Help for English

The Clintons - Sex on the Radio

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny The Clintons ‚Sex on the Radio‘ 
another - ještě jeden, další, jiný
BrE
/ə'nʌðə/ Přehrát
AmE
/ə'nʌðər/ Přehrát

determiner - one more

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
complain - reklamovat, stěžovat si
BrE
/kəm'pleɪn/ Přehrát
AmE
/kəm'pleɪn/ Přehrát

verb - to say that you are not happy or satisfied with a product or a service

dream
dream - snít, mít sny, mít sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

verb - to see pictures in your head while you are sleeping

 
gonna - hovorově 'going to'
BrE
/'gɒnə/ Přehrát
AmE
/'gɑ:nə/ Přehrát

verb - a slang word for 'going to'

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
hurry - spěchat, pospíchat
BrE
/'hʌri/ Přehrát
AmE
/'hɜ:ri/ Přehrát

verb - to move or do something quickly because you do not have much time

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
lay - mít sex
BrE
/'leɪ/ Přehrát
AmE
/'leɪ/ Přehrát

verb, informal - to have sex (usually in the structure GET + past participle)

 
melody - melodie
BrE
/'melədi/ Přehrát
AmE
/'melədi/ Přehrát

noun - a tune, the succession of musical notes that make up a song

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

 
productive - produktivní, plodný (produktivní)
BrE
/prə'dʌktɪv/ Přehrát
AmE
/prə'dʌktɪv/ Přehrát

adjective - useful, having good results

 
roll down - stáhnout, srolovat
BrE
/ˌrəʊl'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌroʊl'daʊn/ Přehrát

verb - to move something downward by turning it over

 
someplace - někde, někam
BrE
/'sʌmpleɪs/ Přehrát
AmE
/'sʌmpleɪs/ Přehrát

adverb, American English - somewhere

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
stay - zůstat
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to remain in a place, not to leave

 
stumble - klopýtat, zakopnout, zakopávat
BrE
/'stʌmbl/ Přehrát
AmE
/'stʌmbl/ Přehrát

verb - to fall (or start to fall) because you have stepped on something or hit your foot against something when walking or running

 
swear - přísahat
BrE
/'sweə/ Přehrát
AmE
/'swer/ Přehrát

verb - to make a very serious promise

 
take your time - nepospíchat, dělat svým tempem
BrE
/ˌteɪk jɔ:'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk jɔ:r'taɪm/ Přehrát

verb - not to hurry with something

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

 
turn blue - zmodrat
BrE
/ˌtɜ:n'blu:/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'blu:/ Přehrát

verb - to become bluePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Sex on the Radio" by The Clintons

Poslechněte si příjemnou prázdninovou písničku americké skupiny The Clintons a doplňte do textu chybějící slova.

INTERMEDIATE

Podstatné jméno WHOLE

Slovo WHOLE není jen přídavným jménem. Neobejdeme se bez něj například při počítání zlomků. V tomto článku se dočtete také o dvou častých výrazech s WHOLE, které stojí za zapamatování.
INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář