to make a very serious promise

 
take your time - nepospíchat, dělat svým tempem
BrE
/ˌteɪk jɔ:'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk jɔ:r'taɪm/ Přehrát

verb - not to hurry with something

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

 
turn blue - zmodrat
BrE
/ˌtɜ:n'blu:/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'blu:/ Přehrát

verb - to become bluePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Sex on the Radio" by The Clintons

Poslechněte si příjemnou prázdninovou písničku americké skupiny The Clintons a doplňte do textu chybějící slova.

INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
INTERMEDIATE

Podstatné jméno WHOLE

Slovo WHOLE není jen přídavným jménem. Neobejdeme se bez něj například při počítání zlomků. V tomto článku se dočtete také o dvou častých výrazech s WHOLE, které stojí za zapamatování.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář